HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

TARİHTE TALAS (I)
 • BEYHANASMA
  • BEYHAN ASMA
  • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
  • 6 Ocak 2015 - 17:14:53

Türklerin Hakimiyetinden Önce Talas Talas’ in çok eski bir yerleşim merkezi olduğu kesin olarak bilinmekle birlikte, ilk kuruluşu hakkında kesin bir tarih verilmektedir. Elimizdeki mevcut kaynaklara göre bugünkü Talas’ in Türkler tarafından kurulduğu kesindir. Ancak bugün Talas’ in 1 km kadar doğusunda Derevenk denilen bölgede bulunan mağaralar içerisindeki resim, şekil ve yazılardan anlaşılacağı üzere birçok kilise ve manastırların miladın ilk yüzyıllarında yapıldığı ve bu bölgenin bir Hıristiyan yerleşim merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Selçuklular Devrinde Talas Bugünkü Talas’ in kurulması Selçuklular döneminde Anadolu’nun Türkleşmesi İslamlaşması hareketi ile beraber olmuştur. Talas, Kayseri’nin Türkler tarafından fethi ile aynı zamanda kurulmuş olmalıdır. Zira bu görüşü destekleyen elimizde pek çok kaynak bilgi bulunmaktadır.Bu bilgilerin başında Talas’ in kendi ismi gelmektedir. Şimdi bu isim üzerinde duralım.Talas, hem kelime yapısı hem de manası açısından Türkçe bir kelimedir. Kelime manası olarak “temiz ve güzel havası olan kırlar, ağaçları bol, dinlenmeye elverişli yeşil alanlar “ anlamında kullanılmıştır. Bazı Türk boyları, ise bu kelimeyi “ temiz ve kutsal yer “ anlamında kullanmışlardır.Büyük Türk bilgini Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lügat-ı Türk isimli eserinde Talas kelimesinden iki manada bahsetmiştir. Talas: “ At yarışında. top oyununda meydanın sonuna çekilen ip “ . Talas: “ Bir şehirdir. Talas ikidir; birine Uluğ Talas denir, ikincisi İslam sınırında bulunur, Kiçi Talas denir. Görüldüğü üzere Talas, daha Türkler Anadolu’ya gelmeden önce Asya’da Türkler arasında hem yerleşim merkezi olarak, hem de kelime olarak kullanılmaktadır.Anadolu’yu bir Türk- İslam yurdu haline getirmek ve bir daha geri dönmemek üzere Asya’dan Anadolu’ya akın akın gelen Türk kafilelerini düzen içinde Anadolu’ya yerleştiren büyük Selçuklu Devleti, Anadolu’yu tam bir Türk-İslam yurdu haline getirmişlerdir. İşte Anadolu’yu Türk yurdu yapmak için akın akın gelen bu Türkmenlerden bir kısmı da Kayseri ve yöresinde bu görevi üstlenerek yeni yerleşim merkezleri kurmuşlardır. Bu yeni kurdukları yerleşim merkezlerine ya boylarının isimlerini vermişler, ya geldikleri yerleşim merkezlerinin isimlerini vermişler,ya da kendilerince kutsal saydıkları isimleri vermişlerdir.Çevre köylerden Salur, Yazır, Kızik, Yüreğil, Pusatlı, Döğer, Gümeç bunlardan bazılarıdır. İşte Talas’ı kuran Türkmenler de Asya’da hem kelime olarak, hem de yerleşim merkezi olarak bildikleri “ Talas “ kelimesini yerleştikleri yeni mekana vermişlerdir. Büyük bir ihtimalle Talas’ı kuran dedelerimiz Asya’daki Talas şehri ve nehri civarından gelmişlerdir veya tabiatı, temizliği, yeşilliği ve havasına uygunluğu ile bu ismi vermişlerdir. Asya’da Belh ile Merv şehirleri arasındaki Talas’ dan bahseden Kaşgarlı Mahmud, Uluğ Talas ile Kiçi Talas olmak üzere iki bölümden söz etmektedir. Bugünkü Talas’da Tablakaya, Han ve Harman mahallelerinden oluşan Büyük ( Uluğ ) Talas ile Kiçiköy ( Kiçi Talas)’ tan oluşmaktadır. Kiçi bilindiği üzere Türkçe de küçük anlamında kullanılmaktadır. Bugünkü Talas derken, yeni hızla kurulan mahalleler dikkate alınmamış tır. Zira bugünkü mahalle sayısı hızla artmaktadır. Görüleceği üzere Talas, Avrupalıların dediği gibi, 3 .yy’ da kurulmuş bir Hıristiyan şehri değil, XI. yy.da kurulmuş bir Türk yerleşim merkezidir. Selçuklular zamanında kurulduktan sonra, yeni gelen Türkmenlerle Talas 400-500 hanelik büyük bir yerleşim merkezi haline gelmiştir. Selçuklu ülkesinin bütün diğer şehirleri gibi Kayseri ve dolayısıyla Talas önemli merkezler haline gelmiş, refah seviyesi yükselmiştir.Osmanlı Zamanında Talas1398’de Kadı Burhaneddin Ahmed’in öldürülmesi üzerine toplanan devlet ricali Akkoyunlular dan çekindikleri için Osmanlılara geçmeyi daha uygun bulmuşlar. Yıldırım Bayezid’e müracaat ederek Kayseri ve civarını ona teslim etmişlerdir. Böylece Kayseri ve Talas ilk defa Osmanlılara geçmiş oldu. 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra Kayseri ve Talas’a Karaman oğlu Mehmet Bey hakim oldu. Sonra bir süre Dulkadiroğulları’nın eline geçen Kayseri ve civarı tekrar Karaman oğullarına geçti. Fatih zamanında Karamanoğlları devletine son verilince Kayseri de ikinci defa Osmanlılara geçti.Böylece ikinci defa ve artık kati olarak Osmanlılar eline geçen Kayseri de “ Vilayet-i Karaman Liva-yı Kayseri ye ve İçil’’olarak ilk tahrir ve kanunname yapılmıştı. Fatih’in yerine geçen oğlu 2. Bavazıd. Akşeseddinin müridi ve Kayseri’deki halifesi, Fatih’e eser takdim eden Şeyh Tennuri’ nin Kayseri’deki türbesini yapmıştır. 2. Bayezid döneminde 1500 yılında Kayseri’nin ikinci tahriri ve kanunnamesi yapılmıştır.

 

 

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz