HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

TARİHTE TALAS (II)
 • BEYHANASMA
  • BEYHAN ASMA
  • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
  • 7 Ocak 2015 - 17:54:11

Bu tahrir ve kanunnamelerde Kayseri’ye bağlı bir yerleşim merkezi olan Talas da yer almış olmalıdır.XV. yy.ın sonları ile XVI. yy.ın başlarında İran’da hüküm süren İran Safevi Devleti hükümdarlarından Şah İsmail ve Şah Abbas dönemlerinde bu hükümdarların tazyikleri ile Anadolu pek çok sosyal çalkantılara sahne olmuştur.Bunlardan biri de Doğu Anadolu ve Kafkasya’da bulunan Ermenilerin Anadolu’ ya doğru göç olayıdır. Osmanlıların ülkelerinde sağladığı huzur ve güven ortamından dolayı Ermeniler bu dönemde kafileler halinde Anadolu’ya gelmişlerdir. Bunlardan 80 hane kadarı Talas’ a gelerek yerleşmişlerdir. Anlaşılacağı üzere, XVI yy’ in başlarında Kayseri ve Talas’a gelen Ermeniler uzun yıllar barış içinde Türklerle beraber yaşamışlar ve Türk kültürünü benimsemişlerdir. Ancak Osmanlı Devleti’nin zayıflaması ile birlikte başta İngiltere, Fransa ve Amerika olmak üzere, Osmanlı Devletini yıkmak için, Türklerle uzun süre beraber yaşayan azınlıkları kışkırtarak, onlara her türlü yardımı yaparak devlete isyan ettirmişlerdir. Bu çevreden olarak Ermeniler de bu tahriklere kapılarak komşuları olan Türklere karşı silahlanmışlar ve saldırıya geçmişlerdir. 1890 yıllarında Anadolu’nun birçok yerinde başlatılan Ermeni Komitecilik faaliyetleri, Kayseri, Talas ve diğer çevre yerleşim merkezlerinde de başlamış.Sonuç olarak birçok olaylar meydana gelmiştir. Bu olaylardan sonra Talas’ da Ermeni ve Rum nüfusu hızla, azalmaya başlamıştır. Büyük bir kısmı İstanbul’a göçmüş, bir kısmı da başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Fransa, İngiltere, Almanya gibi Avrupa devletlerine göç etmişlerdir. Zaten Talas’ da iken zengin olan bu insanlar, gittikleri ülkelerde de zenginliklerini sürdürerek dünyanın sayılı zenginleri arasına girmişlerdir. Rumlardan Onossis, Makaryos; Ermenilerden Güihenkyan, Emir Hanyan, Elia Kazan bunlardan sadece bazılarıdır. Ermeni ve Rumların göçü ile beraber Talas’ da nüfus hızla azalırken Talas, ticaret merkezi olmaktan çıkmıştır. Türkler Ermeni ve Rumların boşalttıkları evlere ve mahallelere yerleşmişlerdir. Talas, Osmanlı Devletinin sonlarına doğru 1 907 yılında belediyelik olmuştur. İlk belediye reisi Halim oğulların’ dan Ali Paşa oğlu Hacı İhsan namında bir zat olup, beş yıl süre ile belediye reisliği yapmıştır. Talas, 1907’de belediyelik olduktan sonra, Kayseri Mahkeme Sicilleri kayıtlarından anlaşılacağı üzere, 1911 yılında Nahiye yapılmış ve çevre köyler Talas’ a bağlanmıştır. Talas, Kurtuluş Savaşı yıllarında bütün Anadolu gibi üzerine düşen görevi yapmış ve pek çok şehit vermiştir. 30 Ağustos 1922’deki Büyük Taarruz sonrasında esir alınan Yunan ordusu başkomutanı General Trikopis ve kurmay heyeti Talas’ da misafir edilmişlerdir. Yunanlı esirlerden bir kısmına da bugün Talas Kiçiköy Mahallesinin kuzeyinde bulunan askeri depo kazdırılmıştır. Bugün Talas’ da yaşı yetmiş beşin üzerinde yaşayan herkes General Trikopis gördüğünü söylemektedir. Daha sonra General Trikopis ve maiyeti Yunanistan’a mübadele yolu ile iade edilmiştir. Cumhuriyet Döneminde Talas Talas, Cumhuriyetin ilk yıllarında bütün Anadolu gibi, haraptı. Nüfusu, Ermeni olayları, Balkan. 1. Dünya ve Kurtuluş Savaşları sebebiyle çok azalmıştı. Eli iş tutan erkek nüfus yok denecek kadar azdır. Talas’ da ticaret ve zenginliği elinde tutan Rum ve Ermeniler göç etmişler, göçerken de kendilerine ait ev ve mahalleleri yıkıp harap etmişlerdi. Giderken götürebildikleri ne varsa hepsini götürmüşler. Ermeni olayları ve savaşlar sebebiyle Talas XX yy’ in başlarında çok zengin bir ticaret merkezi iken, 1920 — 1925 lerde virane haline gelmiştir. Cumhuriyet ile birlikte bütün yurtta olduğu gibi, Talas’ da da yoksulluktan kurtulma ve kalkınma faaliyetleri başlamıştır. İlk önce Talas’ lı Türkler, Ermeni ve Rumların harap vaziyete getirdikleri mahallelere yavaş yavaş yerleşerek eski evleri onarıp içine oturmuşlardı. Daha sonra çalışkan Talas halkı bir taraftan Talas’ ın içini mamur hale getirirken, ağaçlar dikip, bahçeler yaparken, diğer taraftan da Talas’ in etrafındaki kayalık tepelere üzüm asma dikerek Herami, Delikaya, Şakşak, Yeni Bağlar, Çömlekçi, Çay Bağları gibi bağ ve bahçe bölgeleri oluşturmuşlardır. Araziden taşlar temizlenerek yeni tarım alanları meydana getirilerek ziraat yapılmıştır.Cumhuriyet Türk iyesi’ nin en önemli özelliği devlet — vatandaş iş birliğidir. Devlet, vatandaşa her alanda öncülük etmiştir. Başta devlet yetkilileri Türk insanına ilimde, fende ziraatta ve her dalda rehberlik görevi yapmışlardır.

 

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz