HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

ÜLKEMİZDE KÜTÜPHANECİLİK EĞİTİMİ
 • BEYHANASMA
  • BEYHAN ASMA
  • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
  • 11 Mart 2015 - 16:31:34

Kütüphanecilik eğitimi dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre sürekli bir değişim içinde olmuştur. 1952 yılında A.Ü. D.T.C.F. Pro­fesörler Kurulunun girişimiyle kütüphanecilik dersi Edebiyat Bölümünde seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Hazırlanan yönergede dersin amacı “öğrencilerin kütüphanelerimizin ilmi, mesleki ve moderni tekniklerle tasnifini ve idaresini sağlayacak yolda bilgi sahibi olmalarını sağlamak” olarak belirtilmiştir. Aynı yönergede 4 yarıyıl seçmeli ders olarak sürdürülen Kütüphanecilik derslerinden başarılı olanlara “Kütüpha­necilik Ehliyet Belgesi” verilmesi öngörülmüştür.

1954-55 öğretim yılında yayımlanan D.T.C.F. Kütüphanecilik Ensti­tüsü Yönetmeliği ile Enstitü haline getirilen bölümde öğretim iki amacı hedeflemiştir: 1. hedef şark kültürüyle ilgili yazma ve basma eserleri, 2. hedefse garp kültürü ile ilgili yayınlan takip ve tasnife yetkili kütüpha­neciler yetiştirmektir.

1.  hedefe uygun olarak yetişeceklere; I. devrede genel kütüphanecilik, Osmanlı Paleografyası, Arapça veya Farsça ile tarih ya da Türk edebiya­tı derslerini, 2.devrede ise: teorik ve uygulamalı kütüphanecilik ve Osmanli Paleografyası, dersleri ile tarih, edebiyat veya felsefe disiplinlerin­den birini okumak zorunlu haline getirilmiştir.

2.  hedefe uygun olarak yetişecekler ise: genel kütüphanecilik, Os­manlı Paleografyası, ile yaşayan yabancı dillerden birini, l.devrede bun­lardan başarılı olanlar 2.devrede teorik ve uygulamalı kütüphanecilik ileyaşayan batı dillerinden birinin edebiyatı ile modern Türk edebiyatı veya felsefe  disiplinlerinden birini okumak durumunda idiler.

Yönetmeliğin yayımından sonra 1954–55 öğretim yılında fiilen öğre­time başlayan Enstitünün ilk yarıyılında derslerin büyük bölümü yine Adnan Ötüken tarafından verilmiştir. Amerikan Ford Vakfı tarafından gönderilen ilk uzman aynı yılın 2.devresinde Türkiye’ye gelerek Enstitü­nün yönetimini üstlenmiş ve fiilen dersleri yürütmüştür.

1961 yılına kadar Ford Vakfının desteğiyle sürdürülen eğitim prog­ramı 1961 yılından sonra Fullbrigt Vakfından gelen öğretim üyelerinin katkısıyla devam etmiştir. 60’h yıllara gelindiğinde Türkiye’de kütüpha­necilik konusunda önemli kimi değişiklikler de eğitim programını etkile­miştir. Bunlardan başlıcaları Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün oluş­turulması, Kütüphaneler Komitesi’nin toplanarak kütüphanecilik konu­sunda kapsamlı bir rapor yayınlaması ve ülkenin planlı hayata geçmesi sayılabilir.

Ülkedeki bu değişiklikler Kütüphanecilik Bölümü’nün prog­ramlarına da yansımış ve verilen dersler günün koşullarına uyularak ge­liştirilmiştir. 1961–62 öğretim yılından itibaren, önceden verilen temel dersler yanında araştırma metotları, kitap seçim ilkeleri gibi dersler programa eklenmiştir. 

 

 

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz