ERÜ, YURTİÇİ AKADEMİK DANIŞMAN TOPLANTISI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

ERÜ, YURTİÇİ AKADEMİK DANIŞMAN TOPLANTISI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

SANATÇILARDAN TÜRK MÜHENDİS REMZİ BAŞBUĞ’UN BAŞARISINA DESTEK YAĞIYOR

SANATÇILARDAN TÜRK MÜHENDİS REMZİ BAŞBUĞ’UN BAŞARISINA DESTEK YAĞIYOR

GÖÇER ADD’DE “SİS EKO TREKKİNG VE KÜRESEL ISINMA” ÜZERİNE KONUŞTU

GÖÇER ADD’DE “SİS EKO TREKKİNG VE KÜRESEL ISINMA” ÜZERİNE KONUŞTU

KOCASİNAN BELEDİYESİ’NDEN ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN ÇOCUKLARA SPOR DESTEĞİ

KOCASİNAN BELEDİYESİ’NDEN ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN ÇOCUKLARA SPOR DESTEĞİ

ÇELİK, SAHABİYE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

ÇELİK, SAHABİYE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

YARATICI YAZMA FELSEFESİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 13 Nisan 2016 - 18:04:05

Düşünme dediğimizde,  bireyin toplumun dayatmaları karşısında, gene de kendi yolunu seçebilme, kendi olabilme özelliğini, kendini tanıyabilme yani içtenliği ve özgünlüğü anlıyoruz. Yazın alanında yaratıcılık sınırlandırmalara karşı çıkıştır.‘İçtenlik yazarın kendini gerçekten sınırlayan meselelerle mücadele etmesi demektir. Moda akımlar, ideolojiler, otoriterlerin görüşleri, okurların beklentisi yönünde yazmamaktır.

Özgür düşünmeye dayanan yaratıcılığı etkileyen engellerin başında  kalıplaşmış, klişeleşmiş düşüncelerin, görüşlerin hiç sorgulanmadan içselleştirilmesi gelir. ‘Bireyin toplumun bir takım değer yargıları karşısında belli statülere kavuşabilmek için ‘başka’ olmaya yanaşmaması, kalıplardan hiç olmazsa belli ölçüde kurtulma ya da onları değiştirme yürekliliğini büyük ölçüde engelliyor.’ İnsanın  kendi olabilmesi, başkalarından bağımsız olarak  kendine özgü olanı keşfedebilmesi ise duyu algılarını harekete geçirerek görme, işitme, duyumsama yetilerini geliştirmesine, kısaca kendini ve çevresini algılayabilmesine bağlıdır.

İşte yaratıcılık hem duyu algılarının,  hem de   özgür düşünmenin bir potada bütünleştiği bir noktada oluşuyor. Duyu algıları yeterince eğitilmemiş bir insan bakar ama görmez, işitir ama duymaz,  çevresinde olup bitene karşı duyarsız olduğu gibi, kendisini de tanımaz, kendi olanaklarının, kendi içindeki  gizilgücün bilincinde bile değildir. Bu açıdan da kalıplaşmış düşünme biçimlerini ve söylemleri içselleştirerek hep başkalarının söylediğini yineler. Hep başkalarının ne dediğine önem verir, başkalarına göre yaşar, kendi değil başkaları vardır ya da kendisi başkalarındadır.

Yaratıcı yazma doğrudan duyu algılarını  harekete geçirdiğinden, farklı  bir duyarlığın oluşmasını sağlayarak özgür düşünmenin kapılarını açar.  Bu açıdan yaratıcı yazmaya her şeyden önce duyuların eğitilmesi gözüyle bakabiliriz ki, buna yalnızca yazar olmak isteyenlerin değil, herkesin  gereksinimi olduğu tartışma  götürmez. Yazma oyunun keyfi, kuralları ve  yöneticinin konumu insanın görmeyi, dinlemeyi, düşünmeyi öğrenerek kendi yaratıcılığını keşfetmesinin  verebileceği haz kolay kolay hiç bir haz duygusuyla kıyaslanamaz.

Bu aşamaya varana kadar ki süreç  içinde insanın kendini aşabilmesi, kendi sınırlarını kırabilmesi, kendi kendini sorgulayabilmesi engebeli ve güç bile olsa, gene de keyif verici. Bu açıdan yaratıcı yazma çalışmalarının birincil amacının, yazma uğraşından keyif alınmasını sağlayarak yazmaya karşı istek uyandırmak, onları özendirmek olduğu söylenebilir.

Gözlemcilik, iletişimsellik, duyarlık, esneklik ve doğaçlama yeteneği, duruma ve koşullara göre  tavır alarak yaratıcılıkların  yeşerebileceği bir  ortamın geliştirebilmesi önemlidir. Yaratıcı olmak bugün bireylerden beklenen ve istenen önemli bir özelliktir. Nitekim yaratıcılık, farklı ve yeni olanı ortaya koymak açısından önemlidir. Yaşanılan yüzyıl bilgi çağı olarak ifade edilmektedir.

Bu çağda yeni ve özgün olanı üretebilmek önemlidir. Çünkü artık herkes istediği zaman bilgiye kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bu durum, doğru bilgiyi ayırt edebilen, orijinal fikirler üretebilen kısacası yaratıcılığını üst düzeyde kullanabilen bireylerin toplumda yetkin ve yetkili kişiler olmasını getirir.

 

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz