HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

YARATICI YAZMA VE BEYNİN İŞLEYİŞİ
 • BEYHANASMA
  • BEYHAN ASMA
  • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
  • 24 Nisan 2015 - 17:34:29

Yaratıcı yazma ve beynin işleyişi beyin üstlendikleri işlevleri birbirinden farklı olan sağ ve sol loblardan oluşan bir bütün özelliği taşımaktadır. Bu iki yarım küreyi birbirine bağlayan korpus kollosum denen ve sinir liflerinin oluşturduğu bir yapı vardır. Bu sinir ağları vasıtasıyla her iki yarım küre birbiriyle bağlantılı olarak çalışır.

Korpus kollosum ne kadar gelişmiş ise insanın bir bütün olarak kullanma düzeyi de o kadar yüksek olur. Korpus kollosumun yeterince gelişmediği durumlarda kişi sağ ve sol beyinden baskın olanın özelliklerini daha fazla kullanır. Sayılar, detay ve analizin ağırlıkta olduğu sol beyinde akıcılık ön plandadır. Sol beynini kullanan kimseler genellikle matematik ve hukuk gibi akla ve mantığa dayalı alanlara hâkimdirler.

Kurallara, kanunlara, bilimselliğe ve çizgiselliğe düşkündürler. Kelimelerle düşünürler, sayılarla araları iyidir. Sağ yarım küre yabancı, yeni, çok anlamlı, çelişkili ve geleneksel olmayan şeyleri işlemekte üstündür. Yaratıcılığa, duygusallığa, seslere ve renklere, hayal gücüne, sezgilere ve soyut algılamalara daha yatkın çalışır.

Bununla birlikte beynin her iki lobu birbirini tamamlayan ve aralarında sürekli bilgi alışverişini sağlayan bir şekilde çalışır. Mesela şair beyninin sağ kısmıyla derin duygularını ve keskin hayal gücünü çalıştırmaktadır. Sol kısım ise bütün bu duygulara uygun kelimeleri bulmaktadır.

Şiirde uygun kelimelerin bulunması bu aşamada bilişsel bir işlemdir ve bu, o kelimelerin daha önce beyne kodlanmış olmasına ve sağ beyindeki uygun çağrışımlar sonucu sol beyin tarafından açığa çıkarılmasına bağlıdır. Bu aşamada sağ beynin görevi yaratıcılık kıvılcımını ateşlemektir ve ilgili anlarda sağ beyin hemen devreye girer.

Beynin sağ ve sol loblarının birlikte çalışmasının bir ürünü de clustering yöntemidir. Durukafa’nın  bir yaratıcı yazma çalışması olarak tanıttığı clustering, yaratıcı düşüncenin beynimizde oluşma sürecinden sonra kâğıt üzerinde yansımasıdır. Yaratıcı düşünce oluşturma süreci beynin sağ yarım küresinin yeteneklerini kullanmakla ilişkilidir ve bu yarım küreyi öğrenciler yazma sürecinde pek kullanmazlar.

Bu nedenle clustering metoduyla kompozisyon yazmaya karşı tutum, temelinden değiştirebilme özelliğine sahiptir. Öğrencilerin bu metoda göre yazdıkları kompozisyonlarda mecazların canlı ve doğal kullanımı, açıkça hissedilebilen yaratıcı gerilim vb. özellikler belirgin olarak gözlenmektedir. Yazmada olumlu gelişmeyi sağlayan Cluster metodunun dayandığı temel düşünce şudur: Beynin her iki yarım küresinin doğal ritmik etkileşimini bloke etmeyip de engelsiz çalışmasını sağlamayı öğrenirsek baskısız, zorlanmadan ve daha doğal yazabiliriz.

Sonuç olarak yazmada başarılı olmak için beynin her iki yarım küresinin birlikte çalışması gerektiği söylenebilir. Bu anlamda beynin her yarım küresi özel yeteneklerini eş zamanlı olarak edebi üretim sürecinde kullanmalıdır. Beynin sol yarım küresi düşünceleri tespit eder, onları analitik olarak düzenler. Sağ yarım küre ise bu düşüncelere dayanarak dilsel ifadeleri bulur, imgeler oluşturur, mecazi anlatımlara girişir, karşılaştırmalar, benzetmeler ve örneklendirmeler yaparak sıkıcı olmayan, ilginç ve orijinal yazılar ortaya çıkarır.

 

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz