HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

YARATICI YAZMADA ÖĞRETMENİN ROLÜ- I
 • BEYHANASMA
  • BEYHAN ASMA
  • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
  • 22 Nisan 2015 - 15:38:12

Günümüz eğitim anlayışı her alanda sorgulayan, eleştiren, bilgiye ulaşmayı beceri hâline getirmiş, yapıcı, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda Türkçe dersleri, bireylerin düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilecekleri, duygularını akıcı bir üslupla anlatabilecekleri, yazmadan zevk alan ve kendisine yazmayı bir uğraş edinmiş çocukları yetiştirmek üzere kullanılabilecek en uygun derstir.

Anlama ve anlatma becerilerinin ağırlıkta olduğu Türkçe dersleri çocuğun yaratıcılık yeteneğinin ortaya çıkarılması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi için en uygun ders olma özelliğini taşımaktadır. Yaratıcı yazma çalışmaları Türkçe derslerinin bu yükümlülüğü yerine getirebilmesi için üzerinde mutlaka durulması gereken alanlardan biridir. Bu noktada en büyük sorumluluk öğretmenlere düşmektedir.

Yazma süreci tarihsel dönem içinde iki temel yaklaşıma göre şekillendirilmiştir. Bu yaklaşımların birincisi ürünü temel alır. Ürün merkezli yaklaşımda yazı yazmak düşüncelerin kaydedilmesi ya da kâğıda aktarılması olarak görülür. Bu yaklaşımda yazıdan önce gerekli bilgiler toplanır, daha sonra toplanan bilgiler neden-sonuç ilişkisi, bir tezi ispatlama, kıyaslamalar yapma yoluyla kâğıda işlenir. Yaratıcı yazma süreci olan ikinci yaklaşım ise süreç yaklaşımıdır.

Bu yaklaşımda yazı, düşüncenin ve dilin keşfedilmesi; yenilenip değiştirilmesi olarak görülür. Bu yaklaşım yazıyı yazmadan önce ve yazım esnasında ortaya çıkan farklı süreçlerle alt beceriler üstünde durur ve stratejiler üretir. Yazma öğretiminde ürün odaklı yaklaşımın yerini süreç yaklaşımının almasıyla birlikte öğretmenlerin rolü de değişmiştir.

Bu durum yaratıcı yazma çalışmaları için de geçerlidir. Öğretmenlerin tutum ve anlayışları, öğretim tarzları, düşünme biçimleri vb. özellikleri öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlayabileceği gibi yaratıcı düşünen öğrencilerin engellenmesine de neden olabilir. Bu bağlamda öğretmen ne kadar yaratıcı ve farklı düşünme biçimlerine açıksa öğrencilerin de yaratıcı performans göstermeleri mümkün olur.

Öğrencilerdeki yaratıcılığı geliştirmede öğretmen önemli bir role sahiptir. Bu rolünü sınıf içinde devam ettirebilmesi için bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Özellikle öğrencilere hazır kalıplar vererek bunlara göre yazı yazmalarını isteme, hayal gücünü harekete geçirecek çalışmalardan uzak durma, öğrencilerin merak güdülerini kırma gibi davranışlar yaratıcılığın geliştirilmesinde sakınılması gereken unsurlardır.

Yaratıcı bir öğretmen, yeni deneyimlere açık, insanlara karşı sorumlu, dürüst, öğrencilerin başarısı için risk alan, yeni yollarla çalışmaya gönüllü, esnek, açık bir insandır. Yaratıcı öğretmen, her zaman aynı yollarla benzer içeriği öğretmekten mutlu olmaz. Yaratıcı öğretmeni görünüşte uzak olan şeyleri anlamlı şekilde bir araya getiren ve aralarındaki ilişkileri görebilecek kadar geniş bir vizyona sahip olan kişiler şeklinde tanımlanmıştır.

 

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz