HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

YARATICI YAZMADA ÖĞRETMENİN ROLÜ- II
 • BEYHANASMA
  • BEYHAN ASMA
  • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
  • 23 Nisan 2015 - 12:42:14

Yaratıcı yazma çalışmalarında öğretmenin rolü daha çok öğrencilere rehberlik etmekle ilgilidir. Çalışmayı yürütecek, yeni düşünceler keşfedecek, birbiriyle ilgisiz gibi görünen unsurlar arasında yeni, daha önce kurulmamış, ilginç ilişkiler kuracak olan öğrencinin kendisidir. Bu süreçte öğretmen öğrencilere rehberlik etmek ve onları desteklemekle görevlidir.

Bu görevi yerine getirirken öğretmenin kendisi de öğrenciler için iyi bir model oluşturmalıdır. Bu amaçla öğretmen öğrenciye nasıl yazacağını anlatmakla yetinmemeli aynı zamanda kendisi de öğrencilerle birlikte yazma çalışmalarına katılmalıdır. Yaratıcı yazı etkinliklerinde bulunmak isteyen öğretmenlerin kendi kendilerine yaratıcı yazı yazmayı denemeleri çok önemli ve gereklidir.

Öğretmenin yaratıcı yazı etkinlikleri yapması kendi yazım becerilerini de geliştirecek, öğrencilerinin duygularına empati geliştirmesine yardımcı olacak, değerlendirme sürecine katkı sağlayacak, öğretmenin kendi hayal gücünün ve yazım becerilerinin de gelişmesini destekleyecektir. Bu noktada öğretmen öğrencilerin oluşturduğu yazma ürünlerinde öyküleştirmeleri, betimlemeleri, gözlemleri, kesik cümleleri, karşılıklı konuşmaları, özgün deyişleri vb. dili yaratıcı kullanma biçimlerini desteklemeli, farklılıkları değerli görmeli, onlardan tek tip yazma ürünleri oluşturmalarını bekleyerek öğrencileri, anlatımda belli kalıplara yöneltmemelidir. Öğretmenlerin yaratıcı yazma çalışmalarında unutmamaları gereken çok önemli bir nokta vardır. O da her öğrencide bir yaratıcılık potansiyelinin bulunduğudur.

Hemen her çocuk kendi kendine bazı düşünce yeteneklerine sahip olduğu için, öğretmenin rolü bu yaratıcılığı dışarı çıkarmalarına ya da kâğıda dökmelerine fırsat sağlamaktır. Yaratıcılık, sınıf içinde serbestlik ortamı kurularak desteklenir ve beslenir. Bu noktada iki tip öğretmenden bahsedilebilir. Bunlardan yaratıcılığı kolaylaştıran öğretmen öğrencileri bir birey olarak kabul eder, öğrenciyi özgür olmaya yönlendirir, öğrencilere iyi bir model olmaya çalışır, heyecanını daima korur, öğrencileri eşit olarak kabul eder, öğrencileri ödüllendirir, sürekli okuyarak kendini yeniler, öğrencileriyle etkili iletişim kurar.

Yaratıcılığı engelleyen öğretmen ise öğrencinin cesaretini kırar, öğrencilere güvenmez, aşırı eleştirir, davranışlarında bir denge kuramaz, heyecanını yitirmiştir, dogmatik ve katı bir eğitim anlayışına sahiptir, sınırlı ilgi alanları vardır, sınıf dışında tartışma ve konuşma yeteneği yoktur ve öğrencileriyle etkili bir iletişime giremez.

Sonuç olarak ; öğretmenin yaratıcı yazma etkinliklerindeki en önemli rolünün öğrencilere rehberlik etmek ve onlarla birlikte yazma çalışmalarına katılmak olduğunu söyleyebiliriz. Öğretmen bu hareketiyle öğrencilerin yazmaya karşı ilgilerini sürekli diri tutacak ve onların kendi kendilerine öz saygı geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bu bağlamda öğretmenlerin yaratıcı yazmayı sadece yazma eğitimi vermek amacıyla başvurulacak bir alan değil aynı zamanda öğretmen öğrenci iletişimin etkili bir şekilde yerine getirecek bir etkinlik olarak görmeleri gerekir.

 

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz