MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÖSYM TERCİH BÜROSU HİZMETLERİ

MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÖSYM TERCİH BÜROSU HİZMETLERİ

BAŞKAN ÇELİK’TEN “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

BAŞKAN ÇELİK’TEN “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

BAŞKAN ÇELİK İLE YATIRIM TURU

BAŞKAN ÇELİK İLE YATIRIM TURU

SERİ KATİL HAMDİ KAYAPINAR TUTUKLANDI

SERİ KATİL HAMDİ KAYAPINAR TUTUKLANDI

MİNİKLER BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ 

MİNİKLER BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ 

YARATICILIK VE DİL ÖĞRETİMİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 26 Nisan 2015 - 17:50:06

Her bireyde var olan ve insan yaşamının her sürecinde bulunabilen bir yetenek, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara dek uzanan geniş bir alanı içine alan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir.

Yaratıcı yazma kavramını da bu tanım doğrultusunda düşünebiliriz. Yaratıcı yazma kişinin yaratıcılık yeteneği ile yakından ilgilidir. Buna göre yaratıcı yazma çalışmalarında başarılı olmak ve yazarlığa ilk adımı atmak konusunda anahtar kelime yaratıcılıktır. Yaratıcı yazmada birçok düşünce ve hayal arasında daha önceden kurulmamış, ilginç ve akıcı ilişkiler kurmaya dayanır.

Dil öğretimi sadece belli kuralların edinilmesine dayanan etkinliklerden oluşmaz. Bir dili öğrenmiş olmak o dille konuşabilmek, yazmak, okuyabilmek, okuduğunu anlayabilmek ve dinleme ile ilgili etkinlikleri yerine getirebilmekle mümkündür. Bu nedenle dil öğretimi gerçekleştirilirken konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi öğrenme alanlarının geliştirilmesine çalışılır.

Dil öğretiminin temel hedefi, öğrencilerin, dilin farklı bağlamlarda aldığı görünümleri kavramaları, dil aracılığıyla kendilerini ifade edebilmeleri, değişik bilgi kaynaklarına ulaşarak duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirmeleridir. Buna göre temel öğrenme alanlarını geliştirmeye çalışırken aynı zamanda öğrencilerin bireysel ve toplumsal anlamda sağlıklı bir iletişim kurabilmek ve etkileşimde bulunabilmek amacıyla bazı ek beceriler de edinmeleri gerekmektedir. Temel beceriler arasında yaratıcılık ve yaratıcı düşünme önemli bir yer tutmaktadır.

Çağdaş eğitim anlayışının en önemli amaçlarından sayılan yaratıcı ve bilimsel düşünmenin geliştirilmesi ana dili eğitiminin amaçları arasındadır. Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmayı ana dili öğretiminin işlevleri arasında sayar.

“Öğrencilerin edindikleri birikimler üzerine yenilerini inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, bir grup içerisinde beraber çalışma bilinç ve cesaretine ulaşmaları, üretme ve tartışma etkinliklerine katılmaları, farklı araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmaları, olay ve durumları kendi deneyimlerinden hareketle doğru olarak anlamaları, disiplinler arası bir bakış kazanmaları Dil Dersi Öğretim Programı’nın temel amaçlarını oluşturmaktadır.”

Ayrıca, öğrencilerin “duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri; anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri; yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmeleri, bunları bir alışkanlık hâline getirmeleri” gerekmektedir.

Yaratıcılık ise; her bireyde var olan ve insan yaşamının her bölümünde bulunabilen bir yeti, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara dek uzanan geniş bir alanı içine alan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir. Yaratıcılık; ne, niçin, nerede, nasıl, kim, ne zaman sorularının hemen her alanda sorulmaya başlamasıyla birlikte akla gelen ve tanımlanması en güç kavramlardan biridir. Yaratıcılık kavramı yirmi birinci yüzyılın başlarından beri farklı yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmıştır.

 

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz