15 TEMMUZ’DA İLÇE PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLERE ZİYARET

15 TEMMUZ’DA İLÇE PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLERE ZİYARET

ALİ YILMAZ’IN EN MUTLU GÜNÜ

ALİ YILMAZ’IN EN MUTLU GÜNÜ

SARIZ MİSAFİRHANESİ YAŞAM SAĞLIYOR

SARIZ MİSAFİRHANESİ YAŞAM SAĞLIYOR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YARIŞTILAR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YARIŞTILAR

CIRGALAN MAHALLESİ’NDE MODERN DÖNÜŞÜM

CIRGALAN MAHALLESİ’NDE MODERN DÖNÜŞÜM

Yazar : OSMAN EFKERE
 • İSTİĞFAR
 • İSTİĞFAR

  Tabiin âlimlerinden büyük veli Hasani Basri’ye bir kişi gelerek, şöyle şikâyette bulunur. “Ey Allah dostu memlekete yağmur yağmaz oldu”, Hasani Basri o gelipte şikâyet edene karşı, “Estafirullah” der. Yine ikinci kişi, fakirlikten şikâyette bulunur. Yine Hasan Ba..

  12 Temmuz 2018 - 13:55:07
 • İLİMDE KİBİRLENME
 • İLİMDE KİBİRLENME

  İLİMDE KİBİRLENME Kibir yüklü batılı bir ilim adamı İslam âleminden biri olan Bağdat’a gelerek ilmi yönden orada ki bulunan ilim ehli ile mücadele etmek için bir takım sorular yöneltir ve şöyle der. “Bana ne sorarsanız sorun ben hepsine cevap veririm” diye kibirl..

  28 Haziran 2018 - 11:38:06
 • EN ÜSTÜN HUSUSLAR
 • EN ÜSTÜN HUSUSLAR

  EN ÜSTÜN HUSUSLAR Yine bir gün sahabenin ulularından olan, İbni Abbas’tan rivayet olunuyor; (Allah onlardan razı olsun) İbni Abbas Hz. Peygamber’in şöyle anlattığını ifade ediyor. Daha sonra Hz. Peygamber’in sözlerini şöyle sıralıyor; 1-İmanın en şereflisi insanl..

  21 Haziran 2018 - 12:29:18
 • AHLAKIN ÜSTÜNLÜĞÜ
 • AHLAKIN ÜSTÜNLÜĞÜ

  Rivayet olunur ki: Yemen’in Yamame kabilesine mensup (Esal oğlu Semam isminde) biri memleketinden Hz. Peygamberi öldürmek için keskin bir kılıç alarak Hz. Muhammed’in bulunduğu Medine’ye gelir. Ancak Medine şehrine geldiğinde ilk karşılaştığı kişi Hz. Ömer olur. ..

  7 Haziran 2018 - 11:32:42
 • İDARECİLİKTE TİTİZLİK
 • İDARECİLİKTE TİTİZLİK

  İDARECİLİKTE TİTİZLİK İslam’ın manevi sembollerinden, Müminlerin Emir’i, Hz. Ömer (Allah ondan razı olsun). Küçük oğlunun elinde küçücük demir parçası gördü. Daha sonra oğluna yavrucuğum, bunu sana kim verdi diye sordu? Halifenin oğlu ey babacığım onu bana beytül..

  31 Mayıs 2018 - 14:39:30
 • KALBİN ÖLMESİ
 • KALBİN ÖLMESİ

  Irak’ın Belh şehrinde yaşayan bir Allah dostu ile olan mülakat şöyle cereyan eder: Abbasi halifeliğinden çekilip Allah dostluğuna yönelen İbrahim Ethem bir gün Basra caddelerinin birinde gezerken, etrafına Basra halkı toplanarak bir takım soru sorarlar. Ey İbrahi..

  24 Mayıs 2018 - 12:54:01
 • ÖLÜM DÖŞEĞİNDE
 • ÖLÜM DÖŞEĞİNDE

  Emevi Halifelerinden Abdül Melik bin Mervan’ın (Mervan oğlu Abdül Melik) kızı iffetli, İslamın tarif ettiği biri olan Fatıma babası Abdul Melik’in oğlu Mervan halife idi. Kocası Ömer bin Abdulaziz ve dört kardeşi de aynı zamanda müminlerin emiri idi. Bunlar Velid..

  17 Mayıs 2018 - 12:25:17
 • ÖRNEK BİR KADIN
 • ÖRNEK BİR KADIN

  ÖRNEK BİR KADIN Ebu Talib’in oğlu, Hz. Ali’nin oğlu, Hz. Hüseyin’in soyundan olan Nefise) isminde ve inanmış bir hanım, Allah ondan razı olsun. Dünya yatağında ölmeden Önce kendisi için bir mezar kazarak, içine oturup K. Kerim okurdu. Hatta riva..

  10 Mayıs 2018 - 13:06:21
 • ÂLİMLERİN İKAZI
 • ÂLİMLERİN İKAZI

  ÂLİMLERİN İKAZI Abbasi Halifelerinden Harun Reşit bir gün ikindi namazını vaktinde kılmamıştır. Bu durumu zamanın ünlü âlimlerinden, Ebu Yusuf halifenin huzuruna gelir elinde bir bardak su olduğu halde..

  3 Mayıs 2018 - 13:25:21
 • ŞİFA AYETLERİ
 • ŞİFA AYETLERİ

  Büyük âlim ve Fadıl İmamı Ebul Elasim Elgüşeyri (Allah ondan razı olsun) bir gün biricik yavrusu amansız bir hastalığa yakalanır. Bu hal imama oldukça zor gelir ve nerede ise sabrı taşar. Ancak bir gün Hz. Rasulü rüyasında görür, bunu fırsat bilerek durumu Hz. Ra..

  26 Nisan 2018 - 14:42:01
 • BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
 • BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a nihayetsiz hamd eder. İnsanlığın kurtuluşu, beşeriyetin hidayet vesilesi olan Hz. Muhammed üzerine, İslam’ın sancağını tutup kaldıran, doğuda ve batıda yücelmesine vesile olan ehli beytine ve ashabına sal..

  19 Nisan 2018 - 11:22:33
 • ZALİMİN SONU
 • ZALİMİN SONU

  Hz. Peygamber zamanında yaptığı zulmün karşılığını gören biri Esved oğlu Hunat isimli biri anlatıyor. Biz Şam’a ticarete gitmek için bir ticaret kervanı hazırladığımız sıraca bizimle kervana katılacaklar arasında. Ebu Leheb’in oğlu Utbe vardı. Ancak yolculuğa çık..

  12 Nisan 2018 - 12:28:03
 • MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK VE MİLLET PARTİSİ
 • MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK VE MİLLET PARTİSİ

  MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK (12 OCAK 1876- 10 NİSAN 1950) VE MİLLET PARTİSİ Asıl adı Mustafa Fevzi’dir. 12 Ocak 1876’da İstanbul’da Cihangir semtinde doğdu. Babası Topçu Albay Ali beydir, Asker bir ailenin çocuğu olarak 1895’te Harp okulundan teğmen olarak mezun olup or..

  9 Nisan 2018 - 12:15:48
 • UYARICI ÖĞÜTLER
 • UYARICI ÖĞÜTLER

  Sakafı olan Yusuf bin Haccac, Emevi halifesi olan Abdulmelik bin Merva’nın yol komutanı idi. Haccac’ın âdeti yalnız yemek yemezdi, ancak yanına biri gelir onunla yemeğini beraber yerdi. Günlerden bir gün Haccac avlanmak için sahraya çıktı. Ancak öğle yemeği vakti..

  5 Nisan 2018 - 14:35:33
 • KİBİR
 • KİBİR

  KİBİR Kibir yüklü batılı bir ilim adamı İslam âleminden biri olan Bağdat’a gelerek ilmi yönden orada ki bulunan ilim ehli ile mücadele etmek için bir takım sorular yöneltir ve şöyle der. “Bana ne sorarsanız sorun ben hepsine cevap veririm” diye kibirlendi. Memlek..

  29 Mart 2018 - 12:43:21
 • BİR ANNE VASİYETİ
 • BİR ANNE VASİYETİ

  İslami ahlakla donatılmış bir Müslüman hanımı, kızını evlendiripte müstakbel damat evine göndereceği sırada, şu uyarılarda bulunuyor. Ey yavrum (kızım) elbette uyarı (ikaz) gafil olanlara bir hatırlatma, akıllılar için ise bir yardımdır. Şunu iyi bilesin ki? Şüph..

  22 Mart 2018 - 13:51:27
 • ALLAH’IN EVİNE DAVET
 • ALLAH’IN EVİNE DAVET

  ALLAH’IN EVİNE DAVET Kâbe-i Şerifi inşa etmek için Yüce Allah Hz. İbrahim’e emir buyurdu ve “Ey İbrahim yeryüzünde kullarım için bir ev yap” deyince İbrahim Alalh’ın emri üzere kabeyi yapıp bitirince Hz. Allah ikinci defa Hz. İbrahim’e “Ey İbrahim Ebugubeyis dağı..

  8 Mart 2018 - 12:25:35
 • İSLAMIN YÜCELİĞİ
 • İSLAMIN YÜCELİĞİ

  Allah dostlarından (IYAD OĞLU ABDULLAH) Allah ondan razı olsun. Henüz tövbe etmeden önce hayatı oldukça karanlıktı. Yani yol kesen, hırsızlık yapan biri idi. Ancak günlerden bir gün, bir eve hırsızlık yapmak için girer, evin merdiveninden inerken, Hiç bir şeyden ..

  1 Mart 2018 - 12:50:32
 • DAVET
 • DAVET

  Tabiin ulemasından Sırrı Saktı, Allah ondan razı olsun. Bir gün talebesi olan Ebu El Gasım, Elcüneyde (Allah ondanda razı olsun) Ey Cüneyd: Mescide gitti insanlara nasihatte bulun dedi. Cüneyd ise hocasına, ben konuşmak isterdim, ancak Allah’ın şu üç ayetinden ko..

  22 Şubat 2018 - 11:42:21
 • İBRET VERİCİ BİR NASİHAT
 • İBRET VERİCİ BİR NASİHAT

  Büyük velilerden olan İBRAHİM ETHEM Allah ondan razı olsun. Biri ondan nasihat almak için gelir ve şöyle der. Ey İshak’ın babası: Ben çok nefsini günah yolunda israf eden biriyim, bana bu günahlardan kurtulmam için ne gibi tavsiyede bulunursun, İbrahim Ethe..

  15 Şubat 2018 - 12:01:04
 • ÜÇ FAİDELİ HUSUS
 • ÜÇ FAİDELİ HUSUS

  Günlerden bir gün mezhep imamlarından, İmamı Şafi, İmamı Ahmed Hanbel’i evine ziyarete gitti. Akşam yemeğini yedikten sonra, İmamı Şafi, İmamı Ahmed bin Hanbel’in evinde misafir kaldı. İmamı Hanbel’in kızı sabahleyin babasına, İmamı Şafi hakkında düşüncelerini an..

  8 Şubat 2018 - 11:27:53
 • ŞİFA AYETLERİ
 • ŞİFA AYETLERİ

  ŞİFA AYETLERİ Büyük âlim ve Fadıl İmamı Ebul Elasim Elgüşeyri (Allah ondan razı olsun) bir gün biricik yavrusu amansız bir hastalığa yakalanır. Bu hal imama oldukça zor gelir ve nerede ise sabrı taşar. Ancak bir gün Hz. Rasulü rüyasında görür, bunu fırsat bilerek..

  1 Şubat 2018 - 12:45:55
 • ABDESTSİZ SÜT VERMEDİM
 • ABDESTSİZ SÜT VERMEDİM

  Yine asrın ulemalarından ve aynı zamanda Hacı Bayram Veli’nin üstün belerinden, Ahmediye ve Muhammediye eserleri ile meşhur, aynı zamanda Türkiye hudutları içerisinde, Gelibolu’da yetişmiş seçkin evliyalarından iki kardeşten biri olan, Ahmet Bican bir..

  25 Ocak 2018 - 12:47:38
 • AHLAKIN ÜSTÜNLÜĞÜ
 • AHLAKIN ÜSTÜNLÜĞÜ

  Rivayet olunur ki: Yemen’in Yamame kabilesine mensup (Esal oğlu Semam isminde) biri memleketinden Hz. Peygamberi öldürmek için keskin bir kılıç alarak Hz. Muhammed’in bulunduğu Medine’ye gelir. Ancak Medine şehrine geldiğinde ilk karşılaştığı kişi Hz. Ömer olur. ..

  18 Ocak 2018 - 11:31:45
 • ÖMERİN KERAMETİ
 • ÖMERİN KERAMETİ

  Yine tarihin atlın sahifesinin süzmesi olan Hz. Ömer, bir cuma hutbesini okumak için minbere çıktığında, olağan üstü bir hal tahakkuk ederek birden bire hutbeyi keserek, Fürs diyarında olan (İran tarafında düşmanla harb eden SAKİYE BİN HUSAN.) komutamdaki Müslüma..

  11 Ocak 2018 - 13:00:49
 • TÜRK KİMLİĞİNİN VE KÜLTÜRÜNÜN İNKÂRI
 • TÜRK KİMLİĞİNİN VE KÜLTÜRÜNÜN İNKÂRI

  YUNANİSTAN’IN BATI TRAKYA MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIĞI RAPORU (DEVAM)2 TÜRK KİMLİĞİNİN VE KÜLTÜRÜNÜN İNKÂRI Batı Trakya’daki Türk azınlığın yaşadığı sorunların başında, Türk kimliğinin inkarı gelmektedir.1967 Cuntasına kadar bölgedeki azınlığı Türk olarak tanır ve tanı..

  8 Ocak 2018 - 12:10:25
 • KUSURLARI ÖRTEN
 • KUSURLARI ÖRTEN

  KUSURLARI ÖRTEN Büyük Peygamberlerden Hz. Musa S.A.V. Efendimiz Allah katında yüce makamlara sahipti. Bir gün kavminin arzusu üzerine, yağmur duasına çıkıp, uzun müddet dua ettikleri hâlda yağmur yağmadı. Ancak yine dua esnasında Hz. Musa kavmine dönerek, Ey İsra..

  4 Ocak 2018 - 14:41:42
 • SÖZLE İŞ ARASINDAKİ DAVET
 • SÖZLE İŞ ARASINDAKİ DAVET

  Tabiin ulemasından Sırrı Saktı, Allah ondan razı olsun. Bir gün talebesi olan Ebu El Gasım, Elcüneyde (Allah ondanda razı olsun)Ey Cüneyd: Mescide gitti insanlara nasihatte bulun dedi. Cüneyd ise hocasına, ben konuşmak isterdim, ancak Allah’ın şu üç ayetinden kon..

  21 Aralık 2017 - 12:29:18
 • YUNANİSTAN’IN BATITRAKYA MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIĞI RAPORU (1)
 • YUNANİSTAN’IN BATITRAKYA MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIĞI RAPORU (1)

  Batı Trakya: 1923 Lozan antlaşması ile sınırları çizilen, 8578 km2 toprağı olan, İskeçe, Gümülcine ve Dede ağaç olmak üzere 3 ayrı vilayetten oluşmaktadır. Batı Trakya’nın yönetimi Lozan antlaşması ve “mütekabiliyet” şartı ile Yunanistan’a verilmiştir. Etnik ve d..

  18 Aralık 2017 - 12:31:31
 • GÖZÜ TOK FUKARA
 • GÖZÜ TOK FUKARA

  Asrısaadetin onurlu zamanında, iki cihan Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimize bir adam elinde bir pişmiş etle gelir. Peygambere o eti verir. Sonra o kişi Ey Allah’ın Resulü bu eti Müslümanların fakirlerine verdi. O anda Hz. Peygamberlik birlikte bulunan Müs..

  14 Aralık 2017 - 11:38:43
 • KURTULUŞUN YOLU DOĞRULUK
 • KURTULUŞUN YOLU DOĞRULUK

  Bir ilim yolculuğunda doğruluğun faydaları. Mekke-i Mükerreme’den, Irak’ın baş şehri olan Bağdat’a ilim tahsiline hazırlanan, yaşı henüz onla oniki arasında idi. Henüz Mekke’den ayrılmadan önce Bağdat’a gidecek çocuk, annesine, “Ey anneciğim, bana her hangi bir e..

  7 Aralık 2017 - 12:10:39
 • İSTİĞFAR
 • İSTİĞFAR

  İSTİĞFAR Tabiin âlimlerinden büyük veli Hasani Basri’ye bir kişi gelerek, şöyle şikâyette bulunur. “Ey Allah dostu memlekete yağmur yağmaz oldu”, Hasani Basri o gelipte şikâyet edene karşı, “Estafirullah” der. Yine ikinci kişi, fakirlikten şikâyette bulunur. Yine..

  30 Kasım 2017 - 11:54:44
 • AĞACIN DUASI
 • AĞACIN DUASI

  AĞACIN DUASI Hz. Muhammed’in nurlu yolunun yolcularından Ebu Saidi El Hudri (Allah ondan razı olsun) bir gün Hz. Peygambere giderek rüyasına görmüş olduğu manevi değeri yüksek olan bir rüyasını anlatır. Ey Allah’ın Resulü bu rüyamda sanki bir ağacın altında oturm..

  23 Kasım 2017 - 12:03:45
 • SAVAŞTA İNANCIN KUVVETİ
 • SAVAŞTA İNANCIN KUVVETİ

  Yine İslam pınarından kana, kana içen ve İslam’ın üstün vasıflarına haiz olan, Hz. Muhammed’in ikinci halifesi Hz. Ömer zamanında, İslam diyarını zaman, zaman rahatsız eden Rum diyarının azgın karalı (Hırakıl) ile karşılaşmak için yüce sahabe Abdullah Bin Huzafe ..

  16 Kasım 2017 - 12:15:30
 • VEDA ZİYARETİ
 • VEDA ZİYARETİ

  Rahmet damlası Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz dünyasını değişmeden biraz evvel kendisini, Abdullah ibni Mesut başkanlığında bir sahabe topluluğu ziyarete gelirler. Ziyaretçiler gelipte yerlerini aldıkları sırada, Hz. Peygamberimiz (S.A.V.) Efendimiz yüzünü kend..

  9 Kasım 2017 - 11:56:08
 • BİZE YETİŞEMEZSİN ATINI FAZLA YORMA
 • BİZE YETİŞEMEZSİN ATINI FAZLA YORMA

  BİZE YETİŞEMEZSİN ATINI FAZLA YORMA Tabiin büyüklerinden Amir oğlu Ubeydullah (Allah ondan razı olsun). Bir gün şöyle diyor, “Benim hayatımda cemaatsiz yatsı namazı olmamıştır.” Bir akşam bana misafir geldi, onunla meşgul oldum diye yatsı namazını geçirir gibi ol..

  2 Kasım 2017 - 12:17:17
 • EL HAK VE BATIL
 • EL HAK VE BATIL

  Bir zamanlar zengin ve fakir iki komşu vardı. Zengin olanın bir atı, fakir olanında bir ineği vardı. Günlerden bir gün fakir olan şahsın ineği bir buzağı yavruladı, ancak zengin olan şahıs doğan buzağının kendi atına ait olduğunu ifade eder (yani doğan buzağıyı b..

  26 Ekim 2017 - 12:40:13
 • ÜÇ FAİDELİ HUSUS
 • ÜÇ FAİDELİ HUSUS

  ÜÇ FAİDELİ HUSUS Günlerden bir gün mezhep imamlarından, İmamı Şafi, İmamı Ahmed Hanbel’i evine ziyarete gitti. Akşam yemeğini yedikten sonra, İmamı Şafi, İmamı Ahmed bin Hanbel’in evinde misafir kaldı. İmamı Hanbel’in kızı sabahleyin babasına, İmamı Şafi hakkında..

  12 Ekim 2017 - 11:47:07
 • KUSURLARI ÖRTEN
 • KUSURLARI ÖRTEN

  KUSURLARI ÖRTEN Büyük Peygamberlerden Hz. Musa S.A.V. Efendimiz Allah katında yüce makamlara sahipti. Bir gün kavminin arzusu üzerine, yağmur duasına çıkıp, uzun müddet dua ettikleri hâlda yağmur yağmadı. Ancak yine dua esnasında Hz. Musa kavmine dönerek, Ey İsra..

  28 Eylül 2017 - 12:08:27
 • AYAKKABININ ÇAMURU
 • AYAKKABININ ÇAMURU

  Evliyanın büyüklerinden Beyazıdı Bistami, (Allah ondan razı olsun) yağmurlu bir havada cuma namazını eda etmek için camiye gitmek maksadı ile evinden çıktı. Ancak sağanak halinde yağan yağmur yolunu oldukça çamur haline getirdi. Yağmur bitinceye kadar bir evin ih..

  21 Eylül 2017 - 12:24:15
 • EVLİYANIN İŞİ
 • EVLİYANIN İŞİ

  Bağdat hâkimlerinden Ebu Abdullah anlatıyor: Zamanın yetiştirdiği ender evliyalardan (Allah dostlarından) Bişri Hafi (Allah ondan razı olsun) kerametini şöyle naklediyor. Bağdat’ta bir tüccar arkadaşım vardı. Çok zengindi. Bir gün baktım bütün malını mülkünü faki..

  14 Eylül 2017 - 11:59:30
 • HALİFENİN TAKVASI
 • HALİFENİN TAKVASI

  HALİFENİN TAKVASI Rivayet olunur ki Hz. Ali (Allah ondan razı olsun) bir gün Halife Ömer’i hilafet makamında iken ziyarete gelir. Hz. Ömer oturmuş Müslümanların işlerini tanzim eder, yanında da bir kandil yanmakta idi. Hz. Ali yanına vardığı anda Hz. Ömer, Hz. Al..

  7 Eylül 2017 - 12:25:02
 • SAVAŞTA İNANCIN KUVVETİ
 • SAVAŞTA İNANCIN KUVVETİ

  Yine İslam pınarından kana, kana içen ve İslam’ın üstün vasıflarına haiz olan, Hz. Muhammed’in ikinci halifesi Hz. Ömer zamanında, İslam diyarını zaman, zaman rahatsız eden Rum diyarının azgın karalı (Hırakıl) ile karşılaşmak için yüce sahabe Abdullah Bin Huzafe ..

  24 Ağustos 2017 - 11:22:07
 • YABANCI KİŞİLER
 • YABANCI KİŞİLER

  YABANCI KİŞİLER Gülerden bir gün, Hz. Ömer müminlerin Emir’i olduğu sırada (Azerbaycan’dan) bir heyet Medine’ye gelerek vakit akşam olduğu için, geceyi Peygamberimizin Mescidinde geçirmeyi, sabah olunca da, Ömer’le görüşmek için mescide gelirler. Ancak gece zifir..

  17 Ağustos 2017 - 14:03:50
 • CENNETİN ANAHTARLARI
 • CENNETİN ANAHTARLARI

  ZALİMİN SONU Hz. Peygamber zamanında yaptığı zulmün karşılığını gören biri Esved oğlu Hunat isimli biri anlatıyor. Biz Şam’a ticarete gitmek için bir ticaret kervanı hazırladığımız sıraca bizimle kervana katılacaklar arasında. Ebu Leheb’in oğlu Utbe vardı. Ancak ..

  10 Ağustos 2017 - 12:47:39
 • Toplam 7 sayfa içerisinde şuan’da 1. sayfasınız
KÖŞE YAZARLARI
Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz