AGÜSPOR, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİ KOLAY GEÇTİ

AGÜSPOR, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİ KOLAY GEÇTİ

738602.TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NDAN.18.22.01.2018

738602.TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NDAN.18.22.01.2018

BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

İSMAİL TAMER: DÜNYADA SÖZÜ DİNLENEN BİR TÜRKİYE VAR

İSMAİL TAMER: DÜNYADA SÖZÜ DİNLENEN BİR TÜRKİYE VAR

KEPSAŞ’TAN YARIYIL TATİLİNDE ANLAMLI PROJE

KEPSAŞ’TAN YARIYIL TATİLİNDE ANLAMLI PROJE

YAZIMLARDAKİ DAĞLAR…DAĞLAR…II
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 17 Nisan 2016 - 15:47:07

1934 yılında Sabahattin Ali, ilk şiir kitabı “Dağlar ve Rüzgâr”ı yayımladı. “Dağ”” imgesini sık sık romanlarında kullanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nu dağılmaktan kurtarmak için bir dizi reform öneren Namık Kemal, Şinasi, Ahmet Mithat Efendi, Ziya Paşa gibi Tanzimat aydınları, edebiyatta da Batı’yı örnek almışlar ve Batının tekniğini kullanmışlardır. Zaman zaman sosyal meselelere de değinen edebiyatın amacı; dönemlerine göre “sanat sanat içindir” ya da “sanat toplum içindir” beyannameleriyle ortaya çıkmışsa da, özellikle Abdülhamit’in istibdadının sonuna kadar yani Milli Edebiyat’a kadar “ulusallık” fikri hem ideolojik olarak siyasi hayatta, hem de romanlarda oluşmamış, “Osmanlıcılık-İslamcılık-Batıcılık” çerçevelerinde kurtuluş çareleri aranmıştır.

Batı toplumu 19. yüzyılda sınıf çatışmalarına sahne olurken, Osmanlı İmparatorluğu da buna karşı “Ümmetçilik” bayrağını açmıştır. Türk romanında ise Boğaziçi’ndeki yalılar mekân olarak kullanılmış, Fransız romantizminin de etkisiyle kadınların sosyal hayattaki yerlerine psikolojik açıdan bakılmış, başta devlet yapısı olmak üzere İstanbul ve çevresi de “aydınların” öncülüğünde kendini Batılı yaşama hazırlamaya çalışmıştır.

Edebiyat tarihi biraz da insanlığın geçirdiği kültür evriminin dolayısıyla uygarlığın tarihidir. Kimi zaman edebiyat tarihi, tarihin aydınlatamadığı çağlara ışık tutar. İnsanlık tarihini yazının buluşuyla başlatanlar yazıdan önceki çağları araştırmada mitoloji ve masal öğelerine başvurmaktadır. Başta eski Anadolu uygarlıkları olmak üzere bütün Ortadoğu söylencelerinde ve Eski Yunan’da bir mitoloji ve masal motifidir Kafkasya dağları. Sümerlerin Gılgameş ve Tufan efsaneleri bu dağlardan sözeder, Yunanlılar’ın Herkül’ü var olduğu söylenen altın posta ulaşmak için bu dağlara gelir, Promete günahına karşılık bu dağlara çivilenir. Bazı eski tefsirciler Kur’an’da Kehf suresinde anlatılan Büyük İskender kıssasında sözü geçen demir dağın Kafkas dağları olduğunu yazar. Kafkasya eski uygarlık merkezleriyle her zaman ilişkisi olan bir coğrafyadır ve birçok yönden Rus edebiyatını ve kültürel değerlerini etkilemiştir.

 

Tüm eski Rus mitolojilerinde ulaşılması son derece güç bir yerde büyülü bir dağ, o dağın ardında da büyülü bir diyardan söz edilir. Doğu mitolojisi bu dağın adını koymuştur. Kaf Dağı… Gerek Hint Avrupa mitolojisinde ve masallarında, gerek Arap söylencelerinde, gerek Turan sözlü edebiyatında bu dağın ve bu dağın ardında var olduğu düşünülen gizemli ülkenin önemli bir yeri vardır. Masalların diyarı burasıdır, periler kralı burada yaşar, benzersiz güzellikte prensesler kendilerine âşık olan masal kahramanlarını burada ağır sınavlardan geçerler. Tek gözlü devlerin beklediği hazineler ve benzeri hiçbir yerde bulunmayan Zümrüdü Anka kuşu bu dağın ardındaki bir bahçede gizlenir. Rus edebiyat kaynaklarında ulaşılması son derece güç bir yerde büyülü bir dağ, o dağın ardında da büyülü bir diyardan söz edilir. Doğu mitolojisi bu dağın adını koymuştur. Kaf Dağı… Gerek Hint Avrupa mitolojisinde ve masallarında, gerek Arap söylencelerinde, gerek Turan sözlü edebiyatında bu dağın ve bu dağın ardında var olduğu düşünülen gizemli ülkenin önemli bir yeri vardır. Masalların diyarı burasıdır, periler kralı burada yaşar, benzersiz güzellikte prensesler kendilerine âşık olan masal kahramanlarını burada ağır sınavlardan geçerler. Tek gözlü devlerin beklediği hazineler ve benzeri hiçbir yerde bulunmayan Zümrüdü Anka kuşu bu dağın ardındaki bir bahçede gizlenir.
 

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz