15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KUTLAMALARI

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KUTLAMALARI

15 TEMMUZ’DA İLÇE PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLERE ZİYARET

15 TEMMUZ’DA İLÇE PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLERE ZİYARET

ALİ YILMAZ’IN EN MUTLU GÜNÜ

ALİ YILMAZ’IN EN MUTLU GÜNÜ

SARIZ MİSAFİRHANESİ YAŞAM SAĞLIYOR

SARIZ MİSAFİRHANESİ YAŞAM SAĞLIYOR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YARIŞTILAR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YARIŞTILAR

YAZMA SANATI VE UNSURLARI
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 14 Nisan 2016 - 14:39:09

Yazma; duygu, düşünce, istek ve olayların belli kurallara uygun olarak birtakım sembollerle anlatılması; düşünceyi, duyguyu, olayı, tasarlananları, görülüp yaşananları yazı ile anlatmak; binlerce yılda oluşmuş şekil ve sembollerin uzun tekrarlar sonucu öğretilmesiyle duygu ve düşüncelerin kurallara uygun olarak ifade edilmesi becerisidir. Yazma; sadece olayları ya da etkinlikleri kaydetme yolu değildir, aynı zamanda onları anlamlandırmadır.Yaratıcılık; her bireyde var olan ve insan yaşamının her bölümünde bulunabilen bir yetenek, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara dek uzanan geniş bir alanı içine alan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir. Yaratıcı yazma kavramını da bu tanım doğrultusunda düşü ne biliriz.

Yaratıcı yazma kişinin yaratıcılık yeteneği ile yakından ilgilidir. Buna göre yaratıcı yazma çalışmalarında başarılı olmak ve yazarlığa ilk adımı atmak konusunda anahtar kelime yaratıcılıktır. Yaratıcı yazmada birçok düşünce ve hayal arasında daha önceden kurulmamış, ilginç ve akıcı ilişkiler kurmaya dayanır. Dil öğretimi sadece belli kuralların edinilmesine dayanan etkinliklerden oluşmaz. Bir dili öğrenmiş olmak o dille konuşabilmek, yazabilmek, okuyabilmek, okuduğunu anlayabilmek ve dinleme ile ilgili etkinlikleri yerine getirebilmekle mümkündür. Bu nedenle dil öğretimi gerçekleştirilirken konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi öğrenme alanlarının geliştirilmesine çalışılır.Yazma sanatı; her bireyde var olan ve insan yaşamının her bölümünde bulunabilen bir yeti, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara dek uzanan geniş bir alanı içine alan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir. Yaratıcılık; ne, niçin, nerede, nasıl, kim, ne zaman sorularının hemen her alanda sorulmaya başlamasıyla birlikte akla gelen ve tanımlanması en güç kavramlardan biridir.

En yalın anlamıyla kişiler arasında bilgi, duygu, düşünce, istek ve hayallerin aktarılması anlamına gelen iletişim, toplum içinde yaşayan insanın, kendisini doğru, güzel ve etkili bir şekilde anlatabilmesi için mutlaka gerekli olan bir süreçtir. İnsan, yaşamını sağlıklı ve düzenli bir şekilde sürdürebilmek için diğer insanlarla iletişim kurmak zorundadır. Çevresiyle düzenli bir iletişim kuramayan insan, zihinsel ve psikolojik özellikler bakımından normal olarak algılanmaz.Tarihin ilk dönemlerinden beri insanlar çeşitli araçları kullanarak iletişim kurmaya çalışmışlardır. Bu bağlamda yazının icat edilmesiyle birlikte insanoğlu iletişim kurma açısından son derece önemli ve yararlı bir araç kazanmıştır. Mesajların karşı tarafa yazı dili kullanılarak aktarıldığı iletişim türüne yazılı iletişim denir. Yazılı iletişimi diğer iletişim türlerinden ayıran özellik, bu tür iletişimin bir metin veya belge üzerinde yapılmasıdır.Yazı, yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, insanın simgesel düşüncesinin ulaştığı bir dönüm noktası olarak da insanlığın kültürel değişim sürecinde uzun bir arayışın, denemenin ve birikimin sonucudur.

Yazının tarihi, kültür tarihi gibi, tarih öncesi çağların derinliklerindedir.Yazılı anlatım, bir konuyu ve o konu ile ilgili fikirleri cümle ve paragraflara göre düzenleme; düşünceyi, duyguyu, olayı yazı ile anlatma; düşünce gücüne sahip olanların görüş, fikir ve duygularıyla gözlem, deney ve tecrübelerini seçilen konuyla ilgisi ölçüsünde yaratıcı yazma kişinin yaratıcılık yeteneği ile yakından ilgilidir. Buna göre yaratıcı yazma çalışmalarında başarılı olmak ve yazarlığa ilk adımı atmak konusunda anahtar kelime yaratıcılıktır. Yaratıcılık daha önceden kurulmamış ilişkiler arasında ilişkiler kurabilme, böylece yeni bir düşünce şeması içinde yeni yaşantı, deneyim, fikir ve ürünler ortaya koyabilme ya da anlam evrenimizi yeniden yapılandırma, bireyler için ya da planlayıp dilin kurallarına uygun olarak yazma işlemi olarak tanımlanmaktadır.

Yaratıcılığın, hayal gücünün, gözlemlerin, dış dünyaya yönelik algıların, deneyimlerin, fantastik öğelerin kullanıldığı yaratıcı yazma etkinlikleriyle ortaya çıkan yazma ürünlerinin de söz konusu öğelerin göstergelerini içermesi beklenir. Aynı zamanda öğrencilerin sıralanan kaynaklardan ve uyaranlardan yararlanarak oluşturduğu yazılarda dili de yaratıcı bir şekilde kullanması gerekir.Dilin tüm olanaklarının (sözcükler, cümle kuruluşları, deyimler, benzetmeler, imgeler vb. ) farkında olmaya ve bu olanakları etkili ve özgün bir şekilde kullanmaya bağlıdır. Bu düşünce yaratıcı yazmanın iki boyutu olduğunu ortaya koymaktadır.

Bunlardan biri yaratıcı düşüncedir ki yaratıcı yazmanın soyut olan tarafını yani zihinde yapılandırılmış ve ifade edilmeye hazır hâle getirilmiş formunu karşılar.

 

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz