CİLT BAKIMI VE TEMEL MAKYAJ KURSUNA BÜYÜK İLGİ

CİLT BAKIMI VE TEMEL MAKYAJ KURSUNA BÜYÜK İLGİ

KAYMOS’TA TUNCAY SABUNCU BAŞKAN SEÇİLDİ

KAYMOS’TA TUNCAY SABUNCU BAŞKAN SEÇİLDİ

ÖZHASEKİ: KAYSERİ-ANKARA ARASI 1 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

ÖZHASEKİ: KAYSERİ-ANKARA ARASI 1 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

MÜSİADDA, ORAN KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI TANITILDI

MÜSİADDA, ORAN KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI TANITILDI

KAR HAVUZUNA ATLAYARAK, SOĞUĞA MEYDAN OKUDULAR…

KAR HAVUZUNA ATLAYARAK, SOĞUĞA MEYDAN OKUDULAR…

517061.T.C. KAYSERİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN.05.08.2017
517061.T.C. KAYSERİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN.05.08.2017

T.C. KAYSERİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2016/705 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI Mülkiyeti davalılar Mahmut Öveç, İbrahim Öveç, Dudu Öveç, Ali Öveç, Mükremin Öveç, Safi Öveç, Seval Tümüklü’ye ait olan, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Güneşli Köyü mevkiinde tapuya kayıtlı, 8 pafta, 0 ada, 2624 parsel numaralı, 4200 m2 büyüklüğündeki tarla vasıflı taşınmazın 2079,34 m2 […]

T.C. KAYSERİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/705 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mülkiyeti davalılar Mahmut Öveç, İbrahim Öveç, Dudu Öveç, Ali Öveç, Mükremin Öveç, Safi Öveç, Seval Tümüklü’ye ait olan, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Güneşli Köyü mevkiinde tapuya kayıtlı, 8 pafta, 0 ada, 2624 parsel numaralı, 4200 m2 büyüklüğündeki tarla vasıflı taşınmazın 2079,34 m2 lik irtifak sayılı taşınmazın tamamı, davacı EPDK tarafından Kamulaştırma Kanunu 11 ve 12. maddeleri uyarınca kıymet takdiri yapılmış, aynı kanunun 10. maddesi uyarınca malikler ile uzlaşılamamıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2016/705 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
Dava tensip tutanağı, dava dilekçesi ve kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinmde davalı tarafın kamulaştırma ile ilgili olarak idari yargıdan iptal kararı getirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak iş bu dava dosyasına bildirilmesi gerektiği, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı Kayseri Adliye Sarayı İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne yatırılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.21/12/2016
517061.www.kayserihakimiyet2000.com.05.08.2017

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz