CİLT BAKIMI VE TEMEL MAKYAJ KURSUNA BÜYÜK İLGİ

CİLT BAKIMI VE TEMEL MAKYAJ KURSUNA BÜYÜK İLGİ

KAYMOS’TA TUNCAY SABUNCU BAŞKAN SEÇİLDİ

KAYMOS’TA TUNCAY SABUNCU BAŞKAN SEÇİLDİ

ÖZHASEKİ: KAYSERİ-ANKARA ARASI 1 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

ÖZHASEKİ: KAYSERİ-ANKARA ARASI 1 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

MÜSİADDA, ORAN KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI TANITILDI

MÜSİADDA, ORAN KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI TANITILDI

KAR HAVUZUNA ATLAYARAK, SOĞUĞA MEYDAN OKUDULAR…

KAR HAVUZUNA ATLAYARAK, SOĞUĞA MEYDAN OKUDULAR…

746585.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI.13.02.2018
746585.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI.13.02.2018

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Melikgazi Sosyal Güvenlik Merkezi İLİ: KAYSERİ İLÇESİ: KOCASİNAN DOSYA NO:2014/022 GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI: 1-Gayrimenkul’ün bulunduğu mahalle, sokak ve kapı no: Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mah. Telefon Sok. 2- Gayrimenkul’ün durumu ve özel nitelikleri: TAPU KAYDI:1- Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Kötügöller Mah. kaim […]

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Melikgazi Sosyal Güvenlik Merkezi
İLİ: KAYSERİ
İLÇESİ: KOCASİNAN DOSYA NO:2014/022 GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI:
1-Gayrimenkul’ün bulunduğu mahalle, sokak ve kapı no: Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mah. Telefon Sok.
2- Gayrimenkul’ün durumu ve özel nitelikleri:
TAPU KAYDI:1- Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Kötügöller Mah. kaim tapunun 4436-ada, 1-parsel, E Blok 4. Kat 9no’lu Bağ. Bölüm ve 29/2843 cilt/sayfa kayıtlı mesken.
İMAR DURUMU: Kocasinan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.01.2018 tarih ve E-1399 sayılı yazıyla bildirilen Kocasinan ilçesi, Kötügöller mahallesi, kaim tapunun 4436-ada, 1 parsel, 29/2843 cilt/sayfa da kayıtlı mesken yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmaktadır.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Gayrimenkul’ün bulunduğu binanın inşaatına henüz başlanmamıştır. Gayrimenkule ait kat irtifak projesi incelenmiş olup, 4436 ada, 1 parsel üzerinde A, B, C, D, ve E blok olmak üzere 5 adet blok bulunmaktadır. Mahallinde A blok yapılmış olup, diğer blokların inşaatına henüz başlanmamıştır. Kat irtifak projesine göre E Blok bodrum+zemin+8 normal kattan meydana gelmektedir. Binanın bodrum katında sığınak, kazan dairesi, hidrofor odası ve pano odası, zemin katında 1 adet mesken, 1 adet dükkân, normal katlarda her katta iki şer adet mesken bulunmakta olup, binada Toplam 17 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın onaylı projesinde meskenin yüz ölçümünün net 100.-m2, bürüt 115 m2 olduğu tespit edilmiştir. Satışı yapılacak olan mesken E blok 4. Kat, 9nolu bağımsız bölümdür. Her türlü Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup alt ve üst yapıya sahiptir.
MUAMMEN BEDELİ: Taşınmaz günün alış-satış rayiçlerine göre 60.000,00.-TL(Altmışbintürklirası)’dır.
SATIŞ ŞARTLARI:1-Taşınmazın 1. satışı 02.03.2018 günü saat:10:00-10:10 arasında SGK Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, (Köşk Mh. Talas Bulv. No:77/A Melikgazi-Kayseri) açık artırma suretiyle yapılacaktır.1.artırma tayin edilen zamanda gayrimenkul 3 defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel raiç bedelin % 75 i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 09.03.2018 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılacaktır. İkinci artırmada raiç bedelin % 40 ı + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakları miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki; 1. artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse 2. artırmada 6183 Sayılı Yasanın 94. maddesi gereğince 1. artırmadaki şartlar aranacaktır.
2-Artırmaya iştirak edenlerin gayrimenkulün artırmaya esas raic bedelinin % 7.5 i olan pey akçesini 6183 Sayılı Kanunun 10. maddesinde 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakit para, süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV % 1’dir.
4-Resmi ihale pulu, damga vergisi, KDV, tapu alım-satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi,tahliye ve gayrimenkul’ün teslim masrafları alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6-Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehni süretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez, satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgeler 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakların tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8-Gayrimenkül kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içerisinde ödemekle yükümlü, aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkartılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. 1. kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanuna göre Müdürlüğümüzce kendisinden tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.
9-Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
10-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK Kayseri Sosyal güvenlik İl Müdürlüğü, Melikgazi Sosyal Güvenlik Merkezi, İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
11-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/071 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.
Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenlerinde yerinde kaim olacağı İLANEN tebliğ olur.
Mustafa TÜRKOĞLU
İl Müdür Yrd.

746585.www.kayserihakimiyet2000.com. 13.02.2018

  • Etiketler

You must be logged in to post a comment.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz