AKŞENER, KAYSERİ’DE EKONOMİ POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

AKŞENER, KAYSERİ’DE EKONOMİ POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

BÜTÜN BAŞARILAR TÜRK MİLLETİ İÇİN

BÜTÜN BAŞARILAR TÜRK MİLLETİ İÇİN

BAŞARILI SPORCUYA 20 ALTIN

BAŞARILI SPORCUYA 20 ALTIN

KIZILAY YÖNETİMİ MELİKGAZİ’DE

KIZILAY YÖNETİMİ MELİKGAZİ’DE

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL İFTARLARI DEVAM EDİYOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL İFTARLARI DEVAM EDİYOR

ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ-V
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 23 Haziran 2017 - 16:08:34

ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİYLE BİRLİKTE PANSLAVİZM VE PANİSLAMİZM FAALİYETLERİ-V
Rusya tarafından olayların gidişatına bakılacak olursa, 1789 Fransız ihtilali’yle başlayan dünyadaki milliyetçilik hareketleri, Slav halkları üzerinde de etkili olmaya başlamıştır. Rusya dışındaki bilhassa Doğu Avrupa’daki Slav halkları arasında bir dil ve kültür hareketi olarak başlayan Panslavizm , Avusturya’daki 1848 İhtilali ve Kırım Savaşı’nın etkisiyle siyasi bir hareket olmaya ve Avrupa Slavları ile Rusya arasında bir Slav birliği kurulmasına neden olur. Kırım savaşı’nda bütün Avrupa’nın, Rusya’ya karşı birleşmesi ve savaşın sonunda Rusya’nın ağır bir yenilgi alması Panslavizm hareketini hızlandırmıştır. Zamanla Rusya’da, Avrupa aleyhtarlığı ve Türk düşmanlığı moda haline gelmiştir. 1870’lerden itibaren Rusya, Balkanlardaki Slav halklarını korumak ve onları Osmanlı idaresine karşı ayaklandırıp özgürleştirmek için harekete geçer. I. Petro’dan beri açık ve sıcak denizlere inmenin hayalini kuran Rusya’nın asıl hedefi, Balkanlardaki Slav halkları siyasi, askeri, ekonomik olarak destekleyip Osmanlı Devletine karşı ayaklandırarak müstakil devletler kurmalarını temin etmek, Kudüs üzerinde Ortodokslara imtiyazlar verilmesini sağlamak, Boğazların kontrolünü ele geçirmek ve Türkleri Avrupa’dan çıkarıp İstanbul’a yerleşmektir. Diğer kaynaklara bakıldığında da, Osmanlı Pan-İslamizmi’ni etkilediği söylenen Pan-Cermenizm, Pan-Slavizm, Pan-İtalyanizm ve benzeri Pan haraketleri; birbirlerinin din, milliyet, kültür, bazen de coğrafi yakınlık gibi unsurlarla bağlı grupların dayanışmasını kuvvetlendirmeyi hedef alan siyasi ve kültürel hareketler olarak tanımlamaktadır. 19.yüzyıla kadar Pan hareketleri, bu milliyetin siyasi ekonomik ve kültürel üstünlüğü ilkesi üzerine bina edilmiş, tatbikatta ise din, milliyet ve kıta birliği özellikleri, bilhassa belirgin bir durum arz etmiştir.Panislamizm Rusya’da ilk olarak entelektüeller arasında kendini göstermiştir. 1857’de Rusya’da Slav Yardım Cemiyeti kurulmuştur. Bu cemiyet Güney Slavlarının kiliselerine, Rusya’da toplanan parayla yardımda bulunacaktır. Güney Slavlarının kiliselerine ve okullarına, ayin malzemeleri ve kitap yollanacaktır. Rusya’ya eğitim maksadıyla gelen Slav gençlerine her türlü yardım yapılacaktır. Bu cemiyet, Rusya’da Slav severlik ve Rus milliyetçiliğin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Rus panslavistlerinden Pogodin, cemiyetin başkanı olmuştur. Önce Petersburg sonra da Kiev ve Odessa’ da şubeleri açılmıştır. Bu merkezlerden, Bulgar, Sırp, Bosna-Hersek ve Karadağ isyancılarına yardım yağmaya başlamıştır.
1856-1866 zaman diliminde, Slavların kültürel birliği üzerinde duran Rusya’daki Panslavizm, Avusturya’nın Prusya’ya yenilmesi sonucu Alman Birliği’nin temellerinin atılması üzerine, sayısal bir karakter kazanmaya başlamıştır. 1870’li yıllarda Alman ve İtalyan birliklerinin kurulması, siyasal Panslavizm’i büsbütün kamçılamıştır. Moskova’da açılan Rus Etnografya Sergisi, bir nevi Slav Kongresi’ne dönüşmüş, kongreye 80 civarında delege katılmış, konuşmacılar Rusya’yı Slavları Türkler ve Cermenler’in boyunduruğundan kurtaran bir ülke olarak gördüklerini belirtmişler, onun liderliğinde Slav Birliği’nin kurulmasını istemişlerdir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz