BAŞKAN CABBAR HASTA VE YAŞLI ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

BAŞKAN CABBAR HASTA VE YAŞLI ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

BAŞKAN ÇELİK’İN ÖNEM VERDİĞİ YOL

BAŞKAN ÇELİK’İN ÖNEM VERDİĞİ YOL

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VATANDAŞLA KUCAKLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VATANDAŞLA KUCAKLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

SPOR A.Ş.’NİN ŞAMPİYONU

SPOR A.Ş.’NİN ŞAMPİYONU

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN DOST DOST DİYE

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN DOST DOST DİYE

ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ-VII
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 28 Haziran 2017 - 15:21:11

ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİYLE BİRLİKTE PANSLAVİZM VE PANİSLAMİZM FAALİYETLERİ-VII
II. Abdülhamit, 1889 ‘da Vambery’e şunları söylemiştir: “Ben Rusya’nın değil Karadeniz’deki savaş filosunun kaynaklarının bile kuvvet sayılarını bilirim.Ben bütün hayatımı bu memleketin selamet ve güvenliğine adadım. Eğer Rusya’nın Boğaz içine bir çıkartma yapması gibi önemli gelişmeler karşısında gereken dikkati veremezsem, bu mevkiiyi işgal etmeyeyim daha iyi.” Sultan II. Abdülhamit, 1902 tarihli bir muhtırasında Rusya’nın Şark Siyaseti hakkında şunları yazmıştır: “Rusya’nın Şark için çizdiği hemen hemen yüz senelik mazisi olan program, 19 Nisan 1812’de Çar I.Aleksander tarafından hazırlanan gizli talimatların arkasında bulunmuştur. Çar, bu yazısında siyaset adamlarına, memurlarına şu talimatı vermiştir: Balkanlarda Rus sevgisini aşılamak, Sırbistan, Bosna, Hersek, Dalmaçya ve Karadağ’da Sırp-Slav Krallığı’nın kurulması için halkı mücadeleye teşvik etmek. Balkan milletleri, Türkiye ve Avusturya ile olan mücadelelerinden Rusya’ya lüzumlu olacaklarından, onları Rusya’nın müttefiki haline getirmektir. İtiraf etmek lazımdır ki, Rusya siyaset adamları, bu talimatı bu güne kadar fevkalade bir çalışmayla ve sebatla yerine getirmeye çalışmışlardır. Avusturya dahi huzursuzluğundan dolayı her zaman Rusya’ya yumuşak davranmaya mecbur olmuştur.”
Sultan II. Abdülhamit, İngiltere’nin Osmanlı Devletinin başına gaile olarak açtığı Mısır, Ermeni, Girit ve Basra Körfezi meseleleri sonucu da Rusya’ya yaklaşmayı politikasına uygun bulmuştur. Vambery’e şunları belirtmiştir: “Bu durumda “İngiltere ile ilişkilerimiz her geçen gün bozulacaktı. Pederimin döneminden beri dostum saydığım her gücün beni feda ettiğini görünce, çevreme bakıp başka bir dost aramaya, yaklaşan tehlikeler karşısında kendimi emniyete almaya mecburdum. İşte, bu nedenledir ki, herkesin sandığı gibi müttefik olarak değil de iyi niyetine bağlı olduğum bir komşu olarak addettiğim Rusya’ya yaklaşmak zorunda kaldım. Zorluklar, beni milletimin ve dindaşlarımın en amansız düşmanlarına yaklaştırmıştır. Bunun değişmesini, herkesten çok benim istediğime emin olmanızı isterim. ” Hele, 1900’lü yıllara doğru İngiltere’nin Sultan’a düşmanlığını büsbütün göstermesi, onun Rusya safına iyice itmişti. “İşte, bu yüzden Rusya tüm Avrupa devletleri arasında en fazla okşanmakta ve kullanılmaktadır. Rusya Sefiri Mösyö Nelidov’a diğer meslektaşlarına oranla daha fazla rağbet edilmektedir.” Bu sırada II. Abdülhamit, Rusya ve İngiltere’den korkusu sebebiyle Almanya’ya daha fazla meyletmeye başlamıştır. İngiliz ve Rus tehlikesini onunla dengeleyebilmek istemiştir. Bunu kurnazca yapmış, diğer devletleri darıltmak istememiş, dışa karşı denge politikası uygulamaya çalışmıştır. Kendi ifadelerinden okuyalım: “…Ben Alman politikasına çok ehemmiyet vermekle beraber, öteki büyük devletleri de gözden çıkarmaktan ve gücendirmekten daima sakındım. Politikamı daima terazi ile tarttım. İmparatorla (Alman İmparatoru II. Wilhelm)şahsi dostlukta devamla beraber, Rusya İmparatoruna da fırsat düştükçe dostluk gösterdim. Coğrafi durumumuz bunu icap ettiriyordu. ”

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz