BY LOCK KULLANAN DOKTORA 6 YIL HAPİS

BY LOCK KULLANAN DOKTORA 6 YIL HAPİS

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİ15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİ15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI

FETÖ’NÜN ASTSUBAYLARDAN SORUMLU MAHREM İMAMINA 10 YIL HAPİS

FETÖ’NÜN ASTSUBAYLARDAN SORUMLU MAHREM İMAMINA 10 YIL HAPİS

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE İNOVASYON SEMPOZYUMU TAMAMLANDI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE İNOVASYON SEMPOZYUMU TAMAMLANDI

FETÖ’NÜN KİTAP VE CD’LERİNİ YAKARAK İMHA EDEN KADINA HAPİS CEZASI

FETÖ’NÜN KİTAP VE CD’LERİNİ YAKARAK İMHA EDEN KADINA HAPİS CEZASI

ALLAH DOSTU (EVLİYASI) İLE BERABER-2
  • OSMANEFEKERE
    • OSMAN EFEKERE
    • OSMANEFKERE@kayserihakimiyet2000.com
    • 15 Ekim 2015 - 18:59:47

-Yedi olupta sekizincisi olmayan husus ise, yedi kat semadır der ve şu mealdeki ayeti kerimeyi “gökleri yedi kat üzere yaratan odur. Rahmanın bu yaratmasına da bir düzensizlik bulamasın. Gök üzerinde bir çatlak görebilir misin” (Mülk 3) okudu.
-Sekiz olupta dokuz olmayan ise, kıyamet gününde arşı rahmanı yüklenen melekler der şu mealdeki ayeti kerimeyi“O gün Rabbı’nin arşını onlardan başka sekiz tanesi yüklenirler” (Elhakkat 17) okudu.
-Dokuz mucize ise Hz Musa’nın kavmine göstermiş olduğu mucizelerdir.
a)Hz. Musa’nın elinin beyaz oluşu.
b)Hz. Musa’nın asasının halden hale dönmesi (ejderha oluşu gibi).
c)Sağanak şeklinde yağan sürekli yağmur.
d)Hz. Musa’nın kavminin üzerine çekirgelerin yağmur gibi yağması.
e)Bit denilen kurdun ekinleri heder edişi.
f)Gökten üzerlerine kurbağa yağması.
g)İçecekleri suyun bir anda kana çevrilemesi.
h)Timem mallarının helak oluşu.
I)Denizde 12 yolun açılışı.
Beyazıdı Bestami Hz. Musa’nın bu mucizelerini saydıktan sonra Kur’an-ı Kerim’den şu ayeti “Bunun üzerine su baskını, çekirgeyi, haşeratı, kurbayı, kanı bir birinden ayrı olarak onlara musallat kıldık. Yinede Büyüklük taslayıp suçlu bir millet oldular” okudu (Araf 133).
-On olupta fazlalılığı kabul eden ise yapılan iyiliğe karşı Allah en katını yahut daha fazla mükafat veriri der ve şu mealdeki ayeti “Kim ortaya bir iyilik getirirse, ona on katı verilir. Allah dilediğine daha fazla katlar” okur. (Enam 160)
-Onbir olanlar ise Hz. Yusuf’un kardeşleri der ve yine şu mealdeki ayeti “Yusuf babasına: ‘Babacığım rüyamda onbir yıldız, güneş ve ay bana secde ettiğini gördüm’ dedi.” (Yusuf 4)
-Oniki emirden teşekkül eden emir. Yine Hz. Musa’nın kavminin su talebi üzerine asasını yere vurupta on iki pınarın meydana gelişi dedi ve yine şu mealdeki ayeti okudu “Musa milleti için su aramıştı. Asanla taşa vur dedik ondan on iki pınar meydana gelir” (Bakara 60)
-Onüçüncü soru olan o yine Yusuf’un anne, baba ve onbir kardeşleri dedi ve şu mealdeki ayeti okudu “Yusuf babasına babacığım rüyamda ay, güneş ve on bir yıldız bana secde eder halde gördüm” (Yusuf 4)
-Ondört soluk olupta ruhu olmayan ise sabahın aydınlığı der ve yine şu mealdeki ayeti okur “Ağarmağa başlayan sabaha yemin ederim” (Tekvin 18)
-Onbeş sahibini yürüten kabir ise Hz. Yunus’u yutan balık dedi ve şu mealdeki ayeti okudu “Kendini kınarken onu bir balık yutmuştu. Eğer Allah’ı tesbih edenlerden olmasa idi tekrar dirilecek (kıyamete) kadar balığın karnında kalırdı” (Saffat 142-143-144)
-Onbeş tasdik (kabul ettikleri) cehenneme girenler ise Hıristiyanlar ve Yahudilerdir. Papaz ise Beyazıdı Bestamiy’e şöyle bir sual yöneltti:”Hangi hususu kabul ettiler” Beyazıdı Bestami. Papaza şu mealdeki ayeti okudu “Yahudiler, Hıristiyanlığın kökü yoktur dediler. Hıristiyanlarda, Yahudiliğin kökü yoktur dediler. O ise onların kitaplarında okuyorlar.” (Bakara 113)
-Onaltı “Yalanladıkları halde cennetlik olanlar ise Hz. Yusuf ‘un kardeşleridir.” dedi ve şu mealdeki ayeti okudu “Akşam vakti ağlayarak geldiklerinde ey babamız inan olsun biz yarış yapıyorduk, Yusuf’u eşyamızın başına bıraktık, bir kurt onu yedi, her ne kadar doğru söylüyorsak ta sen bize inanmazsın dediler.” (Yusuf 16-17). Haddi zatında kurt Yusuf’u yemediği halde yalan söylediler. Ve nihayet anne babaları ile bir araya toplandıklarında, Hz Yusuf kardeşlerine yönelerek şu mealdeki ayeti okudu: “Bu gün azarlanacak değilsiniz. Allah sizi bağışlar. O Merhametlilerin en merhametlisidir” (Yusuf 92).
Ve yine aynı sözü tasdikleyen Yakup peygamberden hikâye edilen şu mealdeki ayeti okudu: “Oğulları Ey babamız: suçlarımızın bağışlanması için Allah’tan af dile. Çünkü biz gerçekten suçluyuz Yakup ise Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o Allah bağışlar ve merhamet eder” dedi (Yusuf 97-98)
-Onyedi Hz. Allah’ın annesiz babasız halk ettiği ise a)Nurani cisim sahipleri, yemezler içmezler yatıp uyumaz ve evlenmezleri, çoğalmaları söz konusu olmayan meleklerdir. b)Yaratıldığı halde babası, annesi olmayanda Hz. Adem S.A. Efendimizdir. Ve şu mealdeki ayeti okur: “Allah katında İsa’nın durumu, kendisini topraktan yaratıp sonra ol demesi ile Hz. Adem’in durumu gibi (Ali İmran 59). Nihayet aynı soruya cevap olarak şunları: Beyazıdı Bestami ekledi, Hz. İsmail ile indirilen koç, Hz. Salih’in devesi diye söyledi.
-Onsekiz, On iki dalı, her dalında otuz yaprağı, her yaprağında ikisi güneşte üçü ise karanlıkta meyvesi olan ağaç ise a)sene, b)onda on iki ay vardır, c)Her ayda otuz gün, d)her günde beş meyve, e)ikisi güneşte (öğle ikindi) f)Üçü karanlıktaki lan meyvede, sabah akşam ve yatsı namazlarıdır.
Sonra Ebu Yezidi Bestami papaza yönelerek bende sana bir soru soracağım, onun için bana cevap ver dedi. Papaz, Ebu Yezid Bestamiye soru nedir sor dedi. Ebu Yezid Bestami, Papaza “Cennetin anahtarı nedir?” diye sordu. Papaz bir anda yerinde taş gibi dona kaldı. Mecliste bulunan diğer Hıristiyanlar, “Ey pedersen ona bir çok soru sordun o cevap verdi, o Muhammedi ise sana bir soru sordu onu cevaplandırmadan aciz misin yoksa, niçin cevap vermiyorsun? Papazlara (Ey evlatlarım, ben biliyorum fakat sizden korkuyorum, dediğimde bütün Hıristiyanlar hiç korkma ey peder biz arkandayız dediler. Hemen ayağı kalkan Papaz şu sözü söyleyerek cennetin anahtarı “Lailahe İlallah Muhammedün Rasulullah” dedi ve orada ki bütün Hıristiyanlar hep birden kelime-i tevhidi getirerek Müslüman olup kiliselerini camiye çevirerek gerçek yolu buldular.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz