ERÜ İLAHIYAT FAKÜLTESINDE MEZUNIYET SEVINCI

ERÜ İLAHIYAT FAKÜLTESINDE MEZUNIYET SEVINCI

7 PARTİ TEMSİLCİSİ BİRLEŞTİ, PARTİ STANTLARINI GEZDİ

7 PARTİ TEMSİLCİSİ BİRLEŞTİ, PARTİ STANTLARINI GEZDİ

ÜNİVERSİTELER ŞEHİRLERİN DİNAMİKLERİNDEN

ÜNİVERSİTELER ŞEHİRLERİN DİNAMİKLERİNDEN

MELİKGAZİ’DEN 3 AYRI SEMTTE 3 ADET TAKSİ DURAĞI

MELİKGAZİ’DEN 3 AYRI SEMTTE 3 ADET TAKSİ DURAĞI

YAHYALI’DA YAZ SPOR OKULLARI TÖRENLE AÇILDI

YAHYALI’DA YAZ SPOR OKULLARI TÖRENLE AÇILDI

BAS’Ü BA’DELMEVT, AHİRET İNANCI
  • İHSANGÖRÜCÜ
    • İHSAN GÖRÜCÜ
    • ihsangorucu@kayserihakimiyet2000.com
    • 11 Haziran 2018 - 11:57:51

YA RAB! VAADIN HAKTIR, HAKİMLERİN HAKİMİ EN ULUSU SENSİN… ( Hud 54 )

Kardeşlerim! bu dünya çalışma, çabalama, ahiret yurdu ise yapılan güzel davranış ve amellerin karşılığını alma mahallidir. Burası imtihan yeri, orası imtihanın sonucunu görme mahallidir. Allah C.C. akıl, vicdan, peygamberler ve veliler iyiliği emr eder,haksızlıktan kaçınmayı isterler. Buna rağmen şeytana ve nefsani arzulara uyan pek çok insan, bilhassa kuvvet ve kudret sahibi zalim ve gaddar kişiler zayıfları, acizleri ve biçareleri ezerler, sömürürler. Haksızlıkların ve yolsuzlukların hüküm sürdüğü bu alemde mazlumlar zalimlerden, mağdurlar gaddarlardan haklarını almadan ölmektedirler. Hukuk ve ahlak kaideleri buna engel olamamaktadır. Zira burada adaletin tam olarak gerçekleşmesi mümkün değildir.
Şu halde mutlak adaletin gerçekleşeceği, herkesin hakkını eksiksiz alacağı, haksızlık yapanların noksansız şekilde ceza göreceği bir aleme ihtiyaç vardır. Ahirette ahkemül hakimin, yani en ulu hakimin başkanlığında kurulacak olan mahkeme i kübra da, bu husus tam olarak gerçekleşecek, boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacaktır. Zerre kadar hayır yapan mükafatını, zerre kadar da şer yapan cezasını görerek adalet yerini bulacaktır. Yaptığı haksızlıklarla yolsuzluklar kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Ezilenler, ezenlerden, sömürülenler sömürenlerden ve acizler zorbalardan haklarını alacaklardır. Kamil ve mutlak adaletin gerçekleşeceği böyle bir gün olmasa, karamsar ve kötümser olmamak çok zor olup, öbür alemdeki hayat insanlar için ümit ve teselli kaynağıdır.
1-Allaha 2-Peygambere ve 3-ahirete iman konusu dinin üç temeli sayılır. Peygamberler vasıtasıyla emir ve yasaklarını insana bildiren Hak Teala, bunlara uyulup uyulmadığının hesabını yarın ahirette soracaktır. Aklen ve hissen hakkında hiç bir şey bilmediğimiz bir hesap gününün varlığını bize bildirip ona göre davranmamız için bizi uyaran ve irşad eden O’ dur.
Allahın kullarından doğuştan genlerinden vardır beka hissi ve ebediyyet duygusu. İnsan ölümden sonra, bitki ile öbür canlılar gibi yok olmayacağına iman,fani alemden sonra baki alemin bulunduğuna itikad etmektedir. Hemen hemen bütün dinlerde, en ilkel kavimlerde ve en eski toplumlarda dahi bu inanca raslanmaktadır. İnsanın kalbine huzur ve sukün veren inanç, ölümden sonra varlığının öbür alemde devam edeceği ve yok olup gitmeyeceği hususudur. Bizim inanç ve akaidimizde bu dünya materyalistlerin abarttığı, hatta perestiş ettikleri gibi tam ve mükemmel değil, eksik ve fanidir. Buradaki nimetler de sonlu ve zeval bulacaktır. Halbuki Allahın lütfü sınırsız, nimetleri boldur, baki ve ebedi bir hayata gidiyoruz burdan göçtüğümüzde. Şu halde ne kadar çok olursa olsun ilahi nimet ve lütüflar şu fani alemdekinden ibaret değildir. Allah burada bahşettiği nimetlerini orada tamamalayacak ve kemale erdirecektir. O alem -Ahiret-, bu alemi tamamlamasa, Hak Tealanın himmet ve lütüfları iğreti, geçici ve fani olur, bu alem de yarım ve noksan kalırdı.
Yazının finalinde deriz ki:
Ahirete imanın faydası asıl dünyadayken görülür. Zira, Ahirete iman sorumluluk duygusunu pekiştirir, vazifeye bağlılık şuurunu yerleştirir, hak ve hukuka saygılı olmayı temin eder. Bu suretle gayet sağlam bir ahlak anlayışına, çok mükemmel bir nizam kavramına ve pek ülvi hakşinaslığa vesile olur. Her gün “Ya rab! Hesap gününün mutlak hakimi sensin, yarın, huzuruna çıkıp bütün söz, hal ve hareketlerimin hesabını sana vereceğim” diyen ve bunu inanarak söyleyen bir kimsede yüksek bir ahlak ve yüce bir hukuk anlayışının bulunması lazım gelir. ” İyilik çürümez, kötülük unutulmaz, hesap soracak olan ölmez” diye inanan bir kimsenin bu inancı mutlaka ona tesir eder. “Ömrünü nerede tükettin, malını nereden kazandın nereye harcadın, sıhhatini ve bedenini nasıl kullandın, ilmine göre hareket ettin mi? şeklinde sorulara muhatap olacağını bilen ve inanan kimse mutlaka hesabına, kitabına inşaallah yaşantısına dikkat edecektir.
Kıyamet günü ve insanın ölüm vaktinin gizli tutulması, bunun Allah C.C. katında sır olarak tutulması insanların devamlı yararlı faaliyette bulunması ve son nefesine kadar iyi ve güzel davranışlara riayet edip o minval üzere çalışıp çabalamasını temin içindir. Yeryüzünü Allaha ve ba’sü badel mevte yani ahirete inanlar mamur edecektir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz