771873.YÜKSEK ÖĞRENİM VE YARDIM VAKFI.20.03.2018

771873.YÜKSEK ÖĞRENİM VE YARDIM VAKFI.20.03.2018

KAYSERİLİLER SAĞLIKTA TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE HİZMET ALIYOR

KAYSERİLİLER SAĞLIKTA TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE HİZMET ALIYOR

HAVA TUĞGENERAL ERCAN TEKE’DEN BÜYÜKKILIÇ’A ZİYARET

HAVA TUĞGENERAL ERCAN TEKE’DEN BÜYÜKKILIÇ’A ZİYARET

ANALİG VOLEYBOL KIZ VE ERKEK TAKIMLARI YARI FİNALE YÜKSELDİ

ANALİG VOLEYBOL KIZ VE ERKEK TAKIMLARI YARI FİNALE YÜKSELDİ

“SİHİRLİ FASULYELER” SAHNELENDİ

“SİHİRLİ FASULYELER” SAHNELENDİ

ÇEVRE SORUNLARI VE EĞİTİMİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 21 Aralık 2015 - 17:07:00

Hepimizin de bildiği gibi günlük yaşamımızda amacımıza ulaşmada birçok sorunlarla karşılaşırız. Bu sorunların üstesinden gelmek için de çeşitli araçlar kullanır ve söz konusu amacımıza ulaşırız.
Çevre eğitimi de dünyanın sonunu getirebilecek sorunların ortadan kaldırılması için vazgeçilmez olan bir araçtır.
Bu eğitim sayesinde çevre bilincine sahip bireyler yetiştirilmek hedeflenir.
Bu özelikleri bakımından çevre eğitimi, çevre bilimi veya diğer ekolojik içerikli eğitimlerden farklılık gösterir.
Çevre eğitimi, bir yandan ekolojik bilgileri aktarırken diğer yandan da bireylerde çevreye yönelik tutumlarının gelişmesini ve bu tutumların davranışa dönüşmesini sağlar.
Çevre eğitimi, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor öğrenme alanlarına hitap eder. Çevre eğitimi, çevrenin korunması için tutumların, değer yargılarının, bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve çevre dostu davranışların gösterilmesi ve bunların sonuçlarının görülmesi sürecidir. Çevre eğitimi ne kadar erken yaşta başlarsa o kadar iyidir.
Çünkü okul öncesi ve okul çağlarında oluşan ilgiler ve tutumlar gelecekteki istendik davranışların temelini oluşturur.
Özellikle çocukluk çağında ve genç yaşta oluşan değer yargıları ve tutumlar, erken yaşlarda doğayla olan ilişkilerde empatinin gelişmesi ve doğaya karşı sevginin oluşmasında oldukça önemlidir.
Bunların oluşması, çevrenin korunması için çevre dostu davranışların gösterilmesi demektir. Bu gelişim dönemleri, göz önünde tutulması gereken ve daha sonra bireylerde çevreye yararlı bilinçli davranışların gelişmesine yardımcı olacak duyuşsal alandaki öğrenmeler olacaktır.
Bu yaşlarda çocuklara doğayı sevdirici oyunlar oynatılır ve doğada yaşantılar kazandırılır. Bu oyunlarla ve yaşantılarla çocuklar, olumlu duygular edinir ve çevre dostu davranmayı öğrenirler.
Doğanın bir değer olduğunu öğrenen çocuk bütün duyu organlarıyla onun güzelliklerinin farkına varır ve onu korumak için çaba harcar.
İnsanlar sevdiklerini korurular, bundan dolayı çocuklara hayvan ve bitkileri sevdirmek, çevre eğitiminin en temel amaçlarından birisi olmalıdır.
İlkokullarda çevre eğitimi, belirli bir ders saatiyle sınırlandırılmayıp her derste mümkünse her konu ile ilişkilendirilerek verilmelidir. Bunun için de öncelik olarak her anne, baba, aile büyükleri ve öğretmenler çevre sorunlarına karşı duyarlı olmak yani çevre bilincine sahip birey olmak zorundadır.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz