KARAYEL, OYUNU AİLESİYLE BİRLİKTE KULLANDI

KARAYEL, OYUNU AİLESİYLE BİRLİKTE KULLANDI

İYİ PARTİ ADAYI DURSUN ATAŞ, OYUNU PINARBAŞI’DA KULLANDI

İYİ PARTİ ADAYI DURSUN ATAŞ, OYUNU PINARBAŞI’DA KULLANDI

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZDEMİR OYUNU AİLESİ İLE BİRLİKTE KULLANDI

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZDEMİR OYUNU AİLESİ İLE BİRLİKTE KULLANDI

BAŞKAN PALANCIOĞLU OYUNU EŞİ VE PARTİLİLERLE KULLANDI

BAŞKAN PALANCIOĞLU OYUNU EŞİ VE PARTİLİLERLE KULLANDI

SAM İKLİMLENDİRME MAĞAZASI, TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

SAM İKLİMLENDİRME MAĞAZASI, TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

ÇOCUK’UN MEDYA İLİŞKİSİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 11 Haziran 2018 - 11:59:53

Çocuk ve medya kavramları bütün bileşenleri ile kendi içlerinde çok katmanlı ve anlamlandırmaya açık kavramlardır. Bütün çocuklar çocukluk dönemini yaşaya¬rak çocukluktan uzaklaşsa da çocukluk insanlık tarihi boyunca hep vardır. Ancak her kuşak, içinde doğduğu medeniyet ve kültür ortamında farklı çocuklukları ya¬şayarak büyür ve erginleşir.
Medya toplumunda en önemli tartışmalardan biri de medyanın hızlandırılmış bir çocukluğu ürettiği gerçeğidir. Yine medya toplumunun bir diğer gerçeği ise, erken çocukluk döneminden başlayarak yetişkin medyası tüketen bir çocuklukla karşı karşıya gelinmiş olmasıdır. Buna karşılık, çocuk odaklı medya dünyası ya¬zılı, elektronik ve dijital medya alanında eşitsizlikler dünyasıdır. Bu eşitsizlikler, kıtalar ve ülkeler arası olduğu gibi, şehirlerarasında da süregelen eşitsizliklerdir. Okula erişemeyen milyonlarca çocuk yanında, henüz nitelikli bir çocuk kitabın¬dan ve içeriği uygun bir çocuk medyasından uzak büyüyen çocuklarla, bebekli¬ğinden itibaren modern zamanların masal-öykü anlatıcısı medya türleri ile büyü¬yen çocukların yaşadığı yaman çelişkilerle dolu olan bu dünya değişebilir mi?
Artık dünyada çocuk ve medya sarmalı vardır ve her geçen gün genişleyen bu sarmalın çözümü ülkelerin sınırlarını çoktan aşmış ve küresel bir soruna dönüş¬müştür. Medyadan etkilenen taraf çocuk ve etkileyen tüm tarafların katılımı ve paydaşlığı sağlanmadıkça çocuk ve medya sarmalının çözülmesi de giderek imkânsız hale gelmektedir.
Yeni çocukluk aynı zamanda ekran kuşağıdır ve Ellen Wartella’nın vurgu¬suyla çocuklar “ekran önünde” gelişmekte ve büyümektedirler. Yeni çocukluğun medya ile sınavının birincil derecede dört sorumlusu vardır: Aile, eğitim sistemi, medya ve devlet. Çünkü çocuk ve medya bileşenleri çocuğun medyayı nasıl ve niçin kullanacağından birlikte sorumludurlar.
Çocuk ve medya ilişkisi yalnızca çocuk boyutu ile sınırlı değildir. Hiç kuşku yok ki çocuk ile medya arasında kuşaklar boyunca çetrefilli bir ilişki vardır ve bu çetrefilli ilişki var olmaya devam edecektir. Son çeyrek yüzyılda bebeklik, erken çocukluk, orta çocukluk ve ergenlik üzerine yapılan medya araştırmalarının ortak kabullerinden biri de çocuk ve medya ilişkisinin karşılıklı bir ilişki olduğu yö-nündedir. Medyanın olumsuz etkileri ile sınırlandırılması ve olumlu etkilerinin göz ardı edilmesi ise temel yanlışlardan biridir: … Medyanın erken çocukluk dö¬nemi sürecinde yapabileceği etkilerin sadece “iyi ve kötü” etkiler olmadığı açıktır. Bu etkiler seslendiği kişilerin kültürel değer sistemleri ve dünya görüşlerine bağlı olarak çeşitli yorumlara açık boş alanlar da bırakarak daha çok dinamik ve birbiri içine geçmiş bir şekilde etkilerini gösterirler. Hiçbir medya tek başına ne iyi ne de kötü ilan edilebilir. Medyanın içeriği ka¬dar hangi yaş grubuna yönelik olduğu ve hangi ortamda tüketildiği önemlidir. Tek başına bir ekran türü ve içeriği olumlu ya da olumsuz etkileme gücüne de sa¬hip değildir.
21. yüzyılın en büyük buluşları arasında kitle iletişim araçları yer almaktadır. Bunlar arasında şüphesiz en önemlileri televizyon ve internettir. TV ve internetin yaşamımızda kapladığı alanla birlikte, bunların olumlu ve olumsuz etkileri konusundaki incelemeler de gün geçtikçe daha kapsamlı hale gelmekte, kimi zaman bizi tedirgin eden araştırma sonuçları yayınlanmakta, takip eden günlerde ise bu araştırmaları yalanlar nitelikte başka bir araştırmanın sonucu kitle iletişim araçlarının ana gündemini teşkil eder hale gelmektedir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz