SÜPER LİG KULÜPLERİNE ‘VAR’ EĞİTİMİ VERİLİYOR

SÜPER LİG KULÜPLERİNE ‘VAR’ EĞİTİMİ VERİLİYOR

MELİKGAZİ’DE ÖNCELİK; SERİ, GÜVENLİ VE AKIŞKAN ULAŞIM

MELİKGAZİ’DE ÖNCELİK; SERİ, GÜVENLİ VE AKIŞKAN ULAŞIM

PALANCIOĞLU YOL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

PALANCIOĞLU YOL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

ANILARLA YOLCULUK

ANILARLA YOLCULUK

İÇ ÇAMAŞIRINDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ZEHİR TACİRİNE 8 YIL 4 AY HAPİS

İÇ ÇAMAŞIRINDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ZEHİR TACİRİNE 8 YIL 4 AY HAPİS

EDEBİYAT BİLİMİ VE SANATI
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 23 Şubat 2015 - 15:59:51

Edebiyat, şair veya yazarın muhayyilesi, zihni, ruhu, gönlü; kısacası tüm benliğinde gizli “ibda” kudretiyle var ettiği bir dil sanatıdır. Tıpkı mimarî, heykel, resim, musiki, tiyatro, sinema ve bunun gibi bir güzel sanattır.

Sanat eseri, sanatkârın hayat ve tabiat karşısında edindiği soyut duygu, düşünce, hayal ve intibalarını, herhangi bir vasıta/malzeme ile somuta taşıyıp estetik bir objeye dönüştürmesiyle hayat bulur. Sanatın varlığında mutlak manada ihtiyaç duyulacak olan malzeme; dildir, taştır, mermerdir, ahşaptır, sestir, renktir.

Dolayısıyla güzel sanat dallarını birbirinden ayıran en temel unsur, bağlı oldukları “malzeme”de ifadesini bulur. Herkes bilir ki, edebiyatın yegâne malzemesi “dil”dir. Başka bir ifadeyle edebiyat bir dil sanatıdır. Şair ve yazarlar, duygu, düşünce, hayal ve intibalarını, ibda kudretinin örsünde dille estetik objeye dönüştürürler.

Belki onları ölümsüzleştirmek, belki sırf güzel kılmak, belki de onunla muhatabını hayret ve hayranlık içinde bırakmak için. Edebiyat, sadece şair ve yazarların bireysel arzularını tatmin ettiği sıradan bir fantezi sahası değildir elbette.

Çünkü edebiyat -onlar kadar olmasa bile- oldum olası okuyucuların, eleştirmenlerin, estetikçilerin, sanat teorisyenlerinin, eğitimcilerin, toplumların da ilgilerini üzerine çekmiş ve çekmektedir.

Zira edebiyat, insanoğlunun yaratılışından getirdiği güzel ve güzelliğe olan derin alâkasını ifade etme arzusuyla kıvranırken söz veya dilde gizlenen estetik cevheri keşfettiği günden bugüne hep var olmuştur.

Edebiyat sanatı etrafındaki söz konusu geniş alâka çemberi, uzun süre “belâgat” ve “retorik”; XX. yüzyılın başından itibaren de “Edebiyat Bilimi” adı altında gelişip zenginleşen bir bilgi alanı veya bilim dalının teşekkülüne zemin hazırlamıştır.

EDEBİYATIN ÖĞRENCİLERİN DUYGU VE RUHSAL ZEKÂLARININ ZENGİNLEŞMESİNE KATKILARI

Demek oluyor ki, öğrencilerin düşünebilen birer fert olmalarını ve onların bu bağlamda duygusal ve ruhsal zekâlarının da gelişimini sağlayacak aktiviteler ortaya koymak gerekecektir.

Edebiyatın bilimden farkı, sadece kafaya değil, daha çok kalbe (gönül’e) hitap etmesi, insandan insana duyguları aktarmasıdır. Okuduğumuz edebiyat ürünleri bizde birtakım özlemler, hayaller, tutku ve sevgiler uyandırır. Bilinç düzeyimizi yükseltir.

Edebî eserlerden okuyucuya bir duygusal akış söz konusudur. Merhamet, sevgi, hoşgörü, iyilik gibi duygular, konusu insan olan edebiyatın vazgeçilmezleridir. Edebiyat eğitimi bu tür insanî duyguları birer değer olarak öğrencilere kazandırmalı, onların duygusal zekâlarının gelişimine katkıda bulunmalıdır.

Bunun için de;

A. Öğrencilere “Okudum-Düşündüm-Yazdım” etkinliği çerçevesinde Leo Buscaglia’nın “Sevgi” adlı deneme kitabı veya Yunus Emre’nin, ‘Gelin tanış olalım İşi kolay kılalım Sevelim sevilelim Bu dünya kimseye kalmaz okutulur. Bu eserlerden yola çıkarak benzerini yaratma tekniği ile “sevgi” üzerine deneme türünde bir yazı kaleme almaları istenir. Böylece öğrencilere “sevgi”nin önemi ve güzelliği anlatılırken deneme türü de kavratılmaya çalışılır.

B. Öğrencilere “deprem”le ilgili birbirini tamamlayan birkaç fotoğraf gösterilir, görsel okuma yaptırılır. Daha sonra istedikleri edebî türde “deprem ve toplumsal yardımlaşma” konulu bir yazı yazmaları istenir.

C. Gezi-gözlem yöntemi uygulanarak öğrenciler çocuk “yurtları”na götürülür. Öğrenciler, buralardaki çocuklarla konuşturulur, empatik süreçler yaşamaları sağlanır ve izlenimlerini aktardıkları yazılar yazmaları istenir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz