BAŞARILI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR…EMNİYETTEN MAYIS AYI İSTATİSTİKLERİ

BAŞARILI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR…EMNİYETTEN MAYIS AYI İSTATİSTİKLERİ

YENİ KIŞLA KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN ŞENLİK

YENİ KIŞLA KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN ŞENLİK

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN DÜNYA SEVGİSİ

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN DÜNYA SEVGİSİ

BEYDEĞİRMENİ HIZLA İLERLİYOR

BEYDEĞİRMENİ HIZLA İLERLİYOR

ALINAN ÖNLEMLER KAZA SAYISINDA YÜZDE 18’LİK AZALMA SAĞLADI

ALINAN ÖNLEMLER KAZA SAYISINDA YÜZDE 18’LİK AZALMA SAĞLADI

EDEBİYAT BİLİMİNDE ARAŞTIRMA VE İNCELEME YÖNTEMLERİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 27 Eylül 2015 - 16:42:27

Edebiyat araştırma, inceleme ve eleştirisinin teorik arka plan üzerine kurulması gerektiği görüşü günümüzde yaygın bir anlayış olarak devam etmekte. Edebiyat teorisi üzerine kurulmayan, belirli bir yönteme bağlı kalmayan çalışmaların öznellikten kurtulması, edebiyat bilimine ve edebiyat araştırmacılığına katkıda bulunması güçtür.
Teorik zemine dayandırılmayan ve yönteme bağlı kalınmadan geliştirilmeye çalışılan düşünceler keyfi olmaktan kurtulamaz. Bu da çoğu kez romantik ve izlenimci eleştiriye yahut alımlama estetiğine zemin hazırlar. Kimi zaman sanat eseri üzerinden sanat yapmak gibi modası geçmiş uygulamalara yol açar.
Amaçsızlığın amacı çevresinde varlık kazanan bu tür Batı-Doğu ve Türk edebiyatları alanında yapılan araştırma ve incelemelerde kısmen, eleştiri alanında ise geniş olarak keyfiliğin ve izlenimci yaklaşımın öne çıktığı söylenebilir.
Hâlbuki 20. yüzyılda dünyada edebiyat araştırma, inceleme ve eleştirisinde dikkate değer gelişmeler olmuş, yeni bakış açıları getirilmiş; edebiyat eserleri ve kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda teorik arka plan ve metodik yaklaşım belirleyici olmaya başlamıştır.
Edebî eser tikel ve özele; felsefe, psikanaliz ve sosyoloji tümel ve genele yönelir. Hatta bu bilgi alanları bir tarafıyla malzemesini edebî eserden alır. Bu sebeple bir edebî eseri inceleme ve çözümlemede bu bilgi alanlarına ait teorilerin kullanılması edebî eserin aşkın-transandantal, soyut, yüceltmeci olarak ortaya konulmasını engeller ve çalışmanın fenomenolojik olmasını sağlar.
Türk edebiyatında da sanatkârlara ve edebî eserlere bu çerçevede yaklaşılması gerekir. Fakat kimi zaman sanat adamı ve edebiyat eseri, öznel bakışla izlenimci eleştirinin kıskacında öz değerini bulamadan daha baştan kaybedilme tehdidiyle karşılaşır.
İşte bazen bilimsel temele oturmayan, esaslı bir yönteme ve teorik bilgiye yaslanmayan yaklaşımlarla sanatı ve kişiliği etrafında görüş getirilip incelenen sanatkâr ve/veya eserin kendi gerçekliğinden uzaklaştırılarak belirsizleştirildiği durumlarla karşılaşılır.
Geri kalan yorum siz okuyuculara ait!..

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz