AGÜSPOR, HAFTALAR SONRA KAZANIP MORAL BULDU…

AGÜSPOR, HAFTALAR SONRA KAZANIP MORAL BULDU…

AVRUPANIN YOLU BU MAÇTAN GEÇİYOR

AVRUPANIN YOLU BU MAÇTAN GEÇİYOR

TÜRKİYE ARTİSTİK JİMNASTİK GRUBU YARI FİNAL MAÇLARI YAPILDI

TÜRKİYE ARTİSTİK JİMNASTİK GRUBU YARI FİNAL MAÇLARI YAPILDI

1461 TRABZON-KAYSERİ ERCİYESSPOR:8-1

1461 TRABZON-KAYSERİ ERCİYESSPOR:8-1

AK PARTİ’Lİ KARAYEL: ERKEN SEÇİM GÜNDEMİMİZDE YOK

AK PARTİ’Lİ KARAYEL: ERKEN SEÇİM GÜNDEMİMİZDE YOK

EDEBİYATIMIZDA TENKİT
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 22 Ekim 2015 - 16:15:46

Dünya edebiyatçıları, dönemindeki gençlere mektuplar yazarak onların eserlerini tenkit eden ilk tenkitçilerimizdir. Bizim Sanatçıların hususi mektupları, Tanzimat devri ve fikir hayatının zengin malzeme kaynağı olup; dil, edebiyat, sanat ve kültür tarihi açısından önemli bir belge niteliğini taşır. Yazarlar, edebiyatımızın gürleyen ve yol gösteren sesidir. Bu açıdan sanatçıların özel mektupları içerik itibariyle çok yönlüdür denilebilir.
Edebiyatçıların hususi mektuplarında dil ve edebiyat üzerine tenkitlerini ele alarak Arap edebiyatı, Fars edebiyatı, Batı edebiyatı, klasik Türk edebiyatı ve yeni Türk edebiyatı hakkında yaptıkları tenkitleri değerlendirme bakımından da önemlidir.
Eski Türk edebiyatında ise “tenkit”in bir tür olarak bulunmadığı veya çok az bulunduğu konusunda bugüne kadar çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Osmanlı döneminde tenkit veya teknik dikkatler daha ziyade şiire ve bilhassa Arap ve Fars aruzunun çok önceden oluşmuş kaidelerine göre yapılırdı. Bu dönemde nesirde de kompozisyonu göz önünde tutan bir tenkit yapılmamıştır.
Tanzimat döneminde gelindiğinde Türk edebiyatına giren ve gelişmeye başlayan tenkit/eleştiri, o dönemde edebiyatımızda farklı bir atmosfer yaratır. Yenileşme döneminde gazete, dergi ve makale gibi türlerin edebiyat ve sosyal hayata girmesi, tenkit/eleştirinin önemini artırmış, bu türün gelişmesine olanak sağlamıştır. Özellikle eski edebiyatla yeni edebiyat arasındaki çekişmeyi derinden yaşayan medeniyetin çıkmazları, bu türün Batı’da olduğu gibi büyüyüp gelişmesine katkı sağlamıştır.
“Tenkit” sözcüğü Türk edebiyatında, Fransızca “crituque” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Edebî türler içerisinde farklı bir yeri olan “tenkit” eskiden “ilm-i nakd” tabiri şeklinde kullanılmaktaydı (Ercilasun, 1994: 9). Örneğin Tanzimat dönemi aydınlarından Muallim Naci “kritik” kavramının karşılığı olarak “nakd”, Namık Kemal ise “muhakeme” ve “muâheze” terimlerini kullanır.
Edebî tenkit genel anlamıyla, edebî bir eseri değerlendirmek, tahlil etmektir. Bir başka deyişle; herhangi bir sanat eserinin iyi olup olmadığını belirtmek, yararlarını ortaya koymak, beğenilen veya beğenilmeyen, aksayan yönlerini göstermek, gelecekte insanların üzerinde bir etki yaratıp yaratmayacağını ortaya koymaktır, aynı zamanda. Bu açıdan tenkidin ana metotları; inceleme, açıklama, analiz etme gibi unsurlardır. Bundan dolayı edebî tenkit bir metni hem yapısal, hem de sosyal olarak ele alır. Nitekim eleştirmen/münekkid de bu dünyanın donanımlarını üzerinde barındırır anlamını taşır. Eleştirmenlerin edebiyatta bu anlamda yeri büyüktür.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz