HACILAR’DAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GÜÇLENDİRME VAKFI YARARINA KERMES

HACILAR’DAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GÜÇLENDİRME VAKFI YARARINA KERMES

BİR YILDA 2 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPTILAR

BİR YILDA 2 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPTILAR

KTO MECLİS BAŞKANI CENGİZ HAKAN ARSLAN OLDU

KTO MECLİS BAŞKANI CENGİZ HAKAN ARSLAN OLDU

HACI MEHMET ÇARŞIBAŞI, HAKK’A YÜRÜDÜ

HACI MEHMET ÇARŞIBAŞI, HAKK’A YÜRÜDÜ

ÖNEMLİ OLAN İNSANA YATIRIM

ÖNEMLİ OLAN İNSANA YATIRIM

GÜLİSTAN
  • ALİÖZKANLI
    • ALİ ÖZKANLI
    • aliozkanl@kayserihakimiyet2000.com
    • 3 Temmuz 2017 - 13:29:09

GÜLİSTAN

Gülistan özlemdir, huzur sevdadır
Muhabbet deryası, gönül sesidir.
Aşkı barındıran coşkun deryadır
Erenler sofrası gül nefesidir

İlim, ahlâk, edep, irfan tacımız
Gençlik elden gider, yürek acımız
İlim dergâhında, kardeş bacımız
Âşıklar durağı nur kafesidir.

Gülistana geldik, misafir olduk,
Aşkı yudumlayıp huzurla dolduk,
Nurani çehreler güler yüz bulduk.
Gülistan diyarı aşk adresidir…

Gülün yüzüne vardık, gül yüzünden var olduk “Şayet Allah’a muhabbetiniz varsa bana ittiba edin ki Allah da size muhabbet etsin.” (Al-i İmran, 31)

Sevgilinin teveccühünü yüzüne devşiren Gül’e, yüzümüzü sevgilinin veçhine çeviren Gül’e güllerce salât ve yüzlerce selam ettik.

Mevlana’nın şiirlerindeki bağ, gül ve bülbül, hepsi de birer semboldür, asıl maksat Allah`tır “Başımı koyduğum her yerde secde ettiğim O’dur. Altı yönde ve altı cihet dışında Mabut O’dur. Bağ, gül, sema ve sevgili…

Hepsi bahane, maksat daima O’dur.

İşte Mevlana’daki aşk ve sevgili…

Çünkü o herkesi seviyor, herkesi kabul ediyordu.

Onca insan ceset ve kalıp itibariyle çok, fakat maya ve ruh bakımından tekti.

Bir rubaisinde: Gel, gel, yine gel, yine gel… Her kim olursan ol, yine gel… İster kâfir ol ister Mecusi, ister putperest. İster yüz kere bozmuş ol tövbeni… Umutsuzluk kapısı değil bu kapı. Nasılsan öyle gel.

Burada gel demekle İslam’a gel denilmektedir. Yoksa kendi diniyle gelmenin bir anlamı olmaz. Eski düşüncelerini bırak da gel denilmektedir.

Bütün bir insanlığı çağırıyor; onlara gerçek yolu, Hak yolu gösteriyordu. Bu çağrıya uyanlar, onun etrafında kümeleşiyor, hidayet yolunu seçiyorlardı (bilgini, cahili, fakiri, zengini vs.)
İşte Allah ve Rasulullah muhabbeti, yaratılanlara karşı şefkat, merhamet ve muhabbetle bakmayı gerektirir. İmanın en büyük meyvesi, muhabbet ve merhamettir.“Ey iman edenler! Allah’ın azamet-i ilâhîsine yaraşır bir şekilde takva sâhibi olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin!” (Âl-i İmran, 102)

Ayet-i Kerimede buyrulur:“(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…” (Âl-i İmran, 31)

“Resulüm! De ki: Kulluk ve yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?” (Furkan, 77) buyrulmaktadır.“Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön!” (Fecr, 27-28)

İman nimetinin en büyük meyvesi, Hakk’ın gözüyle yaratılmışlara bakabilmek ve onlara muhabbetle yaklaşabilmektir. Kulluk hayatına seviye kazandıran bu ölçüyle Hakk’ın af, merhamet ve muhabbet iklimine girebilenler, bu özelliklerle bütünleşerek bütün yaratılanlara rahmet saçarlar.

Ya Rabbi! Gönüllerimizi iman muhabbetiyle süsle! Bizleri, küfür ve isyanın çirkinliğini görerek bunlardan gereği gibi sakınanlardan eyle! Sevdiklerini bizlere de sevdir; yerdiklerini bizlere de yerdir! Bizlere aşk, şevk ve iman dolu bir kulluk hayatı yaşatıp, kalplerimizi huzura erdir!

KÖRDÜĞÜM

Çağırınca naz etmeyip gelirsen,
Gönlüm çiçek açar tomurcuk gülüm.
Yürekte od olan aşkı bilirsen,
Kalbim hızla çarpar biricik gülüm.

Mehtabı seyredip üzgün bakarken,
Güneş batıp beni hüzün yakarken,
Aşk dolu yüreğe özüm akarken,
Gönlüm seni anar minicik gülüm.

Umutlarla düşlerimde gördüğüm,
Sevgi kumaşını yaşla ördüğüm,
Çok dolaşmış, çözülmüyor kördüğüm,
Gözüm seni arar tazecik gülüm.

Sevenden ayrılmak gerçekten ölüm,
Tatmayanlar bilmez sevene zulüm,
Gülüne sevdalı âşık bülbülüm,
Gönlüm sana akar pembecik gülüm.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz