STKLARDAN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

STKLARDAN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

KUŞÇU MARİNA; ‘CENNETTEN BİR KÖŞE’

KUŞÇU MARİNA; ‘CENNETTEN BİR KÖŞE’

CABBAR İBRAHİM AĞA CAMİ 4-6 YAŞ KURAN KURSUNUN AÇILIŞINI YAPTI

CABBAR İBRAHİM AĞA CAMİ 4-6 YAŞ KURAN KURSUNUN AÇILIŞINI YAPTI

CUMHURİYET MEYDANINDA ZAFER KUTLAMALARI

CUMHURİYET MEYDANINDA ZAFER KUTLAMALARI

MELİKGAZİ’DE HİZMET KALİTESİ YÜKSELİYOR

MELİKGAZİ’DE HİZMET KALİTESİ YÜKSELİYOR

HASAN TAHSİN VE İLK KURŞUN
  • HASANÇİFTÇİ
    • HASAN ÇİFTÇİ
    • hasanc@kayserihakimiyet2000.com
    • 10 Eylül 2017 - 14:39:15

19 Mayıs 1919 Perşembe günü gazeteci Hasan Tahsin ilk kurşunu sıkıyor. Askeri gazinonun önünde işgalci Yunan askerleri tarafından paramparça ediliyor.

Yunanlılar İzmir’in işgali için Paris Barış Konferansının aldığı karar gereği 13 Mayıs 1919 Salı günü dört Yunan gemisi ve İngiliz savaş gemileri İzmir’e doğru yol aldı. İngiliz Akdeniz filosu komutanı amiral Calthorpe gemileri kumanda ediyordu. Osmanlı Hükümeti çaresizlik içindeydi. 14 Mayıs 1919 günü İlhak-ı Ret heyeti Millîyesi bildirisi el yazısı ile çoğaltılarak dağıtılan bildiride İzmir halkının Maşatlık mitingine çağırıyordu. Bildiride Ey bedbaht Türk Yunan hâkimiyetine taraftar mısın? İzmir Yunanlara veriliyor bütün ümitlerimiz sizdedir vatan ordusuna iltihak ediniz. Türkler Yunanlı askerlerden daha çok yerli Rumlardan hakaretler gördüler birçoğu sebepsiz yere öldürüldü. Memurlar hapsedildi subayların ve memurların evleri gece vakti saldırıya uğradı ailelerine, ırzlarına saldırıldı. Hristiyan mahallelerinde bulunan Müslüman dükkânları soyuldu eşyalar yağma edildi. Bütün bu cinayetlerden yabancı devletlerin temsilcilerinin gözleri önünde yapılmış Amerikalı atlı subayların hiçbir tepki göstermemiştir.

Mitingi hazırlayanlar Vasıf Bey, Mustafa Necati Bey, Ahenk gazetesi yazarı Mehmet Şevki Bey, Beşer Gazetesi sahibi Hasan Tahsin Bey, Eski müftü Rahmetullah Efendilerdi.

Yunan askerleri, yerli Rumlar Türk subaylarını dipçikle vuruyor onları çiğniyorlardı yaşasın Venizelos diye bağırmaya zorluyorlardı Zito Venizelios diye bağırmayanı öldürüyorlardı. Miralay Süleyman Fethi Bey hastane de şehit oldu. Başta vali İzzet Bey olmak üzere memurlar tutuklanıyor Türk Lisesi öğrencileri tutuklanıyor hapse atılıyordu.

1 Eylül 1922 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın ordular “İlk Hedefiniz Akdeniz’dir.” Emri 9 Eylül günü Türk süvari birlikleri İzmir’e giriyorlar. 16 Eylüle kadar Çeşme yakınları hariç İzmir çevresinde düzenli ve düzensiz birlik Yunan kuvveti kalmamıştı. Tarlalarda bahçelerde köşe bucaklarda saklanmaya çalışan aç, susuz, perişan Yunan askerleri halk tarafından yakalanıyor işgal boyunca ırzına, canına, malına saldıran evi barkı yıkılan köylüler bulduklarını öldürüyordu.

Fahrettin Altay Paşa hatıralarında şöyle anlatmakta 10 Eylül 1922 günü başkumandan Mustafa Kemal diğer komutanlarla beraber İzmir’e gelecekti sabah erkenden onları karşıladı Mustafa Kemal ve diğer kumandanlar hükümet konağına ilerlerken piyadelerimiz şehre girmeye başlamışlardı. Halk hükümet meydanına yığıldı ve o vakit ismi Gazi Paşa olan Atatürk balkonundan halka hitaben bir konuşma yaptı. Gazi paşa bu konuşması sırasında “Bu başarı milletindir.” İzmir’in ileri gelenleri hükümet konağına gelerek gaziye saygılarını sunuyorlar çeşitli milletlerin ruhani başkanları da geliyordu. Rum metropoliti Hristostomosun da bir meclis azası ile beraber arzı tazminat için geldiğini haber vermişlerdi. İzmir’e askeri vali olarak 1. Kolordu Kumandanı İzzettin tayin edildi.  İzmir’e ilk giren 1. Süvari Tümeni 14. Alayın öncüsü Yüzbaşı Zeki Doğan kumandanlık dairesine al bayrağı çekiyor.

İzmir’e giren ilk şehitler canlarını veren Akşehirli Bekir oğlu Mehmet, Antalyalı Ömer oğlu Hakkı, Nevşehirli(Avanos) Ahmet oğlu Seyit isimlerinde olan  fedakârların ruhlarını İzmir halkı oracıkta yaptığı anıtkabir ile şehadetlendirmiştir. Dördüncüleri ağır yaralı olarak hastane de vefat etmişlerdir.

İncesu halkından Süvari Çavuş Hacı Selam Martı İzmir Kadife Kaleye bayrağımızı dikenlerin arasında olduğunu bizzat kendisinden bu hatırasını dinledim.

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz