ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI’NDA BAŞKAN ATEŞ GÜVEN TAZELEDİ

ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI’NDA BAŞKAN ATEŞ GÜVEN TAZELEDİ

OZAN DERVİŞ’İN KALEMİNDEN ESKİ GÜNLER

OZAN DERVİŞ’İN KALEMİNDEN ESKİ GÜNLER

TOMARZA”DA 1.707 m2 ARAZİ 1.115.500,00 TL REKOR BİR FİATA SATILDI

TOMARZA”DA 1.707 m2 ARAZİ 1.115.500,00 TL REKOR BİR FİATA SATILDI

BAŞKAN NALBANT; GÖREVİMİZİN BİLİNCİNDE İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ

BAŞKAN NALBANT; GÖREVİMİZİN BİLİNCİNDE İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ

DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK PROJESİ

DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK PROJESİ

I.DÜNYA SAVAŞI VE SARIKAMIŞ HAREKATIFACİALARININ SEBEBİ ALMANLARDIR
  • SÜLEYMANKOCABAŞ
    • SÜLEYMAN KOCABAŞ
    • suleymankocabas@kayserihakimiyet2000.com
    • 25 Aralık 2014 - 14:05:08

2014, 1. Dünya Savaşı faciasının ve bu savaşta Almanya safında savaşa giren Osmanlı Devleti’nin Aralık 1914’de giriştiği Sarıkamış Harekatının, hazırlıksız ve zamansız olarak düzenlenmesi sonucu tam bir faciaya dönüşünün 100.   yıldönümü.

Bir tarihçi yazar olarak benim izlenimime  göre, basınımızda adı geçen iki facianın “100. Yıl Esprisi” ile  anılmasının ve değerlendirmesinin  gerçekçi izahları yapılamadı.

Milyonlarca kişinin öldüğü, yaralandığı ve yer değiştirdiği, Avusturya –Macaristan ve Osmanlı İmparatorluklarının yıkılmasına, Çarlık esasına dayanan klasik Ortodoks Rusya İmparatorluğunun tasfiyesine   sebep olan I. Dünya Harbi’nin baş sorumlusu Almanya’dır. Buna sebep, Almanya’nın birliğini Başbakan Bismark’ın liderliğinde 1870’de geç kurması sonucu sömürgecilik ve yayılmacılık mücadelesine geç katılması olmuştu. Dünyanın bütün sömürgecilik alanları, başta İngiltere, Fransa ve Rusya olmak üzere büyük devletler tarafından paylaşıldığı  için Büyük Almanya’nın payına düşecek karlı bir alan kalmamıştı. Bu durum karşısında Alman Emperyalizminin asıl hedefi, Avrupa’da hegemonyasını kurmak ve üzerinde Büyük Devletlerin mücadelesinin kıyasıya devam ettiği sömürgecilik ve yayılmacılık alanı Osmanlı İmparatorluğu’na hulul ederek, onu bir “İngiliz Hindistanı” örneğinde “Almanya Hindistanı” haline getirip sömürgeleştirmek oldu.

İngiltere, Fransa ve Rusya arasında Alman emperyalizmini frenlemek  için “Üçlü İtilaf Antlaşması” yapıldı.  Almanya bunun karşısına, kendisi, Avusturya – Macaristan ve Osmanlı Devleti arasında yapılan “Üçlü İtilaf Antlaşması” ile çıktı. Artık ittifak blokları arasında kaçınılmaz hale gelen Dünya Harbi,  28 Temmuz 1914’de Avusturya –Macaristan’ın Sırbistan’a saldırısı ile başladı.

Almanlar Bizi Sarıkamış Harekatına Yenileceğimizi Bile Bile Soktular

Almaya, çıkacak  bir dünya harbinde hem Avrupa’da “çembere alınmamak” ve hem de “Osmanlı  İmparatorluğunu sömürgeleştirmek” için Osmanlı Devleti’nin kendisi safında harbe girmesini pek gerekli görüyordu. Bunun nabzını yoklamak için Alman İmparatoru II. Wilhelm, 1898’de İstanbul’a gelerek Sultan II. Abdülhamid’le görüşmüş, Sultan, İmparatorun “Bir dünya harbi çıkarsa bizim safımızda savaşa girer misiniz?” sorusuna olumsuz cevap verince, Almanlar, onun yerine “Katıksız bir Alman hayranı” denilen Enver Paşa’yı, hiçbir etliye- sütlüye karışmayan  kukla padişah Sultan Reşat’’ın yanında Osmanlı Devleti’nin başına Harbiye Hazırı ve Başkumandan Vekili olarak  geçirerek, onun şahsında devleti Almanya safında, 29 Ekim 1914’de Osmanlı Donanma Komutanı Alman Amiral Souchon’a Rusya’nın Odesa ve Novororsky limanlarını bombalatarak harbe soktular.

Almanlar, bu sırada Polonya üzerinde Rusya’ya karşı büyük bir saldırıya hazırlanıyorlar, bu sebepten Avrupa’daki askeri yüklerini hafifletmek için Osmanlı Devleti’nin Kafkasya   üzerinden Rusya’ya karşı bir sefer açmasını istiyorlardı.

Kasım- Aralık 1914 ayları içinde düzenlenmesi istenilen  böyle bir seferin başarı şansı var mi idi? Almanların kendilerine göre yoktu. Alman Büyükelçisi Wangenheim’in Berlin’e gönderdiği raporlarda, böyle bir seferin başarı şansı bulunmadığı, fakat Türkler yenilse bile, harekat sırasında Ruslar Kafkasya Cephesinde büyük bir kuvvet tutmak zorunda kalacaklarından bunun kendi lehlerini olacağını yazıyordu.

Enver Paşa, Almanların sıkıştırmaları karşısında dayanamamış, Sarıkamış Harekatının düzenlenmesine karar vermişti. Merkezi Erzurum’da bulunan III. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa’ya sefer için hazırlık emri verdi. Paşa bunu, hazırlıksız ve zamansız yapılacak bir seferin başarılı olamayacağını bildirerek görevinden istifa etti. Aynı gerekçelerle  III. Ordu’ya bağlı XI. Kolordu Komutanı Galip Bey ve IX. Kolordu Komutanı Ahmet Fevzi Beyler de istifa ettiler. Bu istifalar karşısında  Enver Paşa, özellikle Hasan İzzet Paşa’ya çok kızdı. “ Onu, Harp Akademisinde hocam olmasa idi kurşuna dizdirirdim” diyerek tepkisini gösterdi.

Sarıkamış Harekatını düzenleyecek III. Ordu komutansız kalınca, Enver Paşa, harekatın komutanlığını  Alman Askeri Heyeti Başkanı ve I. Ordu Komutanı Mareşal Liman vonSanders’e teklif etti. Sanders, bu teklif üzerine haritayı, yapılan hazırlıkları ve iklimi inceledi. Dağ şartlarında ve üstelik soğuk ve karlı havada yapılacak hazırlıksız bir savaşın başarılı olamayacağını ve ömrüne “Savaş kaybetmiş bir komutan” yazdıramayacağını ileri sürerek komutayı ret etti. Alman Genel Karargahının bundan haberdar olması onu küplere bindirdi. Mareşal’i, “Türkler yenilse bile üzerimizdeki askeri yük hafifleyeceği  için sefere karşı çıkmamasını, çıkmaya devam ederse kendisini Almanya’ya geri çağıracaklarını” bildirerek tehdit etmişler, susmasını istemişlerdir.

Rusya’ya karşı Sarıkamış Harekatı yanında, yine Alman kaynaklarında yer aldığı üzere – Ve hatta, Almanlardan çok Almacı kesilen bizim belgelerimizde bile yer aldığı halde- başarısız olacaklarını, Osmanlı ordularının yenileceğini bile bile İngilizlere karşı Enver Paşa’ya Ocak 1915’de Süveyş Kanalı Seferi ve ardından 1916’da Kuzey Irak – İran üzerinden Hindistan Seferi düzenletenler de Almanlardı. Bu seferlerle, İngilizler Hindistan ve Mısır’da kuvvet tutmak ihtiyacı duyacaklarından Almanlar Avrupa’da rahat kalacaklardı. Bu başarısız seferlerle, Osmanlı orduları yenilmiş, binlerce millet evladı ölmüş,  İngiltere’yi üzerimize çekip koskoca  Filistin – Suriye ve Irak’ı kaybetmişiz Almanların umurunda değildi.

Bir tarihçi yazar olarak, benim kanaatimce, Osmanlı İmparatorluğunu son nefesinde öldüren ve yıkan ne Rusya, ne İngiltere  ve  ne de Fransa değil Almanya olmuştu. Bütün bu olup bitenlerden şu hüküm çıkmaktadır: “Osmanlı İmparatorluğunu Rusya sersemletti, İngiltere yıktı, son nefesinde Almanya boğazını sıkıp öldürdü.” Burada Almancı Enver Paşa’nın rolü, boğazı sıkılıp öldürülmeye çalışılan insanın, el ve ayakları ile çırpınmasını önlemek için, bunları eli ile  tutarak, boğulmasına yardımcı olması olmuştur.

26 Aralık 1914: Sarıkamış Harekatının Tam Bir Faciaya Dönüştüğü Gün

26 Aralık 2014. Sarıkamış Harekatının tam bir faciaya dönüşüşünün 100. yıl dönümü.

Sarıkamış Harekatı için, III. Orduya komutan bulamayan  Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa, çaresiz komutayı kendi üzerine almak için Yavuz Zırhlısı ile Trabzon üzerinden Erzurum’a geldi. Gelir gelmez, Erzurum halkı etrafında toplanarak onu uyardılar: “Paşam, burada kış şartları çok çetindir, görebildiğimiz kadarıyla da ordumuz harbe tam hazırlıklı değildir, seferi ilkbahar aylarına bırakınız.”

Artık hiç kimseyi dinlemeyen  ve Almanların da sıkıştırmalarıyla iyice bunalan Enver Paşa, III. Orduya 14 Aralık 1914’de savaş emirini vererek Sarıkamış Harekatını başlattı. arekat

 

 

 

 

 

Hvarekat planını esasını, AIsıl

 

 

 

Harekat planının esasını, asıl kuvvetleri Sarıkamış’ta bulunan Rusları, kuzeyden Allahüekber dağları üzerinden çevirme harekatı yaparak, arkadan çevirip yok etmek teşkil ediyordu. Bu görev  X. Kolorduya tevdi edilmiş, IX. ve XI. Kolordulara da cepheden ve güneyden saldırı emri verilmişti.

Sarıkamış Harekatının tam bir faciaya dönüşmesi, Allahüekber dağları üzerinden 26 Aralık 1914 geçesi verilen taarruz emri sonucu oldu. Büyük bir kolordu,, düşmana değil, kara ve soğuğa mağlup oldu. 40 – 100 cm üzerindeki kar ve eksi 40 derecedeki soğuğa dayanamayan erler, düşmanla ciddi bir çatışmaya girmeden  kötü iklim şartlarına mağlup oldular. Asker, soğuktan ve  üstelik de çıkan tipiden kurtulmak için darmadağın oldu. Nerede bir ışık ve yanan ateş gördülerse  oraya koştu. Bunlar sınırlı olduğu için kolordunun tamamına yakını soğuktan dondu. Çok az sayıda kurtulan şanslılar olmuştu. Kurtulanlardan babamdan hatıralarını dinlediğim komşumuz Halil Efendi, kendisini bir köy ahırının avlusunda at  fışkısının içine gömerek kurtarmıştı. Yine  onun babama anlattıklarına göre, dedem Ahmet Efendi de Sarıkamış Harekatı sırasında maktul düşmüş, sefer için birlikleri Sivas’tan Erzurum’a nakledilirken, vücudu çelimsiz ve zayıf olduğundan üzerine yüklenen 9 batman (72 kilo) yüke dayanamayarak yolda ölmüştü.

Başarısız harekat sonucu 90 bin kişilik III. Ordu tamamen erimişti. Genelkurmay Başkanlığının kayıplarına göre  60 bin kişi şehit olmuş, 15 bin kişi yaralanmış,  7 bin kişi esir düşmüştü. Ordu çökünce Ruslar, Doğu Anadolu’yu rahatlıkla işgal ettiler.

Görülüyor ki Sarıkamış Faciasının baş sebebi, Almanlar ve onlarakayıtsız şartsız itaat eden Enver Paşa olmuştu.

Enver Paşa, Rusları Sarıkamış’ta yenerse “Turan’a gideceği ve Turan İmparatorluğunu yeniden kuracağı” hayali ile yaşıyordu. Mevcut kısır ve yetersiz imkanlarla bu derece büyük idealin gerçekleşebileceğini düşünemiyordu.

Enver Paşa, işin sonunda, Almanlar ve Osmanlı Devleti savaşta yenilince “Turana giderken viran olduk” itirafında bulunacaktır. Yenilgi sonu,  “Turan’ı gerçekleştirmek” söyle dursun Anavatan Anadolu’yu bile kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya geldik.

Enver Paşa ve arkadaşları, Sultan II. Abdülhamid’i  24 Temmuz 1908 ve 31 Mart 1909 darbeleri ile etkisiz hale getirip devirerek başa geçtiklerinde, Sultan, onlara İmparatorluğu Yükseliş Devri sınırlarında teslim etmişti. “Alman hayranlığı ve Turan ideali” uğrunda İmparatorluğu 1908 – 1918 zaman dilimini kapsayan 10 yıl içinde yanlış politikaları ve tecrübesizlikleri sonucu dağıtıp Kuruluş Devri sınırlarına çektikten sonra,  3 Kasım 1918 gecesi   İstanbul’da bir Alman denizaltısına binerek emellerine hizmet ettikleri Almanya’ya kaçtılar. Kısacası, Yıktılar, yaktılar, kaçtılar… Çarpıtılan tarihte yıllardır bunlardan, “Vatan ve hürriyet kahramanları”, İmparatorluktan bir karış toprak vermemeye çalışan Sultan II. Abdülhamid’den hep “Vatan haini, Kızıl Sultan…” diye bahsedilerek  milletimiz aldatıldı…

Enver Paşa: Sarıkamış’ta Zafer Kazandım

III. Ordu’nun mağlup komutanı Enver Paşa, 8 Ocak 1915’de ordunun komutasını Hafız Hakkı Paşa’ya bırakarak  kara yolu ile Ulukışla üzerinden İstanbul’a döndü. Buraya gelince, kamuoyuna hitaben, büyük bir mağlubiyete uğradığı halde “zafer kazandım” bildirisi yayınlayarak halkı aldattı. Basına, yenilgi haberinin verilmemesi sansürü konuldu.  Osmanlı halkı, Sarıkamış’ta yenildiğimizi yabancı kaynaklardan ve yabancı basından öğrenebildi.

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz