KAYSERİSPOR LİSANSLI ÜRÜN MAĞAZASI AÇILDI

KAYSERİSPOR LİSANSLI ÜRÜN MAĞAZASI AÇILDI

AFRİN OPERASYONU BAŞARI İLE SÜRÜYOR

AFRİN OPERASYONU BAŞARI İLE SÜRÜYOR

AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINDAN İSTİŞARE TOPLANTISI

AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINDAN İSTİŞARE TOPLANTISI

KADIN KOLLARININ MAHALLE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

KADIN KOLLARININ MAHALLE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

DEDEOĞLU, EĞİTİM BİR SEN SENDİKASINI ZİYARET ETTİ

DEDEOĞLU, EĞİTİM BİR SEN SENDİKASINI ZİYARET ETTİ

İLAN KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Tavukçu mahallesi, 266 ada, 51-52 parsel içerisinde yapımı Belediyemiz tarafından tamamlanmış olan 7 Adet Konak evi, 7 adet dükkan ve Kaba inşaatı Belediyemiz tarafından yapılmış, ince inşaatı müstecir tarafından yapılacak olan Bl blok (Sergi Salonu- Kafeterya ve Restoran) – B2 blok (17 odalı) ve B3 blok […]

İLAN KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Tavukçu mahallesi, 266 ada, 51-52 parsel içerisinde yapımı Belediyemiz tarafından tamamlanmış olan 7 Adet Konak evi, 7 adet dükkan ve Kaba inşaatı Belediyemiz tarafından yapılmış, ince inşaatı müstecir tarafından yapılacak olan Bl blok (Sergi Salonu- Kafeterya ve Restoran) – B2 blok (17 odalı) ve B3 blok (3 adet suit oda) olarak adlandırılan toplam 20 odalı Otel Binası, Yap İşlet Devret kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü İhale” ile 17 yıllığına kiraya verilecektir.

1 -İhale 07/01/2015 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2- İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için 07.01.2015 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar aşağıda istenen evrakları Gelir Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

3- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

b-Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

c-Noter tasdikli imza sirküleri.

d-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin

edilebilir.

4- Son müracaat tarihi 07/01/2015 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

CİNSİ_KDV DAHİL MUHAMMEN BEDELİ_GEÇİCİ TEMİNAT_:

Tavukçu mahallesinde bulanan 1.351.500,00-TL 40.545,00-TL

7 adet konak evi, 7 adet dükkan,

Bl Blok ( Sergi Salonu – Kafeterya ve Restourant)

B2 Blok (17 odalı) ve B3 Blok (3 adet suit oda)

Olarak adlandırılan toplam 20 odalı Otel binası.

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz