KAYSERİSPOR ANTALYA’DA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ:0-2

KAYSERİSPOR ANTALYA’DA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ:0-2

TEFECİLİK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

TEFECİLİK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

29 ŞEHİT AİLESİNE ‘DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI’

29 ŞEHİT AİLESİNE ‘DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI’

BABASININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN ŞAHIS ADLİYEYE ÇIKARILDI

BABASININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN ŞAHIS ADLİYEYE ÇIKARILDI

739165.T.C.YAHYALI (SULH HUKUK MAHKEMESİ).18.01.2018

739165.T.C.YAHYALI (SULH HUKUK MAHKEMESİ).18.01.2018

İNSAN HAKLARI DA NEYMİŞ?
İNSAN HAKLARI DA NEYMİŞ?

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948 yılında kabul edildi. Paris’te BM milletler kurulunun kabul ettiği insan hakları evrensel beyannamesi toplam 30 maddeden ibaret. Türkiye’ninde üyesi olduğu BM teşkilatının insan hakları evrensel beyannamesinde kabul edilen maddelerin neler olduğunu merak ediyor musunuz? Ben merak ediyorum doğrusu. Türk toplumu olarak haklar ve özgürlükler konusunda duyarlı olduğumuz pek söylenemez. […]

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948 yılında kabul edildi.

Paris’te BM milletler kurulunun kabul ettiği insan hakları evrensel beyannamesi toplam 30 maddeden ibaret.

Türkiye’ninde üyesi olduğu BM teşkilatının insan hakları evrensel beyannamesinde kabul edilen maddelerin neler olduğunu merak ediyor musunuz?

Ben merak ediyorum doğrusu.

Türk toplumu olarak haklar ve özgürlükler konusunda duyarlı olduğumuz pek söylenemez.

Dünyada halen insan hakları ihlallerinin yaşandığı günümüzde bu hakların neler olduğuna bir göz

gezdirmemiz yararlı olur diye düşünüyorum.

Çünkü insanların pazarlarda mal gibi satıldığı kadınların insan olarak görülmediği şartlardan

bu zamana gelinmiştir.İnsanlık ne mücadelelerden gelmiş bu insan hakları beyannamesindeki

maddeleri kabul edene kadar.

O yüzden insanlığın ortak kazancı olan bu hakları önce bilmemiz gerekiyor ki savunabilelim diye düşünüyorum.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

Madde 1- Bütün insanlar özgür,onur ve hakları yönünden eşit doğarlar.Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine

karşı kardeşçe davranmak zorundadırlar.

Madde 2- Herkes,ırk,ren,dil,cins,din,siyasal yada herhangi bir başka inanç ulusal ya da toplumsal köken

varlıklılık,doğuş ya da herhangi başka bir ayırım gözetmeksizin bu bildirgede açıklanan bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir.

Ayrıca,bağımsız vesayet altında ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliği başka yollardan

sınırlanmış ülke olsun ya da olmasın,bir kişinin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin hukuksal ya da statüsüne dayanarak hiç bir ayrım yapılamaz.

Madde 3- Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.

Madde 4- Hiç kimse,kölelik ya da kulluk altında tutulamaz,her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır.

Madde 5- Hiç kimseye işkence ya da zalimce insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz.

Madde 6- Herkesin nerede olursa olsun bir kişi olarak tanınma hakkı vardır.

Madde 7- Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır.

Herkesin bu bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa ve ayrımcı kışkırtmalara karşı şit korunma hakları vardır.

Madde 8- Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını ihlal eden eylemlere karşı yetkili ulusal

mahkemeler eliyle etkin yargı yolundan yararlanma hakkı vardır.

Madde 9- Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Madde 10- Herkesin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine herhangi bir suç isnadında bağımsız ve yansız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle hakça ve kamuya açık olarak yargılanmaya hakkı vardır.

Madde 11- Kendisine cezai bir suç yüklenen herkesin savunması gerekli tüm güvencelerin tanındığı kamuya

açık bir yargılanma sonucunda suçluluğu yasaya göre kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılma hakkı vardır.

Hiç kimse işlendiği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan herhangi bir fiil yapmak  ya da yapmamak dolayı suçlu sayılamaz.Kimseye suçun işlendiği sırada yasalarda öngörülen cezadan  daha ağı ceza verilemez.

Madde 12- Hiç kimsenin özel yaşamına,ailesine,evine ya da yazışmasına keyfi olarak karışılamaz,onuruna

ve adına saldırılamaz.Herkesin bu gibi müdahale ya da saldırılara karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır.

Madde 13- Herkesin her devletin sınırlar içinde seyahat ve oturma özgürlüğüne hakkı vardır.

Herkes kendi ülkesi de dahil herhangi bir ülkeden ayrılma ve o ülkeye dönme hakkı vardır.

Madde 14- Herkesin sürekli baskı altında tutulduğunda başka ülkelere sığınma ve kabul edilme hakkı vardır.

Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan kaynaklanan ya da BM amaç ve ilkelerine aykırı fiillerden kaynaklanan kovuşturma durumunda bu hak ileri sürülemez.

Madde 15- Herkesin bir ülkenin yurttaşı olmaya hakkı vardır.

Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan yoksun bırakılamaz,kimsenin uyrukluğunu değiştirme hakkı yadsınamaz.   Devamı  Cumartesi

 

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz