YEMLİHA YOLU’NU KULLANAN SÜRÜCÜLERE UYARI

YEMLİHA YOLU’NU KULLANAN SÜRÜCÜLERE UYARI

BAĞLAMIŞ, “ AMACIMIZ ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE HİZMET ETMEK”

BAĞLAMIŞ, “ AMACIMIZ ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE HİZMET ETMEK”

YOL ÇİZGİLERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİNCE YAPILIYOR

YOL ÇİZGİLERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİNCE YAPILIYOR

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU

ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 4 BÖLÜMDEN 500 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 4 BÖLÜMDEN 500 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

İYİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİM
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 9 Aralık 2015 - 16:03:24

Dünyada başta küresel ısınma gibi fiziksel değişimlerin yaşandığı günümüzde olumsuz gelişmelerden en az düzeyde etkilenmek ve önlem almak için her alanda eğitimli insanların yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda eğitimde önemli bir role sahip olan öğretmen her zaman vazgeçilmezdir. Dünyada öğretmenlik geçmişten günümüze farklılaşmıştır. Öğretmenin salt öğretme rolü giderek ortak öğrenen halini almıştır. Öğretmen yetiştiren kurumlar da bu değişime göre öğretmen yetiştirmek için sürekli olarak kendilerini iyileştirme çabasında olmuşlardır. Günümüzde eğitim sistemleri, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ve toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücüne olan ihtiyacı çerçevesinde yeniden şekillenmektedir. Öğretmen yetiştirme sistemleri de bu gelişmelerden doğrudan etkilenmekte ve programlar, eğitim-öğretim süreçleri ve altyapı bakımından alternatif yaklaşımlar gündeme gelmektedir. Ülkemizde de öğretmen eğitimi alanındaki yeni gelişmeler ve milli eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmeni yetiştirme çabaları çerçevesinde eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları başlamıştır. Standartlara uygunluk olarak tanımlanan kalite ise, dünyada değişen dinamikler çerçevesinde giderek ön plana çıkan kavramlardan biridir. Kalite, belirlenen ihtiyaçların tahmin edilme derecesine yönelik olarak ürün veya hizmeti etkileyen özelliklerin toplamı şeklinde açıklanabilir. Klasik anlamda sanayideki kaliteden bugün kamu idarelerinde, sivil toplumda ve günlük hayatın her alanındaki uygulamalarda kaliteye geçilmiştir. Kalite artık modern toplum olmanın bir göstergesi durumundadır. Kalite değerlendirme, iç veya dış incelemelerle standartlar ve performansların karşılaştırılmasına dayanan kararlardır. Son on yılda, yükseköğretim kurumlarının ve bu kurumlarda eğitim gören öğrenci sayılarındaki hızlı artış, bu artışta özel sunum biçimlerinin payının yüksekliği ve devlet üniversitelerinin özerkliklerinin genişletilmesi gibi gelişmeler, tüm ülkelerde yükseköğretimde “Kalite Güvencesi” sorununu gündeme getirmiştir. Uluslararası öğrenci hareketliliği, sınır ötesi üniversiteler ve küreselleşen ekonomide hizmetlerin serbest dolaşımı nedeniyle, yükseköğretimde “kalite güvencesi” sadece ulusal değil, uluslararası bir boyut kazanmış, diplomaların tanınması ve akreditasyon konuları ikili veya çok taraflı ilişkilerde önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştiGelişmiş ülkelerde kalite standartları belirlenmesi ve uygulanması ile büyük verim alındığı görülmüştür. Eğitim düzeyinin, gelişmişliğin temel göstergesi haline geldiği bu çağda özellikle gelişmekte olan ülkeler, rekabete ayak uydurabilmek için eğitim sistemlerini bütün boyutlarıyla çağdaş standartlarda bir yapıya kavuşturma çabasındadırlar . Bu nedenle ülkemizde de standartların uygunluğunun sürekli olarak sorgulanması ve geliştirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu sorgulamayı yaparken öğretmen yetiştirme ile ilgili öğelerin çok yönlü olarak incelenmesi gerekir. Ancak yapılan tüm çalışmalar değerlendirildiğinde, son yıllarda öğretmen yetiştirmede karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin eğitim fakültelerinin kalite standartlarının belirlenmesi çalışmalarının olduğu göze çarpmaktadır. Özellikle de öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak kalite standartların belirlenmesine yönelik çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Her alanda gelişme ve değişimlerin vazgeçilmez olduğu günümüzde bütün kurumlar kendilerini yenilemek ihtiyacındadır. Eğitimle ilgili kurumların da kalitesinin kontrol edilerek geliştirilmesi gerekmektedir. Eğitimde en önemli öğelerden birisi öğretmendir. Öğretmenin rolleri zaman içinde değişmiş ve değişmeye de devam edecektir. Öğretmenlik mesleği ne tür gelişmeler yaşanırsa yaşansın var olmayı sürdürecektir. Aynı zamanda, öğretmenlerin kalitesi eğitim kurumlarının kalitesini de arttıracaktır. Bu anlamda öğretmen yetiştirmeye gereken önemin verilmesi sağlanmalıdır. Bu gün dünyada çok büyük bir kalite yarışı yer almaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin nitelikleri çok iyi olmak zorundadır. Aynı zamanda, öğretmen yetiştirme programlarının kalitesinin kontrol edilerek sürekli geliştirilmesine ihtiyaç vardır

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz