737412.İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ.17.01.2017

737412.İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ.17.01.2017

FETÖ SANIKLARINA CEZA YAĞDI

FETÖ SANIKLARINA CEZA YAĞDI

BEM-BİR SEN GENEL BAŞKANI TURBAY, BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ

BEM-BİR SEN GENEL BAŞKANI TURBAY, BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ

ŞAHİN: BİNA YÖNETİM FİRMALARI İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER HUKUKİ DEĞİL

ŞAHİN: BİNA YÖNETİM FİRMALARI İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER HUKUKİ DEĞİL

UMREYE, ARZ-I ENDAM ETMEK İÇİN DEĞİL, ARZ-I HÂL İÇİN GİDİLİR!

UMREYE, ARZ-I ENDAM ETMEK İÇİN DEĞİL, ARZ-I HÂL İÇİN GİDİLİR!

KAYSERİ-KOCASİNAN VE ONA YAKIŞIR KENTSEL YAŞAM
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 18 Aralık 2014 - 15:37:51

Kocasinan sınırları, Kayseri ilinin yaklaşık yarısını oluşturan büyük, güzel bir ilçedir. Son yıllardaki kentin büyüme eğilimi ile birlikte hızlı bir gelişim göstermiş ve özellikle konut alanları açısından büyük nüfusları barındıran, hizmet veren ve yaşam kalitesini oluşturan bir yerleşim alanı olmuştur. İlçe sınırları içinde çeşitli büyüklüklerde park alanı bulunmaktadır. Bu alanlar içerdikleri fonksiyonlara, donanımlara ve yeşil değerlerine göre hizmet ettikleri kentsel alan için değişen oranlı önemlere sahip bulunmaktadırlar.

Kocasinan’da bulunan açık ve yeşil alan varlığı, hem fonksiyonel açıdan, hem de büyüklük açısından yerleşim alanlarının kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesinde büyük önem ve işleve sahiptir. Kentsel yaşam kalitesi; toplum, ekonomi ve çevre ekseninde, yaşam kalitesi ve çevre kalitesinin karşılıklı etkileşiminde gerçekleşen nesnel ve öznel değerlendirme ölçütleri ile ifade edilebilen bir kavramdır. Kentsel yaşam kalitesinin algıya dayalı, esenlik, sağlık, güvenlik, huzur vb. değerleri öznel bileşenlerini oluştururken; yapılı çevre, doğal çevre, ekonomik ve sosyal fonksiyon alanları gibi somut değerler ise nesnel bileşenlerini oluşturmaktadır.

Çevresel kalite, kalite ile nitelendirilebilen bir bölgenin parçalarının birleşimi ya da bu parçaların toplamıdır. Birleşen parçalar içerisinde her biri kendi özelliklerine ve kalitelerine sahip olan doğa, açık ve yeşil alanlar, altyapı, yapılı çevre, doğal kaynaklar vb. yer almaktadır. Bu çalışma kapsamında öznel bileşenler çalışma kapsamına alınmazken, kentsel yaşam kalitesi bileşenleri arasından, kentsel ekoloji açısından doğal ve yapay bileşenler arasında önemli bir ayrım noktası olan açık ve yeşil alanlar değerlendirme kapsamına alınmıştır.

Kaliteli bir yaşam çevresi ve kent dokusu; yapılar, ulaşım olanakları ve açık ve yeşil alanlar arasındaki dengeli bir mekansal ilişkinin sonucudur. Sahip oldukları özellikleri ve kısmi kalitelerine görece açık ve yeşil alan kullanımlarının türleri, büyüklükleri, donanımları, fonksiyonları ve hizmet alanları kentsel yaşam kalitesi içerisindeki etkisini ortaya koymaktadır. Açık ve yeşil alanlar, doğal yaşamla ilişkilendirilmesine rağmen, aynı zamanda sosyal ve ekonomik değeri olan mekanların da yaratılmasını sağlamaktadır. Çevrelerinde bulunan yerleşim alanlarına belirli hizmet mesafeleri içinde hizmet vermeleri hedeflenmektedir. Hizmet mesafeleri, büyüklüklere, donanımlara, konumlara, barındırdıkları fonksiyonlara ve erişime göre değişkenlik göstermektedir.

Günlük ihtiyaçlara göre tasarlanmış bulunan Kocasinan’daki “yeşil alan” adalarından, kentsel ekoloji kavramı içinde, doğal yaşam ve sosyo-kültürel yaşamları barındıran büyük parklara kadar bir yelpaze içinde yer alan açık ve yeşil alanlar, rekreatif yaya koridorları olarak adlandırabileceğimiz yol boyu parkları olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kentsel yaşam kalitesini, sadece alansal ölçülerle tanımlamanın, yaşam olgusunun içindeki insan faktörünü göz ardı etmek anlamına geleceği açıktır. Bu sebeple, yaşam kavramı içinde yer alan doğal, sosyal ve estetik faktörlerinde kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesinde, parkların üstleneceği fonksiyonlar arasında olması gereklidir ve gözardı edilmemelidir.

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz