737412.İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ.17.01.2017

737412.İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ.17.01.2017

FETÖ SANIKLARINA CEZA YAĞDI

FETÖ SANIKLARINA CEZA YAĞDI

BEM-BİR SEN GENEL BAŞKANI TURBAY, BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ

BEM-BİR SEN GENEL BAŞKANI TURBAY, BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ

ŞAHİN: BİNA YÖNETİM FİRMALARI İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER HUKUKİ DEĞİL

ŞAHİN: BİNA YÖNETİM FİRMALARI İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER HUKUKİ DEĞİL

UMREYE, ARZ-I ENDAM ETMEK İÇİN DEĞİL, ARZ-I HÂL İÇİN GİDİLİR!

UMREYE, ARZ-I ENDAM ETMEK İÇİN DEĞİL, ARZ-I HÂL İÇİN GİDİLİR!

KAYSERİ’DE TARİHİ MEKÂNLAR
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 14 Aralık 2014 - 17:25:34

Kültepe-Kaniş Örenyeri

Kayseri-Sivas karayolunun 20.km’sinden sonra 2 km kuzeydoğusunda  yer almaktadır. Antik Çağ Anadolusunun en büyük kentlerinden birisi olan Kültepe, iki kısımdan oluşmaktadır. 500 m çapında 20 m yüksekliğinde Kaniş Prensleri’nin ve yerli halkın oturduğu yukarı şehir birinci bölüm, höyüğün kuzeydoğu, güneydoğu eteklerine kurulmuş olan Asurlu tüccarların oturduğu bir tür aşağı şehir görünümündeki “Karum Alanı” ise ikinci bölümü oluşturmaktadır.Höyükteki en eski yerleşimin genç Kalkolitik Çağ M.Ö. 3000-2500 olduğu, onu eski Tunç, Hitit, Frig, Helenistik-Roma çağlarının takip ettiği tespit edilmiştir.Örenyerinde 1948 yılından beri sistematik olarak kazılar yapılmaktadır. Kazılardan çıkarılan eserlerin bir bölümü Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.

Kaya Anıtları

Kaya anıtlarının önemli olanları Develi ve Hisarcık’ta yer almaktadır. Develi ilçesinde bulunanlardan Hititlere ait olanı Fraktin Kaya Anıtları olarak bilinmektedir. Kayseri merkezine 78 km uzaklıktadır. Büyük bir kaya üzerinde hiyeroglif yazı ve kabartma resimlerle  ünlüdür. Diğeri Şimşek Kaya olarak adlandırılmakta ve Fraktin Kaya Anıtının bir benzeridir. Hisarcık’taki kaya anıtı da hiyeroglif yazı ve kabartma resimlerden ibaret diğer kaya anıtlarının benzeri bir eserdir.

     Mezar Anıtları

İl merkezinde İstasyon Caddesinde medrese arkasında bulunan Roma Mezarı ile Felahiye İlçesine 7 km uzaklıktaki büyük mermer taşlardan yapılmış olan Roma Mezarı en önemlilerindendir. Bu mezarların Kapadokya’nın Roma Eyaleti olduğu dönemde yapıldıkları bilinmektedir.

Kaleler

Merkezde Kayseri ve Asarcık Kaleleri, Develi’de Develi ve Öksüt Kalesi, Akkışla ilçesinde Akkışla Kalesi, Pınarbaşı İlçesinde Viranşehir Zamantı Kalesi, Yeşilhisar İlçesinde Yeşilhisar ve Zengibar Kalesi ile Felahiye İlçesinde Zırha Kalesi görülmeye değer önemli kalelerdir.

Hanlar Ve Kervansaraylar

 

Kayseri-Sivas Karayolunun 47. kilometresinde yer alan Sultanhanı, Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat zamanında yaptırılmıştır. Kayseri-Malatya Karayolunun 50. kilometresinde bulunan Karatay Hanı, Selçuklu vezirlerinden Celaleddin Karatay tarafından 1240 yılında yaptırılmıştır. İncesu İlçesinde bulunan Karamustafapaşa Kervansarayı, Osmanlı veziri Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından külliye olarak yaptırılmıştır. Külliye içerisinde çarşı, medrese, hamam ve cami bulunmaktadır. Ayrıca Osmanlılar döneminde Kayseri İl merkezinde yaptırılan Pamukhan, Gökhan ve Vezirhan diğer önemli hanlardandır.

 

 

 

 

 

Medreseler

Anadolu’nun Ve Avrupa’nın ilk tıp okulu ve hastanesi olarak Selçuklular döneminde yaptırılan ve bugün müze olarak kullanılan Şifaiye ve Gıyasiye Medresesi, 1240 yılında Selçuklu vezirlerinden Seraceddin tarafından yaptırılan Seraceddin Medresesi, 1237 yılında Selçuklu hükümdarı 2. Gıyaseddin Keyhusrev’in annesi Mahperi Hatun tarafından yaptırılan ve bugün hediyelik eşya çarşısı olarak kullanılan Hunat Hatun Medresesi, 1276 yılında Selçuklular döneminde yaptırılan Sahabiye Medresesi, 1249 yılında Selçuklu veziri Ebukasım Ali Taşi tarafından yaptırılan Hacıkılıç Medresesi ve 1431 yılında Dulkadiroğullarından Nasureddin Mehmet Bey tarafından yaptırılan Hatuniye Medresesi gerek tarihsel ve gerekse turizm açısından görülmeye değer önemli mimari eserlerdir. Bu medreselerin hepsi de il merkezinde bulunmaktadır.

Kümbetler

Döner Kümbet, Kayseri’de Talas Yolu üzerinde bulunmaktadır. Prenses Şah Cihan Hatun adına yaptırılmış önemli ve görkemli bir türbedir. Selçuklu eserlerinin en güzel örneklerindendir. Sarımtırak kesme taştan on iki köşeli ve yüzlü olarak (her yüzünde değişik geometrik şekiller ve efsanevi yaratıkları sembolize eden kabartmalar vardır) inşa edilmiştir.

Han Kümbeti, şehir içinde Talas Caddesinde Han Camiinin güneyinde yer almaktadır.13. yüzyıl yapılarındandır. Sekizgen planlı, iki katlı bir Selçuklu eseridir. Kümbetin içerisinde üzeri yazılı iki lahit bulunmaktadır.

Alaca Kümbet, yine Talas Caddesi üzerinde 1280’li yıllarda yapılan bir Selçuklu eseridir.  İçten ve dıştan kare planlıdır.

Mahperi Hatun Türbesi, şehir merkezinde Hunat Camii ile medrese arasında yapılmış mimari karakterli anıtsal bir Selçuklu eseridir. Sekiz köşeli olarak ve süslü bir şekilde yapılmış bulunan türbenin içerisinde yan yana üç mezar taşı bulunmaktadır.

Çifte Kümbet, Kayseri’de Sivas Caddesinde bulunmaktadır. Eyyubi hükümdarı Melik Adil’in kızı Adile Hatun adına kızları tarafından 1247 yıllarında yaptırılmıştır. Kare şeklinde ve kenarları sade silmeli, yüksek kaide üzerine oturtulmuş sekizgen bir kümbettir.

Hızır İlyas Kümbeti, Develi İlçesinin güneybatısında hakim bir tepe üzerinde kare planlı ve kesme taştan yapılmış bir türbedir. İçinde sanduka bulunması bir makam türbesi olduğunu kanıtlamaktadır. Bugün mescit olarak kullanılmaktadır.

Sırçalı Kümbet, Kayseri’de Birinci Endüstri Meslek Lisesinin bahçesinde yer almaktadır. Geniş, dört köşe planla kaide üzerine oturtulmuş ve yuvarlak planlı bir sanduka odasına sahiptir. Silindir şeklinde olan türbe çok düzgün işçilikle kesme taşlardan yapılmıştır. 14. yüzyıla aittir.

Hamamlar

Hunat, Sultan, Gülük, Caferbey ve Kadı hamamları önemli tarihi hamamlardır.

 

Çeşmeler

Sahabiye, Pamukhanı, Oduncu, Şiremenli, Güdüllü ve Kadı Çeşmeleri Selçuklu ve Osmanlılar dönemlerinde yaptırılan önemli çeşmelerdir. Bunlara benzer değişik yerleşim yerlerinde çok sayıda çeşme bulunmaktadır. Bu çeşmelerin kaybolmaması amacıyla rölöveleri alınmış ve bir kitap halinde bastırılmıştır. Bazılarının restoresi asıllarına uygun şekilde yaptırılmıştır.

Çarşılar

Bedesten, Pirinççiler, Hacıefendi ve Kapalı Çarşı Osmanlılar devrinde yaptırılan en önemli tarihi çarşılardır. 1853 yılında yaptırılan Kapalı Çarşı, il merkezinde büyük bir alanı kaplayan, içinde çeşitli esnafların bulunduğu, kemerler üzerine oturan ve tamamının restore edildiği bir pazar yeridir.

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz