KAYSERİ’DE AKP 6, MHP 2, CHP VE İYİ PARTİ 1’E VEKİL ÇIKARTIYOR

KAYSERİ’DE AKP 6, MHP 2, CHP VE İYİ PARTİ 1’E VEKİL ÇIKARTIYOR

KAYSERİ’DE SANDIKLARIN YÜZDE 50’YE YAKINI AÇILDI

KAYSERİ’DE SANDIKLARIN YÜZDE 50’YE YAKINI AÇILDI

SANDIĞA GİDEMEYEN HASTALARI SANDIĞA GÖTÜRDÜLER

SANDIĞA GİDEMEYEN HASTALARI SANDIĞA GÖTÜRDÜLER

YSK YASAĞI KALDIRDI… İŞTE İLK SEÇİM SONUÇLARI…

YSK YASAĞI KALDIRDI… İŞTE İLK SEÇİM SONUÇLARI…

ÖNCE SANDIĞA SONRA DÜĞÜNE GİTTİLER

ÖNCE SANDIĞA SONRA DÜĞÜNE GİTTİLER

KÜFRAN I NİMETLER.
  • İHSANGÖRÜCÜ
    • İHSAN GÖRÜCÜ
    • ihsangorucu@kayserihakimiyet2000.com
    • 6 Temmuz 2017 - 12:33:50

KÜFRAN I NİMETLER. İNKARA ŞARTLANAN MUANNİD MÜNAFIK VE MÜNKİRLER
Halk arasında misafirlikte yemek yediği kaba tükürenler diye tesmiye edilen tipler bu günkü
değineceğimiz menfi tipler. Sevgili okuyucu Hakikati inkara şartlanmış olanlar kalplerinde küstahça bir
büyüklük duygusu,”Cahiliye Ürünü” necis bir duygu taşırken Allah CC da elçisine ve müminlere iç huzuru -İtminan,muhabbet,sevgi-ihsan etmiş ve onlara Allah’a karşı sorumluluk duygusu aşılamıştır.Çünkü onlar bu ilahi armağana en çok layık olanlardır ve onu pekala hak etmişlerdi. Allah CC her şeyi tam bilendir.”FETİH 26″ Bunlar da değişik kategoriler ve sapış-helak oluş yani yanıldıkları zaviyeleri farklı farklı bakış açılarına istinad eder. Çahiliye tükenir mi affedersiniz i…ne dök dedikleri sınırsız sayıda “Cahiliye”den önemli bir kaçını görüş ve düşüncelerinize arz edeceğim.
1-Muhterem Müslüman!“Münkir”,İnkarcı bir nankördür.Bilmediğinden inkar etse de. Kendisini geliştirmediği ve,hakikati aramadığı için.İlmi az olmak ve başka nedenle Allah’ın ayetlerine inanmamaya inkar dendiğini başka yazılarımda vurgulamıştım.Kuran ı Kerim’de 37 defa Allahın ayetlerini,nimetlerini,Peygamberlerini,gönderdiği ilahi kitaba ve ahirete inanmama,Allah’ı yadırgama,tanıyamama,kötülük,çirkin ve azap gibi anlamlar sadedinde inkarcılara vurgu yapılmıştır.
2-Bilerek kasten inkara “CUHUD” denir.”Cehade” fiilinden türemiştir.İkrarın zıddı olup bilerek inkar etme manasına gelir.Kur’an da 12 yerde eş anlamlı türevleri ile beraber geçmektedir bile bile Allah’ın ayetlerini, Kur’an hakikatlerini inkar manası bazı ayetler de de ahireti inkar, bazı yerde ise Allah’ın nimetlerini inkar ile alakalı geçer.
3-Nimete çok çok nankörlük edenler yani -le-KENUD olanlar.Arapçada hiçbir şey bitirmeyen toprağa”Arz ı kenud”denir.Kocasının hukukunu bilmeyen, iyiliklerine teşekkür etmeyen nankörlük eden kadına,fukaraya yardım etmeyen cimri zengine,işçisine çalıştırdığı adamlara hakkın vermeyen işverene kenud ismi verilir.
4-TEKZİB’ de küfrün türevi en aşağı fiillerin başında gelmektedir. “Kizb” yalan söylemek demektir.Doğruluğun zıddı-hilafıdır. Kizb K.Kerimde 271 yerde geçmektedir.”Tekzib” ise birini yalana nisbet etmek,yalanlamaktır.İnkar etti manasına geldiği gibi birisini yalancı buldu manasına da gelmektedir.Tekzibciler ayetleri Allah’dan gelmedi elçilerin masallarıdır-Esatirül evvelin-diyen kafirlerdir.Tekzipçi yalan söylemekle kalmayıp yalan haber de uydurup uçurandır.Sadece yalanlayandan kötüdür.
5-İlhadcılar ya da “MÜLHİD”ler.Meyl ve sapma manasına gelir.Aslı “Lahd”dir.Mülhid,hak’tan sapan ve ona ondan olmayanı sokan,bulaştıran,”HAK”’kı kirleten demektir.Türevleri K.Kerim’de 6 yerde geçen bu sapıklık kelimesi günümüzde hiçbir ilaha inanmayan kafirleri”Ateist”leri kapsamaktadır.Allah’ın ayetlerine içermediği manalar yükleyen ilahiyatçı taslakları da bu cümledendir.
6-“CEHL”de, Cehlin esiri olanlar yani CAHİLLER. Ama cahil olduğunu bilmeyen mürekkeb cahiller de maalesef küfre denk olanlar zümresinde olarak zikredilmiştir.Cehl kelimesi cahiliyenin aslıdır.İki manaya gelmektedir a-İlmin zıddı b-Hafif meşrebliktir. Kur’anı Kerimde 24 yerde geçen bu kelimenin her iki anlamı zikredilen ayetlerde mevcuttur.Muhtedi İzitsu “Cahile,İyi ile kötüyü ayıramayan,yaptığı kötü işlerden pişmanlık duymayan asla özür dilemeyen, iyiliğe duyarsız, gerçeğe dilsiz ilahi rehberliğe kör olan cahiliyye insanını temsil eden, kafir anlamı yüklemiştir.
YARIM FATİHA: KISSA
Bir sahabi,mescitte Peygamberimizi ve Hz.Ebubekiri selamladı orda bulunan Hz.Ali R.A. efendimize selam vermedi.Hz.Ebubekir Hz.Ali’ye adamın niye böyle davrandığını sordu.Hz.Ali R.A:
-Ban yirmibin akçe borcu var ödeyemiyor zavallı yoksul zavallı,utanıyor diye cevap verdi.Hz.Ebubekir adamcağızı çağırdı,ona dedi ki:
-Fatiha’yı yarısına kadar ve sevabını bana bağışlarsan borcunu ben veririm senin.Fukara sahabi razı geldi aşırı derecede sevindi ve Elhamdü lillah …. diye başladı ve yarısına kadarı bir nefesde okudu.
-Devam et,diye bağırdı Hz.Ebubekir heyecanla.Devam et, yirmibin akçe daha vereceğim.
Fatiha bitince çıkardı kırk bin akçe saydı; ayrıca:
-Allahaşkına,dedi,azsa söyle daha vereyim. Çünkü fatihanın değeri bundan çok fazladır.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz