KOCASİNAN AKADEMİ, KADEM’E EV SAHİPLİĞİ YAPTI

KOCASİNAN AKADEMİ, KADEM’E EV SAHİPLİĞİ YAPTI

ÜLKÜ OCAKLARI 23 NİSAN BAYRAMI’NI KUTLADI

ÜLKÜ OCAKLARI 23 NİSAN BAYRAMI’NI KUTLADI

TEMA’DAN OKULLARDA BİLGİLENDİRME

TEMA’DAN OKULLARDA BİLGİLENDİRME

KALDER’İN YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

KALDER’İN YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

BİSİKLET TAKIMLARININ KAMP TERCİHİ ‘ERCİYES’

BİSİKLET TAKIMLARININ KAMP TERCİHİ ‘ERCİYES’

LİSAN VE YARATICI YAZMA –I
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 17 Temmuz 2017 - 11:41:25

Yaratıcılık; her bireyde var olan ve insan yaşamının her aşamasında bulunabilen bir yetenek, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara dek uzanan geniş bir alanı içine alan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir. Yaratıcı yazma kavramını da bu tanım doğrultusunda düşünebiliriz.
Yaratıcı yazma kişinin yaratıcılık yeteneği ile yakından ilgilidir. Buna göre yaratıcı yazma çalışmalarında başarılı olmak ve yazarlığa ilk adımı atmak konusunda anahtar kelime yaratıcılıktır. Yaratıcı yazmada birçok düşünce ve hayal arasında gidip gelmek, okuyabilmek, okuduğunu anlayabilme, düşünme ve dinleme ile ilgili etkinlikleri yerine getirebilmekle mümkündür.
Bu nedenle dil öğretimi gerçekleştirilirken konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi öğrenme alanlarının geliştirilmesine çalışılır. Dil öğretiminin temel hedefi, öğrencilerin, dilin farklı bağlamlarda aldığı görünümleri kavramaları, dil aracılığıyla kendilerini ifade edebilmeleri, değişik bilgi kaynaklarına ulaşarak duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirmeleridir. Buna göre temel öğrenme alanlarını geliştirmeye çalışırken aynı zamanda öğrencilerin bireysel ve toplumsal anlamda sağlıklı bir iletişim kurabilmek ve etkileşimde bulunabilmek amacıyla bazı ek beceriler de edinmeleri gerekmektedir.
Bunlar “Temel Beceriler” olarak adlandırılmakta; öğrencilerin dil becerilerindeki gelişimleriyle bağlantılı, kazanacakları ve hayat boyu kullanacakları temel beceriler şeklinde tanımlanmaktadır.
Temel beceriler şunlardır:
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma
Eleştirel düşünme
Yaratıcı düşünme
İletişim kurma
Problem çözme
Araştırma
Karar verme
Bilgi teknolojilerini kullanma
Girişimcilik.
Dil öğretimi sadece belli kuralların edinilmesine dayanan etkinliklerden oluşmaz. Bir dili öğrenmiş olmak o dille konuşabilmek, yazabilmek çok önemlidir. Bu temel beceriler arasında yaratıcılık ve yaratıcı düşünme önemli bir yer tutmaktadır.
Çağdaş eğitim anlayışının en önemli amaçlarından sayılan yaratıcı ve bilimsel düşünmenin geliştirilmesi ana dili eğitiminin amaçları arasındadır. Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmayı ana dili öğretiminin işlevleri arasında yer alır.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz