BAŞARILI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR…EMNİYETTEN MAYIS AYI İSTATİSTİKLERİ

BAŞARILI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR…EMNİYETTEN MAYIS AYI İSTATİSTİKLERİ

YENİ KIŞLA KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN ŞENLİK

YENİ KIŞLA KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN ŞENLİK

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN DÜNYA SEVGİSİ

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN DÜNYA SEVGİSİ

BEYDEĞİRMENİ HIZLA İLERLİYOR

BEYDEĞİRMENİ HIZLA İLERLİYOR

ALINAN ÖNLEMLER KAZA SAYISINDA YÜZDE 18’LİK AZALMA SAĞLADI

ALINAN ÖNLEMLER KAZA SAYISINDA YÜZDE 18’LİK AZALMA SAĞLADI

MATEMATİK EĞİTİMİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 6 Kasım 2015 - 17:16:34

Eğitimde niçin Matematik, günlük hayatta kullanılan sayıların oluşturduğu karmaşık kavramlar ya da matematiğin doğası hakkında hiçbir bilgisi olmayan kişilerin tanımlamaya çalıştığı bir bilim aracı değildir.
Matematik, insan yaşamı boyunca insan duygularını, başarı ve yenilgileri, buluşların sentez ve analizini değerlendiren bir süreç olarak görülmelidir.
Bu nedenle matematik, dışarıdan bakıldığında çoğu zaman sıkıcı olan rakamlar ve semboller yığını olarak görünmemelidir. Hâlbuki matematik ile uğraşanlar bu düşüncenin aksine “matematik, güzelliktir ve tüm olası modellerin incelenmesidir.” Dedikleri gibi “ matematik sıfır ile sonsuz arasında kalan sayılarla düşünmektir,” tezini savunanları da görüyoruz.
Matematiğin bu şekilde farklı normlarla tanımlanmasının nedenleri, değişik düzeylerde matematik yapan kişilerin matematik anlayışlarındaki farklılıklardan ve matematiğin oluşumundaki doğasal felsefi görüşlerin çeşitliliğindendir.
Bu nedenle matematiğin oluşmasında iki yaklaşımdan söz edebiliriz. Bunlardan biri “ matematiğin insanlar tarafından icat edildiği” diğeri de “ zaten evrende var olan matematiğin insanlar tarafından bulunmasıdır.”
Bunu bir fasulye bitkisinin belli bir yüksekliğe çıkmak için helisi en kısa yol olarak seçmesi, bir arının en az malzeme ile düzlemi kaplamak için düzgün altıgenleri kullanmasında, gök cisimlerinin uzayda elips yollar çizmesinde ve bir ayçiçeğinin düzenli kesişen eğrilere sahip tohumlarında görmek mümkündür.
Evrende her şeyin kararlı davranması ve bu kararlığın matematiksel bağıntılara uygunluğu bizi şu sonuca götürür; matematik, insan zihninin çevreden aldığı esin ve ilk hareketle soyutlama yapmak suretiyle ürettiği bir bilgidir.
Eğitim sistemi içinde matematik eğitiminin; toplumun büyük bir kesiminde ortak bir matematik kültürü vermede, sanayide, teknolojide ve günlük yaşamdaki diğer alanlarda ve hatta matematik sahasında çalışacak olan akademisyenleri yetiştirmede son derece önemli bir yeri vardır.
Bir ülkedeki eğitim içerisinde matematiğe duyulan gereksinim ve matematik dilinin evrenselliği, bilgi toplumu olma yolundaki ilerlemede kaçınılmaz bir faktördür.
Matematiği anlamak, bugünün dünyasında her zamankinden daha önemlidir ve gelecekte de çok daha fazlasına ihtiyaç duyacağımız bir gerçektir.
Genel eğitim içerisinde önemli bir yeri olan matematik, etrafımızdaki dünyayı anlama ve keşfetmede bize yardımcı olan gizemli bir potansiyeldir.
Ölçme ve değerlendirme, özellikle öğrenciler tarafından son derece önem verilen eğitim-öğretim etkinliklerinin vazgeçilmez bir aşamasıdır.
Ölçme-değerlendirme sürecini eğitimin bir vazgeçilmezi yapan faktör, eğitim sürecinin her bir parçasının ölçme-değerlendirme ile yakından ilgili çalışma etkinliklerinin artırılmasıdır.
Değerlendirme, ölçmeyi de içine alan bir kavram olduğundan neyi ölçeceğimize ve bunu daha sonra nasıl değerlendireceğimiz yönünde önyargılı olmadan karar vermeliyiz.
Çünkü ölçme ilkesi ile tutarlı olmayan bir değerlendirme, tutarsız bir tahmin yapmak ya da bir önyargıdan ileri gidemez.
Eğer okullarımızdaki eğitim ve öğretimin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması hedefleniyorsa o zaman kullanılan değerlendirme etkinliklerini geliştirmek gerekir.
Çünkü matematik öğretiminde gösterilen ölçme-değerlendirme etkinliği ve uygulanan değerlendirme yöntemleri, öğretim sürecine direkt olarak etki eder.
Bu da, matematiğe karşı olumsuz tutumları azaltmak için öğretmenin hangi amaçlar doğrultusunda neyi ölçeceğine karar vermiş olması ve bunu öğrenciye net bir şekilde yansıtması gerekir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz