ERÜ İLAHIYAT FAKÜLTESINDE MEZUNIYET SEVINCI

ERÜ İLAHIYAT FAKÜLTESINDE MEZUNIYET SEVINCI

7 PARTİ TEMSİLCİSİ BİRLEŞTİ, PARTİ STANTLARINI GEZDİ

7 PARTİ TEMSİLCİSİ BİRLEŞTİ, PARTİ STANTLARINI GEZDİ

ÜNİVERSİTELER ŞEHİRLERİN DİNAMİKLERİNDEN

ÜNİVERSİTELER ŞEHİRLERİN DİNAMİKLERİNDEN

MELİKGAZİ’DEN 3 AYRI SEMTTE 3 ADET TAKSİ DURAĞI

MELİKGAZİ’DEN 3 AYRI SEMTTE 3 ADET TAKSİ DURAĞI

YAHYALI’DA YAZ SPOR OKULLARI TÖRENLE AÇILDI

YAHYALI’DA YAZ SPOR OKULLARI TÖRENLE AÇILDI

MELAİKE İ KİRAM…CÜNDÜLLAH-Allah’ın Askerleri-
  • İHSANGÖRÜCÜ
    • İHSAN GÖRÜCÜ
    • ihsangorucu@kayserihakimiyet2000.com
    • 12 Haziran 2018 - 11:44:44

HER İNSANIN ÖNÜNDE VE ARDINDA ONU ALLAH’IN EMRİYLE KORUYAN MELEKLER TAKİPÇİ MELEKLER VARDIR… ( Ra’d 11 )

Haliki zülcelalimiz Tebareke ve Teala yarattığı kainatında olup biten her şeyi, bizzat doğrudan yapabileceği halde , her şeye muktedir olmasına rağmen işlerini bir vasıta ve vesile ile ikame eder. Bu işler için yani iyi ve kötü icraatları ifa etmek üzere Allah Tealanın melek,cin ve şeytan denilen bir takım varlıkları yarattığını ve varlığını hepimiz biliyor ve iman ediyoruz şeksiz, şüphesiz. Bunların mevcudiyeti bizim gibi kesif olmayıp yani maddi olmayıp latif ve ruhanidir. Malum, genellikle melekler hayırlı, şeyatin denen şeytanlar ise kötü, şerli işlere vasıt olurlar.Her şeyi bir vasıtaya istinad ettirmek Hakimi mutlakın hikmeti icabıdır değindiğimiz üzre.

Melekler ferdi ahlakın-Bireyin-düzenli ve sağlıklı, içtimai nizamın,toplumsal sosyolojinin sürekli ve düzenli bir tarzda işlemesini temin ederler. İnsanlara iyiliği ilham ederler. Her insanın ameli, sağında ve solunda bulunan Kiramen Katibin denilen iki melek tarafından tesbit ve kayd edilir.( Kaf suresi 17-18 ) Gerçi insan bütün hal ve hareketlerinin Allah’ın gözetiminde ve bilgisi dahilinde cereyan ettiğini bilir ve buna itikad eder ama bir de bu iş için iki meleğin özel olarak görevlendirildiğine ve bunların amel defterlerini yazdıklarına inanacak olsa, elbetteki daha tesirli olur. Aynı şekilde kabirde insanı sorguya çekecek olan Münkir ve Nekir adını alan melekler de kişilere sorumluluk duygusunu ve hesap verme inancını yerleştirir. Meleklerin bir kısmı Allah’ı tesbih, tenzih, takdis edip ona hamd eder, bu suretle iyi kul olma konusunda insanlara örnek olurlar. Bir kısmı müslümanların affedilmeleri için istiğfar, derecelerinin yükselmesi için dua ederler. Bu suretle diğergamlığın ve emre itaatin güzel bir numunesini teşkil ederler. Hangi cihetten bakılırsa bakılsın, görülür ki insanlar melekler için değil, melekler insanlar için yaratılmıştır, insanın hizmetindedirler. İnsanları gözetip kendilerine kol kanat olmaktadırlar. Meleklerin Adem’e secde etmeleri ve insanın yaratıkların en şereflisi olması da bunu göstermektedir.

Cebrail, peygamberlere vahiy getirmeye, Azrail eceli gelenlerin ruhlarını kabzetmeye, Mikail rızık,bereket,yağmur ve rüzgar gibi tabiat olaylarını idare etmeye , İsrafil sur üflemeye memur edilmiştir.Allah nebilerine doğrudan ve vasıtasız olarak hitap etmeye muktedirdir ama O’ umumiyetle bu ve benzeri işlerde vasıta kullanır. Böylece her şeyi usulüne uygun münasip bir vasıta ve aletle yapmanın lüzümüna işaret eder. Bütün canlıların rızkını veren O’dur. Fakat bu rızkı bir sebebe ve vasıtaya istinaden verir. Eğer kul, sebepsiz rızık ve mal sahibi olmak isterse, çalışıp çabalamadan hazır şeyleri yemek isterse bu hiç Allah’ın cari ve meri kanunlarına uyar mı? Yukarıdan aşağıya doğru olan idarede sebep ve vasıtaya itibar edilmişken, aşağıdan yukarıya doğru olan taleplerde aynı şeylere itibar edilmezse yanlış yol tutulmuş olmaz mı? Aslında meleklerde irade yoktur,tıpkı tabiat kanunları gibi tabiatlarının icabı olan ve kendilerine verilen emirleri aynen icra ederler. Fakat yine de bu vasıtalara ve sebeplere başvurulmuştur.(İmam Gazali İhya ul Ulumuddin 4. cilt 117)

Şer kuvve-ler karşısında kulları desteklemek, manen-psikolojik destek ve ruhen güçlendirmek ve bizim bilmediğimiz derin hikmetlerle yaratılan melekler insanı şu dünya gailesinde sorunlarıyla başbaşa bırakmama, ilahi takviye vazifesi görüyorlar. Hafaza melekleri insanı görünen- görünmeyen kaza ve belalardan muhafaza memurlarıdır. Dibaceye aldığımız Ra’d 11 ayeti celilesi onu ifade buyuruyor. Bu melekler özellikle küffarla yapılan savaşlarda islam ordularına yardım ederek çoğu harbin zaferle bitmesini sağlıyor. Müslümanların sıkıştığı her yerde imdada Hızır gibi yetişirler. Şöyle ki bir Allahın hizbi vardır, bir de şeytanın hizbi-Hizbuşşeytan-.( Mücadele 19-22 ) Bu iki hizip mücadele halindedir. Cündüllah denilen ve meleklerden müteşekkil Allahın bir ordusu vardır.( Tevbe 40 ve Ahzab 9 ) Görünmeyen bu ordu ile Allah kendi hizbini-Hizbullah- destekler. Nitekim Bedir Harbinde Ebu Cehil başkanlığındaki şeytan ordusuna karşı Hz. Peygamber S.A.V. başkanlığındaki hizbini bin melekle desteklemişti.( Enfal 9, Ali İmran 124-125 ) Bu ilahi destek ve güç bütün gaza ve küffarla yapılan savaşlarda, cihadlarda islam askerlerinin en yüksek seviyede kuvvet ve kudret aldıkları, haklı olarak güvendikleri ve dayandıkları tek güç kaynağı, sonsuz moral destek olmuştur her asırda. Şefkat, merhamet, iyilik ve sevginin sembolü olan melekler, müslümanlara koruyucu kanatlarını gererek onları her türlü bela ve musibetlere karşı himaye ederler.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz