AGÜSPOR, HAFTALAR SONRA KAZANIP MORAL BULDU…

AGÜSPOR, HAFTALAR SONRA KAZANIP MORAL BULDU…

AVRUPANIN YOLU BU MAÇTAN GEÇİYOR

AVRUPANIN YOLU BU MAÇTAN GEÇİYOR

TÜRKİYE ARTİSTİK JİMNASTİK GRUBU YARI FİNAL MAÇLARI YAPILDI

TÜRKİYE ARTİSTİK JİMNASTİK GRUBU YARI FİNAL MAÇLARI YAPILDI

1461 TRABZON-KAYSERİ ERCİYESSPOR:8-1

1461 TRABZON-KAYSERİ ERCİYESSPOR:8-1

AK PARTİ’Lİ KARAYEL: ERKEN SEÇİM GÜNDEMİMİZDE YOK

AK PARTİ’Lİ KARAYEL: ERKEN SEÇİM GÜNDEMİMİZDE YOK

METİNLERİN ELEŞTİREL OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 18 Nisan 2015 - 16:14:52

Bilginin hızla ve katlanarak ilerlediği çağımızda, görsel ve yazılı olarak yoğun bir bilgi akınına uğrayan bireylerden beklenen, bilgiye ulaşmasından çok, karşı karşıya kaldığı bilgi yığınları içerisinden işine yarayanı seçerek onu işlevsel olarak kullanabilmesidir. Bilginin kullanılabilmesi için onun doğru bir şekilde anlaşılması, yorumlanması ve bununla da kalmayıp bu bilginin doğruluğunun, yararlılığının ve gerekliliğinin sorgulanması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bu noktada bilgi edinmenin en temel yollarından biri olan okumanın işlevi ve niteliği ayrı bir önem taşımaktadır.

Okuma, yazıdaki duygu ve düşüncelerin kavranması, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi gibi fizyolojik, zihinsel ve ruhsal yönleri bulunan karmaşık bir süreçtir. Buna göre, okuma yalnızca çizgi, harf ve sembollerin algılanıp seslendirilmesinden ibaret değildir. Okuma; görme, algılama, seslendirme, anlama, beyinde yapılandırma gibi göz, ses ve beynin çeşitli işlevlerinden oluşan karmaşık bir süreç olarak ifade edilmektedir. Bu sürecin bireyin biyolojik, psikolojik ve fizyolojik özelliklerinin etkin bir bütünlük içinde çalıştığı düşünsel bir etkinlik olduğunu ve bu etkinliğin özünü “anlama” hedefinin oluşturduğunu belirtmektedir.

Aynı zamanda günümüzde okumanın en önemli konusunun okunandan anlam kurma yani anlamı yapılandırma olduğunu vurgulamaktadır. Sadece metinde gömülü olan anlamları değil aynı zamanda satırlar arasında gizlenen anlamları da kavramak gerektiğini savunmaktadır. Bunu gerçekleştirebilecek iyi bir okuyucudan beklenen de, anlayarak okumasının yanı sıra, okuduklarını anladıktan sonra onu değerlendirebilmesidir. Başka bir deyişle edebi bir eserde yazarın ne kastettiğinin farkına varabilmek için okunanı anlamanın ötesinde metinde anlatılanları yargılamak gerekmektedir.

Çocuklara muhakeme yeteneği kazandırılabildiğinde okuma eğitiminin başarıya ulaşmış olacağını belirtmektedir. Bireyin okuduklarından anladıklarını bir takım ölçütleri de kullanarak değerlendirme yapabilmesi için eleştirel bir okuma gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bireylerin modern dünyada başarılı olabilmeleri için okumayı iyi öğrenmelerinin yeterli olmadığı; uzun vadeli başarı için bireylere eleştirel okuma becerilerinin de kazandırılması gerektiğini önemle vurgulanmaktadır. Ayrıca istenilen demokratik eğitim seviyesine ulaşmanın ve bireylerin içinde bulundukları sosyal sorunlara ahlaki bir tutum geliştirmelerinin eleştirel okuryazarlık sayesinde gerçekleştirilebileceği savunulmaktadır. Öte yandan bu görüşü bir adım daha ileriye götürerek, sosyal eylemlere geçebilmek için iyi bir eleştirel okuryazar olmanın gerekliliğini vurgulamaktadır.

Eleştirel okuma bireyin okudukları hakkında düşünmesi, okuduklarını değerlendirmesi ve okuduklarına ilişkin kendi yargılarını alışkanlık durumuna getirmesi olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda eleştirel bilinçlilik, eleştirel düşünme, eleştirel pedagoji, eleştirel dil farkındalığı gibi terimlerle örtüşen ya da bir arada kullanılan eleştirel okumanın, okunan metin üzerine muhakeme yapma, çıkarımlarda bulunma, olaylar ve fikirler arasındaki farkı ayırt etme, yazarın niyeti ve bakış açısını anlama yeteneği olduğu ifade edilmektedir.

Thorndike’ın düşünerek okuma yaklaşımı olarak nitelendirdiği eleştirel okuma yaklaşımı, eleştirel düşünme becerilerinin okumada kullanılmasını içermektedir. Bu becerilerin de dikkat, özetleme, genelleme, okuduğunu anlama, motivasyon ve sonuç çıkarma gibi davranışları kapsadığını belirtilmiştir. Eleştirel okumada, okuyucunun parçayı analiz etmesi, yazarı, parçayı ve kendini değerlendirmesi ve bireysel tepkisi önemli yer tutar. Öte yandan eleştirel okuma becerisinin; kaynakları araştırma, yazarın amacını tanıma, görüşleri ve gerçekleri ayırt etme, çıkarımlar yapma ve yargılar oluşturma gibi özellikleri kapsadığı belirtilmektedir.Kritiklerin görüşleri baz alınarak; kuşkusuz eleştirel okuma becerisinin eğitimi konusunda öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Bu görevlerin başında çocuklara okumayı özendirmek, derinlemesine anlamak için okunanlar üzerinde demokratik bir tartışma ortamı oluşturmak ve anlaşılanların tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirilmesini sağlamak gelmektedir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz