BAŞARILI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR…EMNİYETTEN MAYIS AYI İSTATİSTİKLERİ

BAŞARILI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR…EMNİYETTEN MAYIS AYI İSTATİSTİKLERİ

YENİ KIŞLA KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN ŞENLİK

YENİ KIŞLA KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN ŞENLİK

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN DÜNYA SEVGİSİ

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN DÜNYA SEVGİSİ

BEYDEĞİRMENİ HIZLA İLERLİYOR

BEYDEĞİRMENİ HIZLA İLERLİYOR

ALINAN ÖNLEMLER KAZA SAYISINDA YÜZDE 18’LİK AZALMA SAĞLADI

ALINAN ÖNLEMLER KAZA SAYISINDA YÜZDE 18’LİK AZALMA SAĞLADI

ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 14 Aralık 2015 - 17:18:37

Günümüz toplumlarında nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Toplumların nitelikli insan gücü ihtiyaçları ancak nitelikli eğitim kurumlarıyla sağla-nabilir. Eğitimin niteliğini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Kuşkusuz en önemli faktörlerden biri de öğretmendir. İnsan yetiştirme konusunda stratejik meslekler sıralamasında ise öğretmenlik mesleği birinci sırada yer almaktadır. Öğretmenin, eğitimin niteliği üzerinde etkisi, toplumdaki bütün kesimler tarafından kabul edilmekle birlikte, öğretmen yetiştirmenin nasıl olması gerektiği konusunda bir görüş birliğine varılmamıştır. Gelişmiş ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemleri incelendiğinde, ülkeler arası farklılıklar olduğu görülmektedir. Ancak son yıllarda birçok Avrupa ülkesinin, öğretmenlik mesleğini geliştirmek amacıyla, öğretmenlerin eğitim sürelerini uzatma ve öğretmen eğitiminde konu alanı bilgisi ile meslek bilgisi arasında bir denge sağlama çabası içine girdikleri izlenmektedir ((Halyoake, 1993, s. 216).Ülkemizde de bu gelişmelere paralel olarak gerek ilköğretim gerekse ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştiren kurumlarda birliktelik sağlanmaya çalışılmıştır. Bu olumlu gelişmelere karşın Tekışık’a (1989, s.10) göre öğretmen yetiştirme işlevini üniversitelerinin üstlenmesiyle birlikte konu alanı bilgisiyle meslekî bilgi arasındaki denge öğretmenlik meslek bilgisi aleyhine bozulmaya başlamıştır. Bilindiği gibi ülkemizde ortaöğretim kurumlarına öğretmen olabilmek için, bir eğitim fakültesine bağlı öğretmen yetiştiren bölümlerinden mezun olmak ya da dört yıllık bir yüksek öğretim kurumundan mezun olup, öğretmenlik sertifikası almak gerekmektedir. Her iki durumda da öğretmen adayları öğretmenlik mesleğiyle ilgili davranışların büyük bir kısmını sekiz dersten oluşan (Harran Üniversitesi’nde 9 ders 22 kredi) “Öğretmenlik sertifikası programı” ile kazanmaktadır. Sistemler yaklaşımı çerçevesinde, öğretmen yetiştirme sisteminin öğelerini saptamak amacıyla Köymen (1988) bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonucunda saptanan ana öğeler;
1. Öğretmen adaylarının seçimi,
2. Seçilen adaylara gerekli bilgi, beceri alışkanlık ve tutum kazandırma süreci, yani yetiştirme.
3. Bu özelliklere sahip potansiyelin, fazla kayba uğramadan iş gücü olarak kullanılması, yani yerleştirilmesidir.
Belirlenen bu üç öğenin en uygun düzeyde çalışması ise bir taraftan belirli bir eğitim felsefesi, devamlı ve tutarlı bir eğitim politikası, diğer taraftan da hem bilimsel temel oluşturması hem de gelişmeyi sağlaması açısından değerlendirme ve araştırma öğeleriyle eş güdüm içinde olmasına bağlıdır (Köymen, 1988, s. 87). Bu öğelerin eş güdüm içinde değerlendirilmesi ve hedeflerinin belirlenmesinden önce öğretmenliğin tanımlanması gerekir. Bu da öğretmenliğin bir meslek olup olmadığını gündeme getirir. Bu konuda çok çeşitli görüşler olduğu bilinmektedir. Ancak geçmişte başlayıp günümüzde de devam eden öğretmenliğin bir meslek olarak kabul edilme çaba ve çalışmaların öğretmenliğin her yönden gelişmesine çok önemli katkıları olduğu ortadadır. Ülkemizde de meslekleşme sürecinde olan öğretmenliğin bu çerçevede ele alınıp işe buradan başlamak gerekmektedir. Böylece iyileştirme, uygulama ve sertifika amacı ile belli düzeyde standart oluşturacak aynı zamanda sorumluluk ve özerklik özelliği olan bir mesleğe yani öğretmenlik mesleğine eleman yetiştirme, nitelikli öğretmen yetiştirme modelinin belkemiğini oluşturmaktadır (Köymen,1998, s.88).

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz