CANİKLİ: AFRİN’DE YÜRÜTÜLEN OPERASYONUN SONUCU DEĞİŞMEYECEK

CANİKLİ: AFRİN’DE YÜRÜTÜLEN OPERASYONUN SONUCU DEĞİŞMEYECEK

SUMUDİCA: HERKESİN TAKIMIN YANINDA OLMASINI İSTİYORUM

SUMUDİCA: HERKESİN TAKIMIN YANINDA OLMASINI İSTİYORUM

ŞEHİDİMİZİN MEMLEKETİNE BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ

ŞEHİDİMİZİN MEMLEKETİNE BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ

TOMARZA’DA YÜZLER GÜLDÜ

TOMARZA’DA YÜZLER GÜLDÜ

ADNAN MENDERES CADDESİ GÜVENLİ VE SERİ ULAŞIM İÇİN KOT FARKI GİDERİLDİ

ADNAN MENDERES CADDESİ GÜVENLİ VE SERİ ULAŞIM İÇİN KOT FARKI GİDERİLDİ

ÖĞRETMENLER VE EĞİTİM FELSEFESİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 20 Kasım 2015 - 17:42:06

Eğitimin objesi insandır. Aynı zamanda insan, felsefenin de konusudur. “İnsanı bilinçli bir şekilde eğitebilmenin ön koşulu, niçin ve ne öğretileceğini bilmektir. Bu ise, yaşamın anlamı ve amacı hakkında bilgiyi gerektirir”. Bilim alanlarındaki “insanla ilgili bilgilerin bütünleştirilmesi ve insanın tabiatı, değişme kapasitesi, sınırlılıkları hakkında sentezler eğitim felsefesi yoluyla konur”. Eğitim felsefesi, eğitimi bir bütün olarak ele alan, eğitim politikalarına ve uygulamalara yön veren bir disiplin veya sistemli fikir ve kavramlar bütünüdür.
“Eğitim felsefesi süreç olarak ele alındığında, eğitimi engelleyen sorunlar kadar, eğitime yön veren kavramları, düşünceleri ve ilkeleri açıklama etkinliği olarak belirtilebilir”. Eğitimci ve öğretmenin, eğitimle ilgili olan bütün öğeleri dikkate alarak eğitimi bütün yönleriyle görmesine yardım eden eğitim felsefesi, yapılan ve yapılmakta olan eğitim etkinliklerinin anlamını ve önemini açık bir düşünce sistemi içinde görülmesini sağlamaktadır. Çünkü, eğitim ve öğretim etkinlikleri, bunların uygulama yöntemleri, davranış boyutları, neden ve sonuçları ancak, felsefenin zenginleştirdiği düşünce akımları ve işlerlik kazanmış zihinsel ortamlar içerisinde gerçekleşir. İşte bu aşamada, eğitime ilişkin felsefi akımlar farklı bakış açılarına sahip olup, temele alınan eğitim felsefesine göre eğitim ortamı biçimlenmektedir.
Bireylerin eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihleri, onların benimsedikleri eğitim felsefelerinin göstergesidir. Bu açıdan, “eğitim felsefesi, eğitimsel yapılar içerisinde etkinlikte bulunma, düşünme ve bir bakış tarzı olduğundan kendi başına bir görüş açısıdır”. Birçok eğitim felsefesi vardır. Genel olarak bu felsefeler, okulların ne olması ve ne yapmaları gerektiği; ders içerikleri ve öğretmenlerin sorumlulukları hakkında geniş bir düşünce perspektifini temsil etmektedir. Sınıf Öğretmenliği öğretmen adayları, temele aldıkları eğitim felsefesine göre, gelecekte eğitim sürecini planlayacak, uygulayacak, izleyecek ve değerlendireceklerdir.
Süreç içerisinde ortaya çıkacak sorunlara ilişkin çözümler getirebilmek, akıllıca kararlar alabilmek ve bunlara uygun eylemlerde bulunmak, tüm bunların arka planındaki değerleri, anlamları bilmeyi gerekli kılmaktadır. Bu anlamda her öğretmen adayının sahip olması gereken bir eğitim felsefesi vardır. Eğitim sürecinde neye önem verileceğini bu eğitim felsefesi tayin eder. Çünkü, “hangi felsefe temele alınırsa, o felsefenin ileri sürdüğü ölçütlere, hedefler, davranışlar, içerik, eğitim durumu ve sınama durumları uygun olmak zorundadır.

Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının üniversite düzeyinde aynı eğitim sürecinden geçmelerine rağmen, farklı felsefi tercihlere farklı düzeylerde; dolayısıyla eğitim sürecinin boyutlarına ilişkin farklı görüşlere sahip olduklarını göstermektedir.
Ancak, gelecekte, Sınıf Öğretmenliği öğretmen adaylarının çoğunlukla Eksperimentalist Felsefe’ye, daha sonra ise Realist Felsefe’ye göre eğitim sürecini düzenleyecekleri söylenebilir. Buna göre Eksperimentalist Felsefe’nin ilkelerini göz önünde bulunduran bir öğretmen, eğitim sürecinde, değişmenin sürekli olması gerektiğini, ahlaklı olmanın toplumsal anlaşmaya önemli katkı sağlayacağını, okulun toplumsal gelişmede etkili olduğunu, dolayısıyla programların sosyal problemlerin çözümüne yönelik olması gerektiğini, gerçekler araştırmalarla öğrenilebileceğini göre öğretimin araştırma tekniği ile yapılmasının önemli olduğunu, program düzenleme ve değerlendirmede öğrencilerinin aktif rol almalarını teşvik etmesi gerektiğini ve görevinin öğrenmeyi kolaylaştırmak olduğunu düşünür.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz