MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÖSYM TERCİH BÜROSU HİZMETLERİ

MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÖSYM TERCİH BÜROSU HİZMETLERİ

BAŞKAN ÇELİK’TEN “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

BAŞKAN ÇELİK’TEN “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

BAŞKAN ÇELİK İLE YATIRIM TURU

BAŞKAN ÇELİK İLE YATIRIM TURU

SERİ KATİL HAMDİ KAYAPINAR TUTUKLANDI

SERİ KATİL HAMDİ KAYAPINAR TUTUKLANDI

MİNİKLER BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ 

MİNİKLER BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ 

OSMANLI GİTTİ, BALKANLAR, KAFKASLAR VE ORTADOĞU NEDEN BİTTİ?-2
  • SÜLEYMANKOCABAŞ
    • SÜLEYMAN KOCABAŞ
    • suleymankocabas@kayserihakimiyet2000.com
    • 12 Şubat 2015 - 17:45:21

Günümüzde Adı Konulmamış Osmanlı Modeli Uygulaması

ABD ve AB, kendi tarihleri ve kıtalarında yüzyıllarca din, mezhep, ırk ve sosyal sınıf farklılıklarından kaynaklanan savaşlarla bir türlü huzur bulamadıkları ve milyonlarca insanlarını kaybettikleri için “kurtuluş” uğrunda ister istemez “Osmanlı Modeli” uygulamak çizgisine gelmişlerdir. Avrupa’nın millyiyet, din ve mezhep savaşlarından kaynaklanan kendi içindeki bu iç didişmelere  “100 Yıl Savaşları”, “30 Yıl Savaşları” isimleri  verilmiş, birbirleriyle savaştıkça, farklılıklara saygı ve hoşgörüyü öğrenmişler,  İtalyan düşünürü Capanella’nın (1568 – 1631) “Güneş Ülke” kitabında yazdığı üzere, “Fikir, din ve dil hürriyetlerine saygılı, adalet ve hürriyetin hüküm sürdüğü güneş ülke” diye övdüğü Osmanlı’yı, Avrupa’da  yeni  yönetim arayışlarına örnek göstermesi sonucu burada başlayan “Osmanlı yönetimini taklitçilik” in etkisiyle Avrupa da yavaş yavaş “Osmanlı Modeli” ne yaklaşmaya başlamış, bu, giderek günümüzde büyük ölçüde kendisini göstermiştir.

İşin gerçeği bu şekilde olmasına rağmen, bir de “Ama ve  Lakin” faktörü karşımıza çıkmaktadır ki, ABD ve AB’nin uygulamalarında  tam samimi olmadıkları kendisini göstermektedir.  Sanki, uyguladıkları model, kendi kıta ve bölgelerinde geçerlidir. Bu,  bir genelleme ile tarihteki “Hristiyan Büyük Devletler” in zaten geleneksel karakteri ve genlerinde  varolan “Emperyalist yayılmacılık ve nüfuz”ndan ileri gelmekte, bunlar, günümüzde bir nevi “Osmanlı Modeli” uygulamaya kalkışsalar bile, sırf bu “tarihi sebep” ten dolayı  bir türlü, kendileri yanında bütün dünyayı da mutlu edecek “Tatbiki evrensel veya küresel” huzurlu düzen ve iyi hayat örneklerini  sergileyememektedirler.

Osmanlı, hitterlandında olan hiçbir yerde “emperyalist politika” uygulamamış, kendi “Merkez” indeki düzen anlayışı neyse, her yerde bunları uygulamış ve hatta onlara çoğu bölgelerinde ve Merkez’de bile (Hristiyanlar ve Musevilerin kendi din ve mezheplerine dayalı ibadet ve  dini ahkam yönetimlerinin Patrikhaneler ve  Hahamlıklara bırakılması gibi) Osmanlı’nın geleneksel âdil düzen yapısına genelde  uymak şartıyla  “özerk statü ve  yönetimler” bile vererek, onları kendi farklıkları çerçevesinde mutlu etmeye çalışmış, tebaasından,her devlet için normal olan vergisi ve askerini almaktan başka bir şey yapmamış, her unsuru, kendi gelişimi konusunda serbest bırakmış, birbirlerini, unsur farklılıklarına yol açan sebeplerden dolayı kırmalarına izin vermemiştir.

Küresel EmperyalistGüçlerin  İflah Olmaz Hastalığı

Geçmişin “Osmanlı coğrafyası” denilen bugünkü İslam coğrafyası   Cezayir’den Pakistan’a kadar  oluk gibi kan akmaya devam ediyorsa, bu büyük ölçüde günümüzdeki Hristiyan büyük devletlerin veya toplulukların “emperyalist tabiatları” nın günümüzde de devamının bir göstergesi olmakta, özellikle, adı geçen coğrafya, dünyanın “En zengin petrol ve doğal gaz yataklarına” na sahip olduğu için, “Günümüz modern medeniyetinin damarlarında akan petrol” veya “Petrol Dini” sebebiyle, buna sahip olmak uğrunda  ırk, din, mezhep ve sosyal sınıf esaslarına dayalı  iç didişme ve kavgalar körüklenmekte ve bunların doğuracağı “hakimiyet  ve nüfuz kurma” ortamlarından faydalanılmak istenilmektedir ki, ABD ve AB  bu emperyalist politikalarını terk etmedikleri sürece akan kanın durmasına imkan ve ihtimal yoktur.

Sonra, yine adı geçen coğrafyanın sakinleri Müslümanların da  “İslami hassasiyetleri” ni kaybetmelerinden kaynaklanan “şuursuz ve bilinçsiz” kültür ve yönetim yapıları da huzursuzluğun  “iç” e dayalı  daha büyük sebebi olarak kendisini göstermektedir.

Zamanımızda adlarına “Küresel emperyalist güçler” denilen süpür güçlerin, emperyalist politikalarını terk etmeleri yanında, Müslümanların, İslami hassasiyetlerini yeniden kazanarak bilinçlenmeleri sağlanamadığı takdirde,  “İslam Dünyası” denilen dünyada kan akmaya devam edecektir. “Uğrunda savaşlar verilen” denilen petrol, uluslararasında âdil ve hakkaniyet ölçüleri içinde paylaşılırsa, herkese yetecek kadar var olup, bitmez tükenmez “Enerji savaşları”ndan kaynaklanan bölgesel ve küresel bunalımlar ancak bu şekilde son bulabilir…(Son)

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz