MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÖSYM TERCİH BÜROSU HİZMETLERİ

MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÖSYM TERCİH BÜROSU HİZMETLERİ

BAŞKAN ÇELİK’TEN “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

BAŞKAN ÇELİK’TEN “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

BAŞKAN ÇELİK İLE YATIRIM TURU

BAŞKAN ÇELİK İLE YATIRIM TURU

SERİ KATİL HAMDİ KAYAPINAR TUTUKLANDI

SERİ KATİL HAMDİ KAYAPINAR TUTUKLANDI

MİNİKLER BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ 

MİNİKLER BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ 

PİR-İ TÜRKİSTAN: HOCA AHMET YESEVİ
  • OSMANİKİNCİ
    • OSMAN İKİNCİ
    • osmanikinci@kayserihakimiyet2000.com
    • 5 Şubat 2018 - 11:07:53

Pir-i Türkistan olarak bilinen Hoca Ahmet Yesevi hazretleri Orta Asya Türklerinin önden gelen seçkin şahsiyetlerden birisidir.
İslamiyet’in, yarı göçebe Türkler arasında yayılmasında ve tasavvuf kılığına giren zararlı akımların önlenmesinde hizmeti büyük olmuştur. Türk dünyasında sevilip sayılan ve gerçekten saygı gösterilen Pir-i Türkistan,Türk milletinin ümit kaynağı olmuştur. Onun kudreti ve İslam’a olan bağlılığı adeta ilahi bir deryadan gelen coşkun bir ırmak gibidir. O, Asya bozkırlarını sulayıp yeşerten ve Anadolu’yu Müslüman Türke; gönderdiği gönül erleriyle fetheden büyük bir manevi kahramandır. Kendisi bir gönül adamı olduğu kadar bir ilim ve aksiyon adamıdır da. Türk dünyasının, tarihi ideallerini, ruh dünyasını ve manevi âlemini inşa etmede en büyük payı olan manevi bir mimardır. Türk- İslam medeniyetinin yaşanmasında ve gönüllerde iman mayasını tasavvuf marifetiyle maya çalan sadece yaşadığı dönem ve coğrafyayla sınırlı kalmayan Pirler Piridir. Kendisi Orta Asya da, Türkistan da Hazret-i Sultan, Kul Ahmet Hâce diye anılan Hoca Ahmet Yesevi ’dir. Hoca Ahmet Yesevi ’nin Mürşit’i Yusuf Hemedani’dir. Hoca Ahmet Yesevi hazretleri, 11. yüzyılın ikinci yarısında Batı Türkistan da bulunan Sayram kasabasında dünyaya gelmiş, ilk eğitimini Yesi’deki Aslan Baba’dan almıştır. Daha sonra Buhara’da ki Şeyh Yusuf Hemedani’nin terbiyesine girmiştir. Kuvvetli bir medrese tahsili görerek din ilimlerinin yanında tasavvufu da tam olarak öğrenmiştir. Gönlündeki dolu olan ilahi aşka zarar gelmesin diye gönülsüz bağışlanan hiçbir hediyeyi kabul etmemiştir. Ahmet Yesevi aynı zamanda Türkistan da Yesi şehrinde tahtadan kaşık ve kepçe yaparak geçimini sağlamıştır. Ahmet Yesevi, Müslümanlığı Türkler arasında yayan, tebliğ ve irşat faaliyetleri sürdüren büyük bir Türk ilim ve tasavvuf adamıdır. Tasavvufun inceliklerini, “Hikmet” adı verilen manzumeler yazarak anlatmıştır. Şiirlerinde insanlara toplum hayatında yol gösterici ve irşat edici konularadeğinmiştir. Kısa zamanda “Hikmetler” Yesevi Dervişleri vasıtasıyla en uzak bölgelere ve göçebe topluluklara ulaştırılmış, Türkçe konuşulan her alana hitap etmiştir. Bu itibarla Türkler arasında kuvvetli bir inanç ve iman bağı oluşturulmuştur. Hoca Ahmet Yesevi, Allah sevgisiyle yanıp tutuşan çok büyük bir şahsiyettir. Onun için önemli olan Allah’ın rızasını kazanmak ve ona ulaşmaktır. Bunun için insanın “ben” lığından sıyrılacağını belirtmiştir. Buna Yesevilik anlayışı demiş ve ilahi aşkı yaşamak için önce nefsi öldürmek, kendi benliğinden uzaklaşmak, sevgi bağına girmek gereği üzerinde hassasiyetle durmuştur. Türk dünyasına en fazla nüfuz eden Ahmet Yesevi ve onun derviş gazileridir. Ahmet Yesevi, Kur-an ve sünnet hükümleriyle sistemleşmiş Türkün töre ve seciyesinin desen ve motifleriyle ortaya çıkmış bir anlayışa sahiptir. Yesevi dervişleri, Seyhun, Taşkent, Maveraünnehir ve Harzemşahlarına yayılmakla kalmamış, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında da önemli bir rol oynamıştır. Ahmet Yesevi, Horasan erenlerini Anadolu’ya manevi fethin tesis etmesi için göndermiş ve bu derviş gazilerde insanüstü gayret göstererek, Anadolu yaylalarında ve ovalarında kılıç hâkimiyetinin manevi fethini hazırlamışlardır. Bu Horasan Erenleri Anadolu’nun gönül mimarları, Sofileri, cengâverleri olmuşlardır. Bu Horasan Erenleri Anadolu da Türk Milletinin gönül sultanları olarak bilinen Şeyh Edebali Hacı Bayram-ı Veli, Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi Anadolu evliyalarına ışık olmuşlar ve ilham vermişlerdir.
63 YAŞINDA TOPRAĞIN ALTINDA İNZİVAYA ÇEKİLEN İNSAN: HOCA AHMET YESEVİ
“Âlemlere rahmet olarak gönderilen efendimiz 63 yaşında toprağın altına girmişse, benim toprağın üstünde yaşamam sünnete uygun değildir” diyerek bugünkü türbesinin olduğu yerde, yer altında inzivaya çekilmiş ve 1116 yılında Hakka yürüyen Ahmet Yesevi Hazretleri, “Çilehane” diye anılan bu yerde yaşarken birçok kerametler görmüştür. Türk dünyasının manevi ve ruhani atası unvanını almıştır. Ahmet Yesevi Türk devlet geleneğine iki önemli karakter kazandırmıştır. Birincisi siyasi otoriteyi elinde bulunduran, güç ve yiğitlik sembolü olan “Alp” lerdir. İkinci karakter ise gönülleri fetheden, bilge özellikleri olan, ilim ve imanın terkibini yapan “Eren” ‘lerdir. Daha sonra bu iki karakter Türk tarihinde, Türk milletinin kaderinde çok önemli roller oynamışlardır. Kendisine Allah’tan rahmet diler, mekânının cennet olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim. Bizlerinde o gönül erlerine yakışan insanlar olarak yaşamak ve insanlığı irşat etmek görevinin düştüğünü unutmayalım. .

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz