BAŞARILI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR…EMNİYETTEN MAYIS AYI İSTATİSTİKLERİ

BAŞARILI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR…EMNİYETTEN MAYIS AYI İSTATİSTİKLERİ

YENİ KIŞLA KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN ŞENLİK

YENİ KIŞLA KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN ŞENLİK

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN DÜNYA SEVGİSİ

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN DÜNYA SEVGİSİ

BEYDEĞİRMENİ HIZLA İLERLİYOR

BEYDEĞİRMENİ HIZLA İLERLİYOR

ALINAN ÖNLEMLER KAZA SAYISINDA YÜZDE 18’LİK AZALMA SAĞLADI

ALINAN ÖNLEMLER KAZA SAYISINDA YÜZDE 18’LİK AZALMA SAĞLADI

REHBER ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE NİTELİKLERİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 3 Aralık 2015 - 16:14:16

Dünyada bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal vb. alanlarda süregelen hızlı gelişmeler eğitim alanında da değişimleri beraberinde getirmekte ve bunun neticesinde öğrenme-öğretme anlayışında da gelişmeler yaşanmaktadır. Bu değişim ve gelişimlere ayak uydurabilmek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya kaldığı problemlerdendir. Öğretmen merkezli ve öğrencinin sadece bir “kayıt cihazı” gibi görüldüğü geleneksel bir eğitimden, öğrencinin merkeze alındığı ve dolayısıyla öğrenme ortamlarının öğrencinin ihtiyaç ve ilgisine göre hazırlandığı, öğretmenin rehber olarak görüldüğü bir yaklaşıma geçilmelidir.
Ayrıca, bu yapıcı, etkin programlarla birlikte öğrencilerin eleştirel ve özgün düşünme, iletişim, problem çözme, araştırma, karar verme, girişimcilik ve bilgi teknolojilerini kullanma becerilerinin geliştirilmesi de hedeflenmelidir. Öğretmenlerin yetiştirilmesinin büyük önem arz ettiğini ve dolayısıyla eğitim fakültelerine de büyük sorumluluklar düştüğünü söylemek yerinde olacaktır. Okullarda etkili bir eğitimin olabilmesi için müfredatların beklentileri ile öğretmen yetiştirme uygulamalarının birbirine paralel olması gerekmektedir. Yeni ilköğretim programlarının istedikleri niteliklere eğitim fakültelerinde okuyan öğretmen adaylarının ne derecede sahip olabileceklerini belirlemeye yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Bu da bu alanda bir çalışmanın gerekliliği ve özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Buradan hareketle “ilköğretim programlarında, öğretmenlerden sahip olmaları istenilen mesleki nitelik ve becerilerle eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına kazandırılması amaçlanan mesleki yeterlik ve nitelikler arasında bir uyum var mıdır?” sorusu konunun esas problemini oluşturmaktadır. Bu amaçla eğitim fakültelerinde okutulan genel kültür, alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde faydalanılan kaynak kitaplar incelenerek söz konusu becerilerin kazandırılmasının hedeflenip hedeflenmediği tespit edilmeli ardından da öğretmen adayları ile yapılan mülakatlar neticesinde öğretmen adaylarının bu becerileri ne derece kazandıkları ortaya konmaya çalışılmalıdır. Öğrencinin gelişimine yönelik rehberlik, şu şekilde tanımlanmalıdır: “bireyin kendini gerçekleştirmesi için; kendini (kişilik özellikleri, tüm yetenek, kapasite ve gizil güçleri) ve çevresini en iyi şekilde tanıma, kendi kararlarını alma, kişiliğiyle uzlaşma, şimdi ve geleceğe dönük kişisel ve eğitsel hedefleri planlama sürecinde gönüllü olarak sistemli şekilde verilen yardımdır”.
Eğitim fakültelerinde okutulan Rehberlik, Gelişim ve Öğrenme ,ve Eğitim Bilimine Giriş derslerinde rehberliğin bu boyutuyla ilgili eğitim verildiği saptanmalıdır. Örneğin; Psikolojik Danışma ve Rehberlikte “Kişisel Rehberlikte Öğretmenin Rolü” adında bir alt işlev ve görev bulunmalıdır. Bu işlevde öğretmenin, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetinin öğrencilere ulaştırılmasında ve uygulamasında vazgeçilmez bir öğe olduğu vurgulanmalıdır. Öğrencilerin kendine güven, başarı vb. duygularla kişisel alanda birçok özelliğinin geliştirilmesinin öğretmenin yaptığı tavsiyelerle, onun sorumluluğu altında olduğu belirtilmelidir. Bilgiye ulaşmada rehberlik görevi yeni programların öğretmenlere yüklediği görevlerdendir. Bilgiyi yapılandırma aşamasında öğrenci soru sorma, araştırma, düşünüp yargılama, reddetme, kabul etme, vb. görevlere sahiptir. Öğretmen tüm bu görevlerinde öğrenciye rehberlik etmekle yükümlüdür. Bu tür bir rehberlik somut olarak ifade edilemeyeceğinden, nasıl yapılacağıyla ilgili doğrudan bir bilgiye ulaşmakta zordur. Gelişim ve Öğrenme, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme ve özellikle Özel Öğretim Yöntemleri derslerinde bu yönde bir rehberliğin nasıl yapılacağının öğretmen adaylarına öğretilmelidir. Örneğin; Özel Öğretim Yöntemleri derslerinde farklı öğretim strateji, yöntem ve teknikler öğretilerek öğretmen adayları bu alanda eğitilmelidirler. Öğretmen adayları bu derslerde bir öğrencinin tartışarak bazı bilgileri keşfedebileceğini, öğretmenin kullandığı soru-cevap yöntemi sayesinde bilgisini yapılandırabileceğini, problem çözme ve beyin fırtınası sayesinde özgün düşünme ve yeni fikirler üretme yeteneğinin geliştirilebileceğinin farkına vararak öğretmenlik yaşantıları boyunca bu yöntemleri kendilerine göre yorumlayıp kullanabilecek yeterliğe sahip olacak şekilde yetiştirilmelidir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz