BAŞKAN CABBAR HASTA VE YAŞLI ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

BAŞKAN CABBAR HASTA VE YAŞLI ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

BAŞKAN ÇELİK’İN ÖNEM VERDİĞİ YOL

BAŞKAN ÇELİK’İN ÖNEM VERDİĞİ YOL

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VATANDAŞLA KUCAKLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VATANDAŞLA KUCAKLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

SPOR A.Ş.’NİN ŞAMPİYONU

SPOR A.Ş.’NİN ŞAMPİYONU

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN DOST DOST DİYE

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN DOST DOST DİYE

SINAV MERKEZLİ EĞİTİM Mİ?
  • ALİÖZKANLI
    • ALİ ÖZKANLI
    • aliozkanl@kayserihakimiyet2000.com
    • 1 Ocak 2018 - 12:53:50

SINAV MERKEZLİ EĞİTİM Mİ? YETENEK GELİŞTİREN EĞİTİM Mİ?
Sınav merkezli eğitim öğrenciyi ezberci yapıyor, yeteneklerini dikkate almıyor, yetenekli öğrenci yetişmesini önlüyor. Resim, sanat, müzik, icat ve buluş yeteneği olan öğrencilerin bilgi ve becerisi sınavlarda işe yaramıyor. Ezberlenen öz bilgiler ve test soruları işe yarıyor. Sadece beynin sol kısmı çalıştığı için tam verim alınamıyor. Beynin sağ bölümünü verimli kullanamayan insanlar problemleri çözmekte zorlanıyor, keşif, icat, buluş ve yenilik yapamıyor.
Bugün okullarımızda genelde sol beyin faaliyetlerine ağırlık veriliyor. Sınav merkezli eğitim yerine yetenekleri geliştiren eğitim sistemine geçilmesi gerekiyor. Millî Eğitim Bakanlığının hazırlattığı yeni müfredatı çok önemli bir gelişme olarak görüyorum. Çoklu yeteneği, çoklu zekâyı, çoklu öğrenme yöntemlerini esas alan öğrenci merkezli eğitim anlayışı yıllardır yapılamayan bir çalışmaydı. Emeği geçenleri kutlamak gerekir.
Bu güzel çalışmaları alkışlarken şu tespitlerimi de aktarmalıyım: Bu çalışmaların amacına ulaşması için sınav sisteminin değişmesi gerekir. Öğrenci ezberden kurtulup yetenekleri ölçüldüğünde ve sınav sistemi buna göre düzenlendiğinde gerçek başarı da yakalanacaktır. İlköğretimin ilk üç yılı sınıf öğretmenlerince verilmeli, 4. sınıftan itibaren derslere branş öğretmenleri girmeli, 5. sınıf bitiminde de yönlendirme yapılmalıdır. Bu çalışmaların başarılı olması için zümre öğretmenleri, rehber öğretmenler ve veli işbirliği mutlaka sağlanmalıdır.
Mesleki okullara gidecek öğrenciler ayrılmalı, mesleğe yönlendirilmelidir. Sınavlarda öğrencilerin eğitim süresi boyunca aldığı notların ortalaması esas alınmalıdır. Eğitim öğrenci merkezli, okul ve öğretmen odaklı hale getirilmelidir.
İYİ EĞİTİMCİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İyi eğitimci, alanında yeterli bilgi birikimine sahip, mesleği ile ilgili tüm gelişmelerden haberdar olmalıdır. Genel kültür seviyesi yüksek, eğitimcilik özelliklerini taşıyan biri olmalıdır. Başarılı olabilmesi için, mesleğini sevmeli, güler yüzlü ve alçak gönüllü olmalıdır. Yöneticilik ve rehberlikle ilgili formasyonu bilmeli, etkileyici konuşmaya ve davranışa sahip olmalıdır. Zamanını en iyi şekilde kullanmalı, prensipli ve bilinçli olmalı, karşısındakiler ile iyi diyalog kurmalı, motive edebilmeli, problem çıkaran değil, problem çözen olmalı, öğrenciye eşit davranmalı, kendisini sürekli yenileyebilmelidir.
Bilgisayardan yararlanabilmeli, en az bir yabancı dil bilmeli, günün araç ve tekniklerini bilip uygulayabilmelidir. Öğrenciye soru sorma fırsatı tanımalı, öğrenciler arasında dengeli, olumlu ve tutarlı olmalı, öğrencilerine güzel ifadelerle hitap edebilmeli, kırıcı ifadelerden uzak durmalıdır. Kendinden emin ve cesaretli olmalı, karşısındakilere güven vermelidir. Uzlaştırmacı olmalı, hatasını kabul edebilmeli, hatasında ısrar ve inat etmemeli, olaylar karşısında soğukkanlı olabilmelidir.
Öğrenci başarısını ölçerken hassas ve âdil olmalı, başarıyı teşvik edici, ödüllendirici olmalıdır. Cezalarda yapıcı olmalı, aşırılıklardan kaçınmalıdır. Şiddetli münakaşalardan ve hararetli tartışmalardan uzak durmalı, sürekli tenkitçi olmamalıdır. Eleştirilere açık olmalı, okul yönetimiyle, meslektaşlarıyla, öğrenci velileri ve öğrencilerle çok iyi ilişkiler içerisinde olmalıdır. Affedici olmalı, bağışlamayı bilmelidir. Karamsar olmamalı, olumlu ve umutlu olmalıdır.
Öğrencisini dinlemeli ve onlarla konuşup, derdini ve sevincini paylaşabilmeli, öğrencisini değerli görmeli, notunu hiçbir zaman silah olarak kullanmamalıdır. Karşısındakini sevmeli ve saymalı, eleştirirken öğrenciyi değil, olumsuz davranışı eleştirmelidir. Eğer mutlaka eleştirmesi gerekiyorsa, arkadaşları içinde değil, özel olarak çağırıp konuşmalı, sakin bir şekilde eleştirmelidir.
Etkili ve verimli öğrenme metotlarını uygulayabiliyor muyuz? Prof. Dr. Sayın Osman ÇAKMAK gerçek öğretmeni şöyle tarif ediyor:
“Sıradan öğretmen, anlatır geçer, iyi öğretmen açıklar, yetenekli öğretmen uygular ve gösterir, gerçek öğretmen ilham kaynağı olur. ”
Eğitimciler olarak acaba biz, hangi öğretmen tanımı içine giriyoruz? Yıllarca özenle yetiştirdiğimiz öğrencilerimizden, acaba kaç tanesine ilham kaynağı olabildik? Öğrencilerimizden kaç tanesi, ben de öğretmenim gibi çalışkan, dürüst, cana yakın, yardımsever, cefakâr, dost ve örnek insan olacağım diyebilmektedir? Bu ve buna benzer soruların cevaplarını alabiliyor muyuz?
Onların kalplerinde, gönüllerinin en derin köşelerinde yer alabilmiş miyiz? Bilgiyi aktaran biz öğretmenler, bilginin önemini ve gücünü gerektiği gibi vurgulayabiliyor muyuz? Derste öğrencimizi motive edebiliyor, onun dikkatini ve merakını uyandırabiliyor, kendimizi gerçek öğretmen sınıfında görebiliyor muyuz?
Gelin, gerçek eğitimcilerin parolasını hatırlayalım: İnsan duyduğunu unutur, gördüğünü hatırlar, hem görüp hem duyduğunu kolay kolay unutmaz, yaptığını ise tam olarak öğrenir. Beynimizin sağ yarım küresi, öğrendiğimiz bilgilerin resim, şekil ve hareketlerin boyutlandırma merkezidir. Hafızamız şekil ve örneklerle çalışıp bilgiyi resim haline dönüştürür. Konu ile ilgili bir atasözüne kulak verelim: “Bin defa duymaktansa bir defa görmek iyidir.”
Öğrenmeyi öğretecek, öğrencilerinin kendilerine güven duymalarını sağlayacak, iyi motive edecek, düşünmeyi, araştırmayı, problemleri çözebilmeyi öğretecek, sadece konuşmalarıyla değil davranışlarıyla da iyi bir örnek olacak, öğrencilerindeki gelişmeleri izleyerek ilerlemelerini sağlayacak, iyi bir gözlemci olacak, doğru ve olumlu bir eğitim verecek, bu özellikleri öğrencisine kazandıran öğretmenin eli öpülür değil mi?

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz