KAYSERİSPOR LİSANSLI ÜRÜN MAĞAZASI AÇILDI

KAYSERİSPOR LİSANSLI ÜRÜN MAĞAZASI AÇILDI

AFRİN OPERASYONU BAŞARI İLE SÜRÜYOR

AFRİN OPERASYONU BAŞARI İLE SÜRÜYOR

AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINDAN İSTİŞARE TOPLANTISI

AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINDAN İSTİŞARE TOPLANTISI

KADIN KOLLARININ MAHALLE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

KADIN KOLLARININ MAHALLE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

DEDEOĞLU, EĞİTİM BİR SEN SENDİKASINI ZİYARET ETTİ

DEDEOĞLU, EĞİTİM BİR SEN SENDİKASINI ZİYARET ETTİ

SÖZLE İŞ ARASINDAKİ DAVET
  • OSMANEFEKERE
    • OSMAN EFEKERE
    • OSMANEFKERE@kayserihakimiyet2000.com
    • 5 Şubat 2015 - 17:05:49

Tabiin ulemasından Sırrı Saktı, Allah ondan razı olsun. Bir gün talebesi olan Ebu El Gasım, Elcüneyde (Allah ondanda razı olsun)Ey Cüneyd: Mescide gitti insanlara nasihatte bulun dedi. Cüneyd ise hocasına, ben konuşmak isterdim, ancak Allah’ın şu üç ayetinden konuşurum cevabını verdi. Sonra Cüneyd’in hocası Cüneyd’e, o ayet nedir? Bunun üzerine Cüneyd ayetleri hocasına şu şekilde sıraladı.

a-Birinci ayet, mealen (SİZ KİTABI OKUDUĞUNUZ HALDE, İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİB KENDİNİZİ UNUTUYORSUNUZ)AKLINIZI KULLANMIYOKSUNUZ)Bakara:44).

b-İkinci ayet ise yine Mealen(BEN SİZE MEN ETTİĞİM ŞEYLERİ KENDİM YAPARAK SİZE AYKIRI DAVRANMAK İSTEMİYORUM)Dud:88).

c-Üçüncü ayet ise Mealen(EY İMAN EDENLER, NİÇİN YAPMADIĞINIZ ŞEYLERİ SÖYLÜYORSUNUZ. YAPMADIĞINIZ ŞEYİ SÖYLEMEK, ALLAH YANINDA EN SEVİLMEYEN BİR ŞEYDİR) saf;2,3).

Bunun üzerine şeyh (İmamı seyri saktı)sükût etti, talebe Cüneyd ise evine dönerek kendini uykunun kollarına atarak uyudu. Ancak uykusunda olanlar oldu. Şöyle ki uykuda Cihan Sultanı Hz. Peygamber S,A.V. Efendimizi gördü, Hz. Peygamber, rüyasında Cüneyd’eye, “Ey Cüneyd niçin vaaz etmiyorsun, hemen mescide git insanları irşat et” emrini verdi. Hemen Ceneyd yatağından fırlayarak hocası (İmamı Sırrı Sagtı) ya giderek durumu ona anlatır, çünkü burada aynı niyet olduğu için, kalplerde birleşme meydana gelmiş olur.

Cüneydin hocası (İmamı Sırrı Saktı) Cüneyd’e, “Ey Cüneyd senin durumuna teacccüb ediyorum, zira sen insanlara vaaz etmek için Hz. Peygamberden izin mi alman gerekir?” Nihayet Cüneyd hemen mescidi gider vaaza başlar, Medine halkı da mescidine vaaz var diye mescidi doldururlar. Ancak mescide gelenler arasında, kendisine ulema süsü veren ve aynen ulemanın başlarına sardıkları sarık gibi sarık saran bir müşrikte vardı. Bunun maksadı Mescid de vaaz veren Cüneyd’e bir takım sualler sorup, Cüneyd’inde bu suallerini cevaplandırmasını istiyordu.

Soru şu: “Ey Cüneyd, senden Hz. Muhammed’in şu mealdeki (MÜMİNİN FERASETİNDEN KORK, ÇÜNKÜ O ALLAH’IN NURU İLE GÖRÜR(BAKAR) hadisini açıklamanı arz ediyorum” der. Oradaki (Mescid de) bulunan insanlar Cüneyd bunu nasıl bir anda cevaplandıracak diye taaccub ettiler. Tabi ki Mescide de bulunanların hiç birisi bu soruyu Cüneyde soranın bir müşrik olduğunu bilmezler. Ancak bütün gizliliklere vakıf olan Yüce Allah gaib bir ilimle soru soranın bir müşrik olduğunu. Cüneyd’e bildirir. Nihayet Cüneyd, soru soran kişinin sorusuna cevap olarak “Ey Kişi yukarıda arz edilen hadisin manası, sen bir kâfirsin” dedikten sonra “Kâfir olan kişi bu sözü duyar, duymaz imanla müşerref olmak için ilk sözü İslam’ın ilk şartı olan kelimei şehadeti (EŞHEDÜELLAİLAHEİLLALLAH VEEŞHBDÜ ENNE MÜHAMMEDEM ABDÜHÜ VERASÜLÜHÜ) diyerek kendisini İslam’a teslim etmekle kurtuluşunu tutmuş olur.”

Yukarıdaki menkıbeden anlaşılıyor ki kişi daima bulunduğu toplantılarda hal ve hareketine sahip olması gerekir. Yîne güzel bir deyim var “Evliyanın yanında kalbine, Âlimin yanında diline sahip olması gerekmektedir.

 

KÂBE OLAN ALLAH’IN EVİNE DAVET

Kâbe-i Şerifi inşa etmek için Yüce Allah Hz. İbrahim’e emir buyurdu ve “Ey İbrahim yeryüzünde kullarım için bir ev yap” deyince İbrahim Alalh’ın emri üzere kabeyi yapıp bitirince Hz. Allah ikinci defa Hz. İbrahim’e “Ey İbrahim Ebugubeyis dağına çıkta kullarıma ilan et kabeyi ziyaret etsinler. Bu söz üzere Hz. İbrahim “Allah’ım ben nasıl duyurayım, benim sesim kâfi gelmez.” Bunun üzerine Hz. Allah “Ey Halilim çağırıp ilan etmek senden duyurmakta bendendir diye buyurdu. Bu emir üzere İbrahim Allahtan almış olduğu şekilde Ebugubeyis dağına çıkarak şöyle çağrıda bulundu (EY İNSANLAR RABBÎNİZ SİZÎN İÇİN KABEYİ İNŞA ETTİ. GELİN BURAYI ZİYARET EDİNÎZ) deyince Gaib al eminde ruhlar tarafında şöyle sesler yükseldi (LEBBEYK ALLAHÜMME LEBBEYK, LEBBEYKE LAŞERİKE LEKE LEBBEYK. İNNELHAMDE VENNİMEKE, LEKE VELMÜLK LAŞERİKİ LEK) manası ise “Ey Allah’ım hamdetmek sana mahsustur. Davetine icabet ettim, tekrar, tekrar davetine icabet ettim. Senin Ortağın yoktur, hamdetmek senin içindir.” cevabını verdiler.

 

 

 

 

 

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz