CİLT BAKIMI VE TEMEL MAKYAJ KURSUNA BÜYÜK İLGİ

CİLT BAKIMI VE TEMEL MAKYAJ KURSUNA BÜYÜK İLGİ

KAYMOS’TA TUNCAY SABUNCU BAŞKAN SEÇİLDİ

KAYMOS’TA TUNCAY SABUNCU BAŞKAN SEÇİLDİ

ÖZHASEKİ: KAYSERİ-ANKARA ARASI 1 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

ÖZHASEKİ: KAYSERİ-ANKARA ARASI 1 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

MÜSİADDA, ORAN KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI TANITILDI

MÜSİADDA, ORAN KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI TANITILDI

KAR HAVUZUNA ATLAYARAK, SOĞUĞA MEYDAN OKUDULAR…

KAR HAVUZUNA ATLAYARAK, SOĞUĞA MEYDAN OKUDULAR…

SÜLEYMAN DEMİREL’İN MASONLUĞU MESELESİ MASONLAR ARASI KAVGA – BÖLÜNME-8
  • SÜLEYMANKOCABAŞ
    • SÜLEYMAN KOCABAŞ
    • suleymankocabas@kayserihakimiyet2000.com
    • 28 Aralık 2015 - 16:36:45

AP Genel Başkanlığının en heyecanlı kulis çalışmaları sırasında Demirel’in rakipleri tarafından onun masonluğu bazı belgelerle ileri sürülünce Demirel’in çevresi tedbir almak lüzumunu hissetmişti. Delegelerin çok önem verdiği bu husus, yeşertilen bütün ümitlerin ve harcanan emeklerin boşa gitmesine sebep olacaktı. Bu iddianın AP seçmenleri üzerinde doğuracağı menfi etkiyi önlemek için AP kongresine, Demirel’in mason locasından aldığı ve mason olmadığını bildirir bir belge dağıtıldı. Bizzat Demirel de kürsüde delegelere hitap ederek, masonluk ithamlarını reddetti ve mason olmadığını söyledi. Mason derneğinin verdiği belge çoğaltılarak bütün delegelere dağıtıldı. Taktik muvaffak olmuştu. Demirel Genel Başkan seçildi.” (İzzet Gün –Yalçın Çevliker, Masınluk ve Masonlar, İstanbul, 1968, s. 56 – 58)
3-Demirel’in Tabii Senatörler ve Askerlerle anlaşması: AP’ye yeni bir genel başkan seçiminin gündemde olduğu 1964 yılı sonlarında bile 27 Mayıs Darbesinin toplum ve devlet üzerindeki etkileri devam ediyordu. Adı geçen darbe aleyhine en küçük bir düşünce ve olay bile yeni bir darbeye gerekçe sayılıyor, Bu sebepten 27 Mayısçılar ve askerden herkes korkuyor, kendisinden “emin” olmak için bunlarla bir sorun yaşamak istemiyor, hatta onların isteği doğrultusunda “anlaşmak” istiyordu
İşte Demirel de genel başkan seçileceği günlerin arifesinde böyle bir ihtiyacı duymuş olacak ki, Cumhuriyet Senatosundaki 27 Mayısı yapan Tabii Senatörler, diğer cunta üyeleri ve kışlasındaki askerle “anlaşmak” zorunluluğu duymuştu. Cunta üyelerinden Orhan Erkanlı hatıralarında, “Kendisinin AP’nin genel başkanlığına seçilmesinde hizmetlerimiz olmuştu. Birlikte yemek yemiştik” seklinde yazarak “pazarlık sofrası” ndan bahseder. (Orhan Erkanlı, Anılar, Sorunlar, Sorumlular, İstanbul, 1970, s. 358)
AP’ye genel başkanlık seçiminde rakibi Demirel’in 27 Mayısçı Tabii Senatörlerle nasıl anlaştığı hakkında Saadettin Bilgiç de hatıralarında şunları yazar: “ Demirel, Ankara İl Bakanımız Turgut Cebe’nin evinde Milli Birlik Komitesi üyesi Temelli (Tabii) Senatörlerle yaptığı toplantıda da, onlara DP’lilerin siyasi haklarının kendisi tarafından askıya alınabileceğini benim ise siyasi hakların iadesi konusuna angaje olduğumu söylüyordu.” (Saadettin Bilgiç, Anılar, s. 134)
Cebe’nin evindeki “gizli görüşme” den hatıralarında Mehmet Turgut da bahseder. Demirel, Tabii Senatörlerle görüşmesinin “gizli” kalmasını ister ve bunun için Cebe’nin evine izini kaybettirmek için birkaç araba değiştirerek gider. Turgut’un yazdıkları: “Konuşmalar yarı sohbet, yarı soru ve cevaplarla geçer. Zaman zaman münakaşa şekline de dönüşür. Milli Birlikçilerden alınan bilgiye göre, sonunda Demirel kendisine yardım edilmesi gereğini iddia ederek şöyle der:
‘Beyler, işin özü ve problemin esası, Demokrat Parti mensuplarının size karşı sempatilerinin olmadığıdır. Hatta sizden intikam almak isteyenler bile vardır. Bunların sayısı azdır veya çoktur, bu istek haklı veya haksızdır, bunları bir tarafa bırakalım, ama durum budur. İktidara da geleceklerdir. Her şey başlarında bulunacak insana bağlı, bu insan bugün benim, yarın kimin olacağı belli olmaz. Eğer ben desteklenir, başta kalırsam, Demokrat Partililerin öfke dalgasını göğüslerim ve uçağa yumuşak iniş yaptırabilirim. Bu, memleket için de, benim için de, sizin için de en iyi hareket olacaktır. Dolayısı ile bana engel olmamamız, yardımcı olmanız gerekir.
Benim için mevcut öfke dalgasını göğüslemek ne kadar gerekli ve memleket meselesi ise, sizin içinde beni destekleyip bana yardımcı olmak, o kadar gerekli ive memleket meselesidir’.” (Mehmet Turgut, Hatıra Nev’inden Notlar, İstanbul, s. 178 – 179)
Demirel’in Milli Birlik Komitesi üyeleri ile anlaştığına dair bir kaynakta da onun bu görüşmeyi genel başkan seçildikten sonra 10 Aralık 1964’de iki saat süre ile yapıldığı üzerinde durulur. Demirel, bu görüşmede Komite üyelerinin AP hakkındaki görüşlerini yumuşatmak, onların endişelerini gidermek ve ordunun AP iktidarına karşı tepkisini giderecek sözler sarfetmiş. (Kurtuluş Kayalı, Ordu ve Siyaset, İstanbul, 1994, s. 128)
4- Demirel komutanlarla da anlaştı mı? Bir çok kaynakta Demirel’in “komutanlarla anlaştığı ve komutanların ona destek verdiği” nden bahsedilir. (William Hali, Türkiye’de Ordu ve Siyaset, İstanbul, 1992, s. 150 – 151) Demirel’in Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay ve kuvvet komutanlarıyla görüşmesine dair basın ve hatıralarda bir bilgiye rastlanılmamıştır ama, bu görüşmenin de Tabii Senatörlerle olan görüşme gibi “gizli” olabileceği düşünülürse, siyasi konjonktür bunu açıklamaya uygun olmadığı için herhalde açığa vurma cihetine gidilmemiştir. Ayrıca, Demirel’in kendi başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Gürsel vefat edince yerine “kendi eli ile “ denilerek Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay’ı cumhurbaşkanlığına getirmesinde, böyle “gizli bir anlaşma metni” olup olmadığı konusu sürekli tartışılmıştır.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz