NURULLAH AYDIN  YAZIYOR…  BİLİM; BİR ESERİ YOK AMA PROFESÖR

NURULLAH AYDIN YAZIYOR… BİLİM; BİR ESERİ YOK AMA PROFESÖR

ABD İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERE TÜRKİYE’NİN BEL BAĞLAMASI BİZİ ÜZÜYOR

ABD İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERE TÜRKİYE’NİN BEL BAĞLAMASI BİZİ ÜZÜYOR

MİLLETVEKİLİ NERGİS’DEN İL KADIN KOLLARINA ZİYARETİ

MİLLETVEKİLİ NERGİS’DEN İL KADIN KOLLARINA ZİYARETİ

KOCASİNAN BELEDİYESİNDEN EĞİTİME DESTEK

KOCASİNAN BELEDİYESİNDEN EĞİTİME DESTEK

2018’DE KAYSERİ’DE TEKLİ EĞİTİME GEÇMEYEN OKUL KALMAYACAK

2018’DE KAYSERİ’DE TEKLİ EĞİTİME GEÇMEYEN OKUL KALMAYACAK

T.C. KAYSERİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KAYSERİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KAYSERİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No:2013/415 İLAN Davacı , EPDK ile Davalı İsmail Güngör aleyhine Mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili ile mülkiyet hakkının EPDK adına tescili (Kocasinan İlçesi Bayramhacı Köyü 270 ada 75 Parsel nolu taşınmazın ) davasından dolayı davalıya dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebligatına karar verilmiş olup; Kamulaştırmayı yapan kurumun EPDK olduğu, Kamulaştırma Kanunun 4650 S.Y […]

T.C. KAYSERİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No:2013/415 İLAN

Davacı , EPDK ile Davalı İsmail Güngör aleyhine Mahkememize açılan kamulaştırma

bedelinin tespiti ve tescili ile mülkiyet hakkının EPDK adına tescili (Kocasinan İlçesi Bayramhacı Köyü 270 ada 75 Parsel nolu taşınmazın ) davasından dolayı davalıya dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebligatına karar verilmiş olup; Kamulaştırmayı yapan kurumun EPDK olduğu, Kamulaştırma Kanunun 4650 S.Y ile değişik 14. Maddesi gereğince İş bu dava tensip tutanağının, dava dilekçesinin ve kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davalı tarafın kamulaştırma ile ilgili olarak idare yargıdan İptal Kararı getirmedikleri takdirde Kamulaştırma İşleminin Gerçekleşeceği ,Açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği,dava konu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak iş bu dava dosyasına bildirmesi gerektiği .kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Kayseri Merkez Şube Müdürlüğüne yatırılacağı gerektiği ilan olunur.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz