AKŞENER, KAYSERİ’DE EKONOMİ POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

AKŞENER, KAYSERİ’DE EKONOMİ POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

BÜTÜN BAŞARILAR TÜRK MİLLETİ İÇİN

BÜTÜN BAŞARILAR TÜRK MİLLETİ İÇİN

BAŞARILI SPORCUYA 20 ALTIN

BAŞARILI SPORCUYA 20 ALTIN

KIZILAY YÖNETİMİ MELİKGAZİ’DE

KIZILAY YÖNETİMİ MELİKGAZİ’DE

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL İFTARLARI DEVAM EDİYOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL İFTARLARI DEVAM EDİYOR

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER VE KORKU…
  • İBRAHİMPEKBAY
    • İBRAHİM PEKBAY
    • ibrahimpekbay@kayserihakimiyet2000.com
    • 5 Temmuz 2017 - 13:11:07

Çok özlediniz (!) yolumu gözlediniz (!) biliyorum ama işte geldim yani… Tekrar buluşmanın verdiği güzel duygular ile burada olmaya devam edeceğim. Saygı ve sevgilerimle, selamlarımı sunuyorum.

XXX

Değerli okurlar…

Bugün (Dün) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü” 21 nci gününe girdi ve katılımı artarak gerçekleşen yürüyüş devam ediyor. Bu yürüyüşe sadece iktidar partisi AKP’ye mensup olanlar ile Devlet Bahçeli ve şürekası, anlamsız söylemlerle ile, hatta sosyal medyada birilerinin kılı olmakla, idrarını içmekle, haremine girmekle övünenler ve yalakalar, hakarete varan sözlerle karşı çıkıyorlar.

Çıksınlar varsınlar, özgür düşünce ve anlamlı ifadelerle karşı çıkışlarını belirtmekte güçlük çekenlerin davranış ve ruh halidir bunlar, çok da önemli değildir.

Öncelikle “Adalet yürüyüşü” için bizler, demokratik hakların kullanımıdır, hiç kimsenin bunu “Lütuf” olarak göstermeye kalkması, hakkı da değildir, haddi de.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çok sık kullandığı gibi, herkes haddini bilecek…

Demokratik ve hukuk devletinde her şey, anayasal esaslara bağlı kalmak kaydı ile yasa ile belirlenir ve uygulanır.

Önce şu üç anayasa maddesini bi okuyun lütfen…

II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması
MADDE 13- Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti
MADDE 25- Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
MADDE 34- Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Görüldüğü gibi, muhalefet partisinin lideri konumunda olan kişi, anayasanın kendisine verdiği hakkı kullanıyor, iktidarın “…lütuf…”unu değil.

Hakların kullanılması, yine kanunla düzenlenen kurallara bağlı olarak sınırlandırılabilir.

Bir şartla…

Sınırlandırmayı düzenleyen yasa, asla anayasanın demokratik ve özgürlükçü ruhuna aykırı olamaz. Sınırlandırma, keyfi olarak yapılamaz. Lütuf olarak ise asla gösterilemez.

Konuya devam edersek…

Sona yaklaştıkça, yürüyüş ve Kılıçdaroğlu’na karşı tehditler de çoğalmaya başladı. Acaba bu tehditler karşısında, görevli C.Savcılarının soruşturma, kavuşturma ve dava açma gibi bir eylemlerine bugüne kadar şahit oldunuz mu?

Ben olmadım…

Oysa, Türk Ceza Kanununun 106 ncı maddesi, “Tehdit” etmeyi “Suç” olarak saymış ve en hafifinden 6 aya kadar hapis cezasını öngörmüştür…

Bu da gösteriyor ki “Adalet yürüyüşü” ile adalet arama isteği, iktidar partisi yetkilileri ve partinin yandaşları tarafından absürt davranış ya da terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmek olarak sunulsa da ne kadar doğru olduğunu göstermektedir.

Saniyen…

Bu yürüyüşü terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmek veya ülkeyi yabancılara şikayet etmek gibi göstermek ise, adalet arayışı için yürüme eyleminin getireceği siyasal sonuçtan korkudur.

Ve… Korku dağları işte böyle bekliyor…

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz