771873.YÜKSEK ÖĞRENİM VE YARDIM VAKFI.20.03.2018

771873.YÜKSEK ÖĞRENİM VE YARDIM VAKFI.20.03.2018

KAYSERİLİLER SAĞLIKTA TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE HİZMET ALIYOR

KAYSERİLİLER SAĞLIKTA TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE HİZMET ALIYOR

HAVA TUĞGENERAL ERCAN TEKE’DEN BÜYÜKKILIÇ’A ZİYARET

HAVA TUĞGENERAL ERCAN TEKE’DEN BÜYÜKKILIÇ’A ZİYARET

ANALİG VOLEYBOL KIZ VE ERKEK TAKIMLARI YARI FİNALE YÜKSELDİ

ANALİG VOLEYBOL KIZ VE ERKEK TAKIMLARI YARI FİNALE YÜKSELDİ

“SİHİRLİ FASULYELER” SAHNELENDİ

“SİHİRLİ FASULYELER” SAHNELENDİ

TÜRK EDEBİYATINDA MEKTUP ÖRNEKLERİNDE TENKİT KAVRAMI
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 25 Ekim 2015 - 17:34:07

Namık Kemal ve Abdülhak Hamid Türk edebiyatında en çok mektup yazanların başında gelir. Muallim Naci’nin mektupları; “Mektuplarım, Muhaberat ve Muhaverat” adlı kitapları Recaizade Mahmut Ekrem’in; “Takrizat, Takdir-i Elhan, Menemenli Tahir’e” adlı mektupları bu dönemde önemli eserlerdir. Mektup türünde döneme damgasını vuran en önemli kişi Namık Kemal’dir. Eleştirmen Üstünova, “Tanzimat dönemine mektuplarıyla da damgasını vuran yazarların başında kuşkusuz Namık Kemal gelir.
Bir yandan Osmanlı tarihi, bir yandan Türk edebiyatı, bir yandan Türk dili bakımından hazine niteliğindeki ciltler dolusu mektup, değindiği konuların çeşitliliği ile de dikkatleri üzerine toplar.”
Mektubu bir tür olarak benimseyen Namık Kemal, siyasi, edebî eleştiri, felsefi, mizahi ve sosyal içerikli mektupların yanında tebrik teşekkür babında mektuplar da yazar. Namık Kemal hasta ve sürgün günleri hariç her gün altı saat okuyup, altı saat yazan bir sanatçıdır. Mektup yazdığı kişilerin başında ise, damadı Menemenli Rif’ât Bey, Ebüzziya Tevfik, Abdülhak Hamid, Recaizade Mahmut Ekrem, çocukları Firdevs Hanım, Ali Ekrem ve babası Mustafa Asım Bey gelir. Namık Kemal’in arkadaşları ve damadına yazdığı mektupların bazılarında edebî tenkitler, siyasi düşünceler, sanat ve edebiyat görüşleri yer alırken, ailesine yazdığı mektuplarında ise daha çok özlem, maddî sıkıntı ve hastalıklardan bahsettiği görülür.
Namık Kemal’in mektuplarında tenkit genel anlamıyla devrin edebî hadiselerine; nesir ve şiir hakkındaki görüşlerine dayanmaktadır. Özellikle ortaoyunu ve halk tiyatrosuna yönelik tenkitleri ve tespitleri mektupların edebî yönden zengin bir kaynak olarak başvurulmasına neden olur.
Namık Kemal’in edebî mektuplarında; edebî türlerin Türk edebiyatında yaygınlaşması, modern bir edebiyat anlayışının gelişmesi ve Türk dilinin kullanılışı gibi hususlarda tenkitlerinin yoğunlaştığı görülür. Onun ilk münekkidimiz olduğunu düşünürsek mektuplarında bu özelliği sıklıkla neden kullandığı ortaya çıkar. Çünkü o, bütün mektuplarında yeninin savunucusu, eskiyi yıkan, yeren kimliği ile karşımızdadır.
Namık Kemal dil meselelerinden çok edebiyat meseleleri ile meşgul olmuştur. Bugüne kadar da, dilden çok edebiyat ve Türk edebiyatı üzerinde çalışmalar yapmıştır. Özellikle eski edebiyata dair tenkitleri en çok üzerinde durduğu konulardır. Tabii ki bu açıdan mektupları da bu tenkitlerin sıklıkla görüldüğü yerlerdir. Her yönüyle bir düşünce adamı olan Namık Kemal, yazdığı makale ve mektupları ile bizde tenkidi bir tür haline getirir. Matbaanın gelişmesi ve edebî ürün ve türlerin artması, sanatçının tenkit türüyle olan ilişkisini kopmaz hale getirmiş ve bu yüzden özel mektuplarında dahi tenkitlerini devam ettirmiştir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz