YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ KOCASİNAN ÇOCUK’LA BAŞLADI

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ KOCASİNAN ÇOCUK’LA BAŞLADI

1.VE 2. ETAP EŞREF BİTLİS PARKI HAYIRLI OLSUN!…

1.VE 2. ETAP EŞREF BİTLİS PARKI HAYIRLI OLSUN!…

HACILAR’DA EĞİTİM ÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI

HACILAR’DA EĞİTİM ÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI

POLONYALI MONİKA MÜSLÜMAN OLDU

POLONYALI MONİKA MÜSLÜMAN OLDU

ALİ ASLIM YAZIYOR…KAYSERİ’DEN SEÇMECELER…

ALİ ASLIM YAZIYOR…KAYSERİ’DEN SEÇMECELER…

TÜRKİYENİN KARANLIK YILLARI (6)
  • MUSTAFA METEİSLAMOĞLU
    • MUSTAFA METE İSLAMOĞLU
    • m-meteislamoglu@hotmail.com
    • 9 Ağustos 2017 - 14:19:36

Mart 1910’da Yanya’da tutuklanan Papayani Baykuş isimli birinin üzerinden bazı ihtilal vesikaları çıkar. 9 Ocak 1910’da Aristotlu imzasıyla PapayaniBaşkuş’a yazılmış olan mektupta, adı geçen bir kaç sorunun kopyalarının çıkartılıp rahiplere dağıtılması istenmekteydi. Böylelikle rahipler halkı bilinçlendirecekler ve hükümetin faaliyetlerini cemiyete haber vereceklerdi. İkincisi 19 Kasım 1909’da Papayani Baykuş’un yazdığı mektuba cevaptı. Belgede; “gönderdiğiniz mektupta Divan-ı harbin kurulmasından bahsediyorsunuz. İşaretiniz cemiyetimize gelir gelmez bunun kaldırılması için Avrupa’nın ilgili yerlerine haber verdiğimiz gibi İstanbul’daki Prensimize de gerekli talimatlar verildi.
Bu konunun geçici olduğunu bilerek, işinizden geri kalmayınız. Ocak ayına gelmemize rağmen siz hala kasım taksitinizi göndermediniz. Anlaşılan hükmü olmayan böyle bir kanunun neşri ve ilanından gereğinden fazla korktunuz. Bunlar vatanın kurtarılması için hayatları oldukça çalışacaklarına ve gerektiğinde kanlarının son damlasını dökeceklerine Poteçenik ( ) huzurunda yemin ile vaat edenler değil midir? Bizce bu tasdik olunmuş ve geçerliliği onaylanmış bir teminattan sonra böyle bir kanundan korkmaları lüzumsuzdur. Emin olunuz ki bir süre sonra yabancı devletlerin müdahalesiyle bu kanun hükümsüz olacaktır. O vakit anlamış olacaksınız ki bizim cemiyetimiz ne kadar kuvvetli ve etkilidir. Bunun için cemiyetimiz Girit’de yaptığının bir kaç mislini Epiros’da yapmaya muktedirdir. Bu nedenledir ki cemiyetin en meşhur iki reisini Girit’ten çağırdık. Bunlardan birisinin ismi 12476 numarada kayıtlı Papa Dimanoli’dir ( ). İkincisinin ismi ise 144 numarada kayıtlı olan Kolorid’dir.
Cemiyetimiz Türkiye cihetine geçmek ve her türlü tahribatı yapmak vazifesiyle 4 kaptanın maiyetinde 360 kişiyi tayin etti. Bu dört kaptan şunlardır: 767 numarada kayıtlı Poteci ( ), 1148 numarada kayıtlı Nikola Petrov, diğer ikisi de yukarıda adı geçen Giritlilerdir. Size tasvirlerini de zarf içinde gönderiyorum. Siz ise cemiyetimizle çalışıp faaliyet gösteriniz, hükümete daima zorluklar çıkartınız. Kasım taksitiniz alındı. Aralık taksitinizi de gönderirseniz size minnettarız. Askere davet edilmekten sıkılmayın, buna karşı daima muhalefet ediniz. Cemiyet-i Umumiye reisi bunlara selam ediyor: Hristiyadi, Peşpiri ( ), Yanakilapa ( ), cemiyetin başkanı matbaacı Haci ( )” diye yazmaktaydı .
3. Vesikada şöyle deniyordu: “Cemiyetimiz umum vekili Kostanti Baykuş’a;
Aziz vatan efradımıza beyanname; 400 seneden beri din kardeşlerimizin esarette yaşamalarının başlıca sebebi birlik olmamalarıdır. Bunun içindir ki aziz vatanımızı Türklere kaptırıp bugün onların elinde esiriz. Bundan dolayı elbirliğiyle çalışmalıyız. Bu ise üç şeye bağlıdır. Birincisi birlik, ikincisi cesaret, üçüncüsü de dikkattir. Bunlar olmadıktan sonra hiçbir şeyi başaramayız. Bununla beraber Yunan milletinin kralı büyük devletlerden üçü ile yakın temas halindedir. Bu nedenle bunların yardım edeceklerine emin olunuz. Hatta Girit’in dahi yakında bize verileceğine dair teminat verildi. İşte kardeşler biz de Türklerin esaretinden kurtulmak, vatanımızı kurtarmak istersek, verdiğimiz söz üzerine daima elbirliğiyle çalışmamız ve bugünkü hükümetin aleyhinde bulunmamız icabet eder ki mukaddes vatanımız yükselsin, yaşasın vatan, yaşasın millet” .

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz