ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI’NDA BAŞKAN ATEŞ GÜVEN TAZELEDİ

ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI’NDA BAŞKAN ATEŞ GÜVEN TAZELEDİ

OZAN DERVİŞ’İN KALEMİNDEN ESKİ GÜNLER

OZAN DERVİŞ’İN KALEMİNDEN ESKİ GÜNLER

TOMARZA”DA 1.707 m2 ARAZİ 1.115.500,00 TL REKOR BİR FİATA SATILDI

TOMARZA”DA 1.707 m2 ARAZİ 1.115.500,00 TL REKOR BİR FİATA SATILDI

BAŞKAN NALBANT; GÖREVİMİZİN BİLİNCİNDE İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ

BAŞKAN NALBANT; GÖREVİMİZİN BİLİNCİNDE İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ

DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK PROJESİ

DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK PROJESİ

TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI-1
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 7 Ağustos 2017 - 10:49:33

ESKİ SOVYETLERDE VE ŞİMDİKİ RUSYA’DA
TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARININ TARİHİ GEÇİŞ AŞAMALARI-I
Doğu bilimi içinde gelişen Türkoloji daha sonra bağımsız bir bilim alanı haline gelmiştir.
Türkoloji tarihi içinde “Sovyet Türkoloji”nin çok önemli ve özel bir yeri vardır. Çarlık döneminde başlayan Türkoloji çalışmaları, eski Sovyetler Birliği döneminde artarak devam etmiştir. Bugünkü Rusya’da Sovyetler zamanındaki Türkoloji çalışmaları özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra bir canlılık göstermiş ve büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu hızlanışın önde gelenleri şüphe yok ki, Rus Türkoloji biliminin uzun bir geçmişe sahip bulunuşu ve eski SSCB’de dil incelemelerine, bilhassa Türk lehçeleri araştırmalarına son zamanlarda verilen ehemmiyetten kaynaklanır. Bugün Rusya’da Türkoloji araştırmalarıyla uğraşan çeşitli kurumlar ve araştırma merkezleri vardır. Eski SSCB İlimler Akademisine bağlı Dilcilik Enstitüsü ile yine aynı akademiye bağlı Şarkiyat Enstitüsü bu kurumların başında gelir. Hiç kuşkusuz, Sovyet Türkolojisi’nin temelleri çarlık döneminde atılmıştır. Çar I. Petro döneminde, siyasi ve askerî gelişmelere bağlı olarak Türklere ve Türk diline ilgi artmıştır. Bu dönemde Türkçenin pratik olarak öğretilmesi ve tercümanlar yetiştirilmesi yönünde kararlar alınmıştır. Rus çarının Türklerle ilgili politikasının bir gereği olarak, 1711 Prut seferi dolayısıyla Türkçe bilen kişilere ihtiyaç duyulmuştur. Türkçe bilen tercümanlar ve çevirmenler yetiştirilmesi için 1716 ve 1724 yıllarında yazılı emirler verilmiştir. I.Rus Çarının Türklerle ilgili konularda danışmanlığını yapan eski Boğdan Voyvodası Dimitri Kantemir, Çarın bu yönlendirmelerine bağlı olarak 1716 yılında Osmanlılarla ilgili bilgi veren Incrementa atque Decramenta aulae Othomanicae adlı Latince bir eser yazmıştır. Bilimler Akademisinin I. Petro tarafından kurulması ile birlikte genel olarak doğu bilimleri, özel olarak da Türkoloji çalışmaları ivme kazanmıştır. Moskova ve Harkov üniversitelerinde Doğu Dilleri Bölümü açılmış, bu bölümlerdeki çalışmalarda Türk dili araştırmaları özel bir öneme sahip olmuştur.
Sovyet Türkolojisi de diğer ülkelerdeki Türkoloji çalışmaları gibi doğu biliminin içinde gelişme kaydetmiştir. Yapılan araştırmalar Türklük bilimine önemli katkılar sağlamıştır. Zamanımızda, dünyadaki en güçlü Türkoloji merkezleri arasında, araştırmaların sayısı ve niteliği bakımından Rus Türkolojisi hep ön sıralarda yer almıştır. 20. yüzyılın ortalarından itibaren Moskova ve St. Petersburg doğu biliminin önemli merkezlerinden birisi olmuştur. Moskova, St.Petersburg, Kiev ve Taşkent’te doğu bilimleri ve Türkoloji ile ilgili merkezler ve eğitim kurumları açılmış ve çok sayıda uzman yetiştirilmiştir. Bu Rus Türkoloji araştırmacıları dünya Türkologlarına ışık tutmuştur. Türkoloji (Türklük Bilimi, Türk Dil Bilimciliği, Türkiyat) bilimi Türklerle alakalı herşey ile ilgilenir. Bunlar arasında özellikle Türk dili ve Türk edebiyatı hususi bir yer tutar. Türk milletinin konuştuğu dil olan Türkçe yaklaşık 4.000 yıllık bir maziye sahiptir.
Türkçenin şimdilik takip edilebilen yazılı tarihi ise milattan sonra 8. yüzyılda yazılan Orhun Kitabeleri’ne dayanır. O zamandan günümüze değin Türk dili üzerinden zengin bir edebiyat geleneği kurulmuş ve Türkçe’nin sınırları kıtaları boylayarak geniş coğrafyalara yayılmıştır. Türk edebiyatının asıl malzemesi olan ve türkolojinin de mühim bir kısmını oluşturan “Türkçe” üzerine yapılan araştırmaların tarihi epey eskilere dayanmaktadır. Lakin modern anlamda türkoloji ilmi, bizim topraklarımızda değil enteresan bir şekilde Avrupa’da doğmuştur. Büyük Fransız İhtilali bütün Avrupa’nın ve hatta dünyanın politik hayatına tesir ettiği gibi milletlerin sosyal hayatını ve sosyal bilimlerini de etkilemiştir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz