BAKAN HULUSİ AKAR: “HEPSİ BİTECEK”

BAKAN HULUSİ AKAR: “HEPSİ BİTECEK”

SEVR YA DA LOZAN ESARET YA DA BAĞIMSIZLIK

SEVR YA DA LOZAN ESARET YA DA BAĞIMSIZLIK

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR BÜYÜKŞEHİR’DE

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR BÜYÜKŞEHİR’DE

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU, HİSARCIKLIOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU, HİSARCIKLIOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

FETÖ OPERASYONUNDA 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

FETÖ OPERASYONUNDA 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARININ TARİHİ GEÇİŞ AŞAMALARI-IV
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 10 Ağustos 2017 - 12:35:23

ESKİ SOVYETLERDE VE ŞİMDİKİ RUSYA’DA TÜRKOLOJİ
ÇALIŞMALARININ TARİHİ GEÇİŞ AŞAMALARI-IV
19. yüzyılın ortalarından itibaren St. Petersburg doğu biliminin önemli merkezlerinden birisi haline geldi. Bu yılarda St. Petersburg Doğu Dilleri Fakültesinde doğu biliminin A. K. Kazamberg, V. P. Vasiliyev, K. F. Golstinsky, Đ. N. Berezin, A. O . Muhlimsky, A. V. Popov, D. A. Hvalson, V. V. Griroryev gibi birçok önemli ismi bir arada bulunuyordu2. 19. yüzyılın sonlarına doğru V. P. Rozen’in oryantalizmin teorik düzenleyicisi ve yöneticisi olmasıyla baslayan süreçte St. Petersburg Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesi doğu biliminin dünyadaki en önemli bilimsel merkezi oldu. Rus oryantalizminin dünya çapında ün kazanmasını sağlayan Đ. P. Minayev, V. V. Barthold, N. Y. Marr, P. K. Kokovtsov, F. S. Oldenburg, F. Đ.Serbatsky, V. A. Jukovskiy, A. E. Smidt, I. Y. Kraçkovskiy, V. M. Alekseyev, I. A. Orbeli, A. N. Samoyloviç, S. E. Malov, M. P.Melioransky gibi, bazıları Türkolojinin de önemli isimleri arasında yer alan arastırmacılar burada yetistiler.
Rusya’da Türkoloji çalışmaları; Çarlık döneminde, Sovyetler Birliği döneminde ve de Sovyetler Birliği’nin yıkılması sonucu ortaya çıkan Rusya Federasyonu döneminde Türk boylarının dilleri, edebiyatları, folkloru, tarihi vb. sahalarda yapılan çalışmalar içinde önemli bir yer tutmaktadır. Sovyetler Birliği döneminde, büyük bir Türk nüfusunu hâkimiyeti altında tutması sebebiyle, bazı Türk boyları için kaynakların tek hâkimi konumunda olan Rus Türkolojisi, yukarıda sıralanan alanlarda önemli çalışmalar ortaya koymuştur.
Bildirimizde, Rusya Türkolojisi’nin bazı önemli dönüm noktaları belirtilecek; Sovyetler Birliği döneminde Rusya’da folklor araştırmalarının zihniyeti hakkında bilgi verilecek ve Türk boylarının halk edebiyatından örneklerle bu durum açıklanacaktır. Ardından, Kazak Türkleri’nin destanlarından birisi olan “Alankay Batır Destanı”nda, Sovyet Birliği’ndeki folklor araştırmalarının ideolojisi doğrultusunda değişiklikler örneklerle ortaya koyulacaktır.

1552 yılında Kazan şehrinin ele geçirilmesi, yüzyıllarcaTürk hâkimiyeti veya kontrolü altında yaşayan Ruslar’a Sibirya, Kafkasya ve Türkistan coğrafyasının kapılarını açmıştır. Zamanla Rusya bu bölgelerin büyük bir bölümünü eline geçirmiştir.1 Bu tarihi süreç içerisinde yerli halkları tanımak, onları daha iyi idare edebilmek, Hıristiyanlık propagandası yapabilmek gibi çeşitli sebeplerle bu halklarla ilgili ilk çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu bölgelerin nüfusunun büyük bölümünü Türkler oluşturmaktaydı.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz