TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BÜYÜKKILIÇ’TAN HUZUREVİ ZİYARETİ

BÜYÜKKILIÇ’TAN HUZUREVİ ZİYARETİ

ATAŞ, KIRSALDAKİ VATANDAŞI UNUTMADI

ATAŞ, KIRSALDAKİ VATANDAŞI UNUTMADI

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI YÖRÜK TOMARZA’YI ZİYARET ETTİ

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI YÖRÜK TOMARZA’YI ZİYARET ETTİ

MELİKGAZİ AİLESİNDE BAYRAMLAŞMA

MELİKGAZİ AİLESİNDE BAYRAMLAŞMA

ÜLKEMİZDE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 5 Kasım 2015 - 18:23:20

Vatandaşlık eğitimi bağlamında önemli bir misyon edinen sosyal bilgiler eğitimi anlayışı, esasında ABD’de XX. yüzyıl başlarında yaşanmaya başlanan ve daha sonraki süreçte de devam eden sosyal, kültürel, ekonomik vb. alanlardaki büyük toplumsal dönüşümün neden olduğu sorunlara çözüm arama çabalarının bir sonucu olarak doğmuştur.
Toplumsal sorunlara duyarlı, aldığı verileri bilgiye dönüştüren, çeşitli beceriler kazanmış bireyler yetiştirmek için işe koşulan sosyal bilgiler öğretim programları eğitim programları içinde önemli bir konuma sahiptir. ABD’de sosyal bilgiler ile ilgili gelişmeleri yürüten Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi’nin (NCSS) çalışmaları ve sosyal bilgilere yönelik yaklaşımları, bu alanla ilgili çalışma yapanlara önemli bir kaynak oluşturmaktadır.
Birçok disipline ait içeriği kendi anlayışı çerçevesinde kaynaştırarak bütünleştiren sosyal bilgilere yönelik çok çeşitli tanımlamalara da rastlamak mümkündür. Anlayışıma göre; sosyal bilgileri: “temel kültür öğelerini, birçok alandaki çalışmalardan sağlanan bulgulardan, disiplinler arası bir yaklaşımla seçilip yoğrularak oluşturulmuş bilgileri içinde bütünleştiren; ilköğretim düzeyine ve çocuğun küresel algılama özelliğine uygun duruma getirilmiş bir ders” olarak tanımlamaktır.
Yeni (2015) sosyal bilgiler öğretim programında ise şu kapsamlı tanımlama yapılmıştır: Sosyal bilgiler bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema altında birleştirilmesini içeren; insanın sosyal ve fiziki çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; toplu öğretim anlayışından hareketle oluşturulmuş bir ilköğretim dersidir.
Bir sosyal bilim olarak sosyal bilgiler toplumların gelişimi ve dönüşümü üzerinde oldukça etkilidir.Edindiğim izlenimlere göre; bu özelliğine rağmen bu alanla ilgili yapılan çalışmaların yeterli olmayışı diğer disiplinler kadar eski bir geçmişe sahip olmayışına bağlanabilir. Sosyal bilgiler eğitimi alanındaki akademik çalışmaları konu edinen bu yazım, sosyal bilgiler eğitimindeki son on yıllık genel yönelimi saptaması açısından önem arz etmektedir.
Sosyal bilgiler eğitim felsefesi ile ilgili çalışmaların yeterli olmadığı gerçeğinden hareketle, farklı perspektiflerden sosyal bilgiler eğitim felsefesi araştırmalarını yaygınlaştırmak ve sosyal bilgilerin gerçek misyonunu kavratmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek gerekir. Bilgisayar destekli sosyal bilgiler eğitimi konulu çalışmaların yetersiz olmasından dolayı bundan sonraki akademik çalışmalarda bu alana da ağırlık verilmesi, gelişen teknolojinin takip edilmesi ve bu çalışmaların öğretmen ve öğretmen adaylarının da uygulama imkânı bulabilecekleri alanlara yönelik gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sosyal bilgilerin ilköğretim programındaki diğer derslerle yatay kaynaşıklığının sağlanmasına yönelik çalışma alanlarının da artırılması gerekmektedir.
Öğretim sürecinde tasarlanan hedeflere ulaşılabilmesi öncelikle program uygulayıcıları olan öğretmenlerin nitelikli yetişmiş olmalarına bağlıdır. Bu nedenle bundan sonraki akademik çalışmaların bir kısmının bu alana yönlendirilmesi zorunlu olarak görülmektedir. Öğrencilerin, tutumları, güdüleri, önyargıları dersteki başarı oranlarını doğrudan etkilediğinden öğrenci tutumlarını rasyonel bir şekilde ortaya koyacak çalışmaların artırılması gerekir. Aynı zamanda öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik de bu alanla ilgili çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz